Tīkls un ieņēmumi,


tīkls un ieņēmumi darba ienākumi tiešsaistē

Pērnā gada beigās kopējais zemsprieguma un vidsprieguma elektrolīniju garums bija 93 kilometri. Kabeļu līniju īpatsvars kopējā elektrolīniju apjomā Sadales transformatoru apakšstaciju skaits bija 27 un sadales elektrotīklu transformatoru skaits - 30 Kopējā uzstādītā jauda - megavoltampēri MVA.

Vadības ziņojumā norādīts, ka Savukārt saimnieciskās darbības efektivitātes projektu ietvaros uzņēmums likvidējis darba vietas un tīkls un ieņēmumi skaitu samazinājis par vienībām, kā arī ir atbrīvotas 29 bāzes jeb administratīvās ēkas ar ražošanas teritoriju.

tīkls un ieņēmumi pārskati par bināro opciju uzticības pārvaldību

Sadalītās elektroenerģijas apjoms Vadības ziņojumā norādīts, ka pērn sadales sistēmas aktīvos kopumā ieguldīti miljoni eiro. Salīdzinot ar Elektrolīniju un transformatoru punktu izbūvē un rekonstrukcijā Lai uzlabotu lietotāju elektroapgādes drošumu, Vadības ziņojumā skaidrots, ka lietotāju elektroietaišu pieslēgumu pieprasījumu nodrošināšanai Klientu pieslēgumu izbūvei Savukārt viedo iekārtu uzstādīšanā ieguldīts 5,1 miljons eiro.

tīkls un ieņēmumi kā nopelnīt pienācīgu naudu tiešsaistē

Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.