Interneta finanšu ieņēmumi, Latvijas Republikas Finanšu Ministrija


TĒMA: Finanses FM: Strauji pieauguši ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi par aktīvo ES fondu projektu īstenošanu Jau tradicionāli gada sākumā konsolidētajā kopbudžetā veidojies pārpalikums, atbilstoši Valsts kases datiem gada pirmajos divos mēnešos sasniedzot ,5 miljonus eiro.

interneta finanšu ieņēmumi

Pārpalikuma apmērs bija par 17,4 miljoniem eiro mazāks nekā Gada pirmajos divos mēnešos pārpalikums veidojās visos budžeta līmeņos. Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi pieauguši, ņemot vērā atmaksu palielināšanos no Eiropas Komisijas par aktīvo ES fondu projektu īstenošanu pērn.

Tik straujš ieņēmumu no maksas pakalpojumiem pieaugums saistīts ar Zemkopības ministrijas ieņēmumiem par intervences krājumu vājpiena pulvera realizāciju februārī.

interneta finanšu ieņēmumi

Savukārt nenodokļu ieņēmumi kopbudžetā saglabājušies iepriekšējā gada līmenī un veidoja 57,4 miljonus eiro. Salīdzinājumā ar situāciju Zemāks nodokļu ieņēmumu pieauguma temps skaidrojams ar nodokļu reformas ietvaros veiktajām izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa UIN maksāšanas kārtībā, kā rezultātā uzņēmumiem nav jāveic avansa maksājumi. Pārejas periodā ir izveidojusies situācija, kad no UIN atmaksātā summa šā gada pirmajos divos mēnešos par 3,3 miljoniem eiro pārsniedz iemaksāto.

Pagājušajā gadā ieņēmumi no interneta pakalpojumu sniegšanas bija 7,89 miljoni latu, bet

Pērn gada pirmajos divos mēnešos UIN ieņēmumi veidoja 61,7 miljonus eiro. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN ieņēmumus ietekmē pērn nodokļu reformas nevienlīdzības mazināšanai ieviestie pasākumi par diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu palielināšana, kā arī pensionāru neapliekamā minimuma celšana.

Diskusija \

Darba spēka nodokļu ieņēmumu pieaugumu ietekmēja arī pabalstu izmaksa iekšlietu un arī tieslietu resora amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem. Stabilais privātā patēriņa līmenis sekmē obligāciju iespēju tirdzniecība augstu pieauguma tempu pievienotās vērtības nodokļa PVN un akcīzes nodokļa ieņēmumos.

Lai Valsts kases interneta mājaslapas apmeklētājiem būtu ērtāk orientēties ar Valsts kases darbību saistītajos finanšu terminos, piedāvājam biežāk lietoto terminu skaidrojumus, kā arī atsevišķiem terminiem — norādi par papildu skaidrojumu vai plašāku informāciju ar saiti uz mājaslapas attiecīgo sadaļu. Tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu.

Taču šobrīd, tikai pēc divu mēnešu izpildes, būtu pāragri spriest par nodokļu izpildi gadā kopumā, līdz ar to situācija ar nodokļu ieņēmumiem būtu jāvērtē pēc mēnešu izpildes.

Virsplāna ieņēmumi 32,2 miljonu eiro apmērā saņemti no sociālās apdrošināšanas iemaksām, 20,4 miljoni eiro no IIN, bet 18,8 miljoni eiro no PVN. Savukārt UIN ieņēmumi bijuši par 12,3 miljoniem eiro zemāki par plānoto.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Likums par budžetu un finanšu vadību Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar Šis likums nosaka valsts budžeta un pašvaldību budžetu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību un atbildību budžeta procesā. Finanšu vadība šā likuma nozīmē attiecas uz valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem.

Vēršam uzmanību, ka nodokļu ieņēmumu plāna izpilde jāvērtē piesardzīgi, jo atbilstoši precizētajam Ievērojami pieaugušas iemaksas ES budžetā. Izdevumu palielinājumu pamatā veido finansējuma pieaugums veselības interneta finanšu ieņēmumi, lielākoties atalgojuma paaugstināšanai.

interneta finanšu ieņēmumi

Tas skaidrojams ar pensiju interneta finanšu ieņēmumi nobīdēm saistībā ar brīvdienām un svētku dienām, daļu janvāra pensiju izmaksājot Neskatoties uz izdevumu samazinājumu gada sākumā, Šī informācija ir publisks interneta finanšu ieņēmumi un neatspoguļo LV portāla viedokli.

Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

interneta finanšu ieņēmumi