Tirdzniecības depozīts. Mēs izmantojam sīkdatnes


Cenrādis un noteikumi Kas ir Progresīvais depozīts?

Depozīta sistēmas operators ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, rakstveidā informējot par to dienestu vismaz sešus mēnešus iepriekš. Līguma pārtraukšana neatbrīvo tirdzniecības depozīts no pienākuma nodrošināt depozīta sistēmas darbību līdz brīdim, kad stājas spēkā līgums ar citu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dienesta izraudzītu depozīta sistēmas operatoru. Lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību, depozīta sistēmas operators pēc līguma izbeigšanas nodod infrastruktūras objektus, depozīta iepakojuma pieņemšanai nepieciešamās iekārtas vai to lietošanas tiesības un depozīta iepakojuma uzskaites sistēmu jaunajam depozīta sistēmas operatoram, ja vien nodošanas un pieņemšanas akts neparedz citus nosacījumus. Depozīta sistēmas operators:

Progresīvais depozīts ir mūsdienīgs termiņnoguldījuma veids un sniedz Jums iespēju piedalīties starptautiskajos investīciju tirgos, neriskējot ar ieguldīto pamatsummu. SEB banka regulāri piedāvā ieguldījumu iespējas Progresīvajā depozītā: to termiņš, minimālā summa, dalība, garantētie peļņas procenti un bāzes aktīvs tiek noteikti katram atsevišķam piedāvājumam un ienesīgums ir atkarīgs no katrā piedāvājumā noteiktā bāzes aktīva indekss, akcijas, preces tirdzniecības depozīts citi tirdzniecības depozīts vērtības izmaiņām.

tirdzniecības depozīts

Ieguldītā kapitāla aizsardzība Ieguldījuma iespējamā peļņa ir saistīta ar finanšu aktīvu tirdzniecības depozīts izmaiņām tirgos. Ieguldījuma veikšanas brīdī tā nav zināma.

Uzņēmēja komplekti

Tātad Progresīvā depozīta ieguldījumu risks nav augsts. Finanšu aktīvu tirgus vērtības izmaiņas Ieguldījuma ienesīgums ir atkarīgs no konkrētajā Progresīvā depozīta piedāvājumā noteiktā bāzes aktīva vērtības izmaiņām.

tirdzniecības depozīts

Plašā bāzes aktīvu izvēle sniedz daudzpusīgas ieguldījumu iespējas — Jūs varat ieguldīt gan dažādu reģionu akciju, izejvielu un valūtu tirgos, gan izvēlēties sarežģītāku stratēģiju ieguldījumus, kuru mērķis ir nodrošināt pozitīvu ienesīgumu jebkurā tirgus situācijā. Progresīvajam depozītam tiek pielietota pakāpenisku ieguldījumu stratēģija: katru mēnesi tiek sagatavoti jauni ieguldījumu piedāvājumi, no kuriem Jūs varat izvēlēties piemērotāko.

Progresīvā depozīta atpirkšana Jums kā ieguldītājam ir iespēja pieteikt Progresīvā depozīta pārtraukšanu pirms depozīta termiņa beigu datuma.

Ieguldījums ar garantētu pamatsummas atmaksu

Progresīvā depozīta individuālās atpirkšanas gadījumā banka Jums izmaksās Progresīvā depozīta pamatsummu, kas tiek samazināta par izstāšanās komisiju, bet palielināta par pirmstermiņa papildu procentiem. Riska prēmija, ja tāda ir maksāta, netiek izmaksāta.

Lasīt vairāk par Progresīvā depozīta individuālo atpirkšanu Biežāk uzdotie jautājumi Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar Tādēļ vēlamies Jums — mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem — paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana. Tātad nodoklis tiek iekasēts nevis no visas depozīta summas, bet tikai no gūtās peļņas.

Top Navigation

Likumā ir noteikts, ka tirdzniecības depozīts no depozītu procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī sākot ar Tātad Jūs varat vienkārši plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu — SEB banka automātiski ieturēs nodokli t.

Lasīt vairāk par kapitāla nodokli Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā bet tirdzniecības depozīts vairāk kā EUR vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams. Papildu atlīdzība līdz EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums: naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu; personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi; kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

tirdzniecības depozīts

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu. Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators.

tirdzniecības depozīts

Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.

Tirgotāju interese vienmēr ir bijusi un būs apmierināt patērētāju intereses.