Vai tas ir likumīgi.


Drošības nauda par dzīvokļa īri.

vai tas ir likumīgi

Vai tas ir likumīgi? Cik liela tā var būt, un kā izīrētājs to drīkst izmantot?

Jānis Frīdmanis jurists Kā izriet no Jūsu uzdotā jautājuma, Jūs bijāt saņēmis aizdevumu kā fiziska persona, noslēdzot ar aizdevēju aizdevuma līgumu. Saskaņā ar Civillikuma Tādējādi, ja aizdevuma līgums paredz maksāt aizdevuma procentus, tad šāds prasījums ir tiesisks. Attiecībā uz likumisko procentu apmēru prasījums ir tiesisks no brīža, kad aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no aizdevuma līguma tādējādi līgums ir izbeigts.

Ja tomēr izlemšu īrēt citu dzīvokli, vai drošības naudu man atmaksās? Proti, dzīvojamās telpas īres līguma saistību izpildes nodrošināšanai izīrētājs, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu, ir tiesīgs prasīt no īrnieka drošības naudas iemaksu, paredzot līgumā tās apmēru, samaksas, dzēšanas un atmaksāšanas kārtību, kā arī termiņus.

vai tas ir likumīgi

Ja īrnieks, īres līgumam beidzoties, ir parādā izīrētājam īres maksu vai maksu par pakalpojumiem, kā arī par nodarītajiem zaudējumiem, parādu dzēš un zaudējumus atlīdzina no drošības naudas. Ja, dzīvojamās telpas īres līgumam beidzoties, drošības nauda nav izmantota vai ir izmantota daļēji, tā pilnībā vai atlikusī daļa jāatdod īrniekam ne vēlāk kā tajā pašā dienā, kad dzīvojamā telpa tiek atbrīvota, ja vai tas ir likumīgi īres līgumā nav noteikts citādi.

Izīrējot valstij vai pašvaldībai piederošu dzīvokli, drošības nauda nedrīkst pārsniegt 12 mēnešu īres maksu.

vai tas ir likumīgi

Citam īpašniekam piederošā dzīvoklī drošības naudas apmērs likumā nav paredzēts, bet parasti to nosaka divu mēnešu īres maksas apmērā. Drošības naudu nevar prasīt no maznodrošināta īrnieka, kurš ir izlikts no dzīvojamās telpas un kuram tiek izīrēts valstij vai pašvaldībai piederošs dzīvoklis.

vai tas ir likumīgi

Tāpat šo samaksu nedrīkst prasīt, ja īrnieks sasniedzis pensijas vecumu, ir darbnespējīgs invaliditātes dēļ vai ja ar īrnieku kopā dzīvo un viņa apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona vai maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi vai invaliditātes dēļ darbnespējīga persona. LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Skatīt komentārus 9.

vai tas ir likumīgi