Kā par iespējām, Seminārs par iespējām, ko sniedz Erasmus Mundus


Aizputē kā par iespējām ūdenstilpes izcelts noslīcis cilvēks Lai iepazīstinātu Kurzemes uzņēmējus ar jaunu ikdienas darba instrumentu — bezmaksas programmu, kas ikvienam sociāli atbildīgam darba devējam ļaus apzināt iespējamos darba riskus, Latvijas Darba devēju konfederācija LDDK vakar, Programma ikvienam darba devējam, viņa deleģētam darba aizsardzības speciālistam, kā arī uzņēmuma darbiniekiem bez maksas ir pieejama interneta vietnē darbariski.

Uz tā pamata iespējams veidot darba aizsardzības pasākumu plānu, fiksējot risku mazināšanai veicamos pasākumus, atbildīgās personas un termiņus. Sistēmā iespējams izveidot obligāto veselības pārbaužu sarakstus, tādējādi efektīvi sekojot līdzi tam, lai darbinieku arodveselība tiktu regulāri pārbaudīta un konstatētas iespējamās izmaiņas.

kā par iespējām

Liepājas uzņēmējus īpaši interesēja jautājums, vai, izmantojot programmu, nepastāv riski attiecībā uz uzņēmuma datu drošību. Informāciju programmā ir iespējams ievadīt un apstrādāt arī anonīmi, nenorādot konkrētā uzņēmuma nosaukumu.

kā par iespējām

Tāpat, ja uzņēmējam ir bažas par datu drošību, pēc vērtējuma saņemšanas ir iespējams izdzēst savu profilu no sistēmas.

Tomēr jāatceras, ka, šos datus saglabājot, vienkāršāk veikt katru nākamo izvērtējumu un sekot līdzi, vai situācija uzņēmumā uzlabojas, riski ir novērsti un nepieciešamie pasākumi veikti plānotajā kārtībā. Kā norāda LDDK Kurzemes reģiona eksperts darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos Agris Derkevics, pēdējo divu gadu laikā sniegtās konsultācijas un darba devēju interese liecina, ka, pateicoties dažādu bezmaksas palīginstrumentu pieejamībai, arvien vairāk uzņēmēju ir gatavi sakārtot darba vidi un padarīt to mūsdienīgāku un drošāku.

kā par iespējām

Pēdējo sešu mēnešu laikā viņš sniedzis vairāk nekā konsultāciju šajos jautājumos. Tomēr Kā par iespējām.

kā par iespējām

Derkevics arī atzīst, ka joprojām ir uzņēmēju kategorija, kas turpina kā par iespējām kā ierasts, diemžēl tādējādi apdraudot gan savus darbiniekus, gan paša uzņēmuma attīstības iespējas. Šāda problēma pastāv arī Kurzemes reģionā.

Pertijam diskvalifikācija par asumiem spēlē pret iepriekš vadīto Liepāju

Tomēr kurzemnieki ir aktīvi, iesaistoties LDDK īstenotajā sociālajā kampaņā, tostarp aizpildot testu mājaslapā. Kopš Uzziņai: darbariski.

kā par iespējām

Projekta mērķi ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, samazināt darba attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu darba vietās skaitu, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, mazināt nelegālo nodarbinātību un kopumā paaugstināt darba devēju informētības līmeni un izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā.