Tirdzniecības centru darbības principi


Rīgā Iesniedzējs norāda, ka lielveikalu tīklu un iznomātāju starpā tiek slēgti līgumi, kas lielveikalu tīklam ļauj noteikt, kādiem nomniekiem telpas tirdzniecības centrā tiks iznomātas, vienlaicīgi paredzot iznomātajam lielas sankcijas, ja līguma punkts netiks ievērots.

stratēģija turbo opciju tirdzniecībai

Pamatojoties uz Konkurences likuma 8. Pamatojoties uz Konkurences likuma Saskaņā ar Konkurences likuma Konkurences padome Deglava ielaRīga, LV Konkurences padomes amatpersonas veica Konkurences likuma 9. Izvērtējot Lietas materiālos esošo informāciju, Konkurences padome: konstatēja: 1.

Pētījums: jaunu tirdzniecības centru būvniecībā Rīgā iestājusies pauze

SIA "Daudznozaru kompānija "Daugava"" pamatdarbība ir piena un maizes ražošana un tirdzniecība specializētajos veikalos. Lai nodrošinātu piekļuvi iespējami plašākam patērētāju lokam, Iesniedzējam ir interese nomāt tirdzniecības platības tirdzniecības centros.

bināro opciju dubultā peļņa

Tirdzniecības centru darbības principi tirgus Saskaņā ar Konkurences likuma 1. Saskaņā ar Konkurences likuma 1. Konkurences padome, definējot konkrēto tirgu, ir ņēmusi vērā Eiropas Komisijas praksi, kas ir noteikusi, ka mazumtirdzniecībā ir pamatoti kā atsevišķu tirgu izdalīt mazumtirdzniecību supermārketu, hipermārketu un zemo cenu veikalu ķēdes, neņemot vērā iepirkšanos mazos, specializētajos veikalos. Konkurences padomes ieskatā attiecībā uz ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību ir pamatoti noteikt šādu sadalījumu, tomēr attiecībā uz tirdzniecības platību nomas tirgu nav pamatoti neņemt vērā iepirkšanos mazos, specializētos veikalos, jo konkrētais nomas līgums ietekmē to iespējas konkurēt ietekmētajā tirgū.

Nomas līgums bieži vien ietekmēs ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu, tomēr atsevišķos gadījumos, ņemot vērā katras konkrētās lietas apstākļus, nomas līgumam var būt ietekme arī uz citiem tirgiem, šīs Lietas ietvaros - pārtikas tirdzniecību specializētajos veikalos. Konkrētās preces tirgus, kurā noslēgta vienošanās 2. Tirdzniecības telpu nomas tirgu var iedalīt divos lielos segmentos - tirdzniecības platības, kas atrodas tirdzniecības centros, un tirdzniecības platības, kas atrodas ārpus tirdzniecības centriem.

Konkurences padome ir secinājusi, ka tirdzniecības telpu iznomāšana ir nošķirama no cita veida telpu, piemēram, biroju telpu un dzīvojamo telpu, iznomāšanas, jo tirdzniecības telpām pēc savas funkcionalitātes liela apmeklētāju plūsma, atbilstošas komunikācijas lielākoties ir jāatbilst kritērijiem, kas nav raksturīgi biroja un dzīvojamajām telpām. Tirdzniecības centrs, apvienojot vairākus nomniekus ar dažāda sortimenta precēm un piedāvājot atpūtas, ēdināšanas un citu tirdzniecības centru darbības principi sniegšanu vienkopus, piesaista vairāk patērētāju nekā atsevišķs specializēts veikals.

Es vēlos tūlīt nopelnīt naudu internetā

Tas pamatā nodrošina arī ikdienas patēriņa preču lielveikalam, kas ir izvietots tirdzniecības centrā, regulāru un garantētu preču noietu. Esošā prakse telpu nomas tirgū tirdzniecības centros liecina, ka katrā tirdzniecības centrā tiek izvietots viens ikdienas patēriņa preču lielveikals, kas parasti aizņem lielāko daļu tirdzniecības centru darbības principi būtisku daļu no tirdzniecības centra platības. Saskaņā ar Rimi grupas uzņēmumu sniegto informāciju Parasti tirdzniecības centros ir vairāki nomnieki, tomēr tas nav obligāti.

Būtu jāņem vērā tādi kritēriji kā platība un vairāku nomnieku esamība tirdzniecības centrā.

Atklās pasaulē lielāko pērļu tirdzniecības centru

Nozarē nepastāv viens specifisks definējums, lai klasificētu tirdzniecības vietu kā tirdzniecības centru". Konkurences padome norāda, ka, lai nekustamais īpašums tiktu uzskatīts par tirdzniecības centru, nav obligāti, lai tam piemistu visas iepriekš uzskaitītās pazīmes. Visi norādītie faktori veicina lielas gala patērētāju auditorijas piesaisti konkrētajai tirdzniecības vietai, padarot to ērtu ikdienas pirkumu veikšanai un pakalpojumu saņemšanai, nodrošinot gala patērētājiem iespēju vienuviet saņemt dažādus nepieciešamos pakalpojumus un iegādāties dažādas preces.

Tāpēc tirdzniecības centri būtiski atšķiras no tirdzniecības vietām, kurās darbību veic viens atsevišķs ikdienas patēriņa preču lielveikals vai, piemēram, sadzīves pakalpojumu sniedzējs.

  • Origo. Viss tuvākais. - Origo
  • Par tirgus dalībnieku apvienošanos
  • Origo ir viss tuvākais tavai ikdienai.
  • Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu
  • Emitents neizsniedza iespējas
  • Arī svaigās kulinārijas un konditorejas izstrādājumu piedāvājums veikalos ar tirdzniecības platību līdz m2 ir ierobežotāks, kamēr praktiski visos veikalos ar tirdzniecības platību virs m2 šādi izstrādājumi ir pieejami.

Ievērojot iepriekš minētos kritērijus, Konkurences padome secina, ka SIA "Marno J" nekustamie īpašumi, kuri atrodas Jēkabpilī Rīgas ielāRīgā Nīcgales ielā 53 un Maskavas ielāir uzskatāmi par tirdzniecības centriem. Nosakot konkrētās preces tirdzniecības centru darbības principi, jāņem vērā tirgus dalībnieku prasības par tirdzniecības centra plānojumu un potenciālā nomnieka prasības par tirdzniecības platību lielumu. Lietā noskaidrots, ka pastāv trīs iespējamie tirdzniecības platību tirdzniecības centros iznomāšanas veidi: - ģenerālnoma: viens nomnieks iznomā visu tirdzniecības centru un pats nodod apakšnomā komerciāli lietojamas tirdzniecības platības, kuras tas neizmanto savām vajadzībām; - tirdzniecības centri, kuros plānojuma dēļ nav iespējams iznomāt tirdzniecības platības virs 20 m2 citiem potenciālajiem tirgus dalībniekiem, tāpēc potenciālie nomnieki ir tādi tirgus dalībnieki, kuriem nav vajadzīga noliktava vai liela tirdzniecības platība, piemēram, bankas automāti, spēļu automāti, ziedu veikali, mobilo telefonu tirgotāji u.

Ņemot vērā iespējamo tirdzniecības platību tirdzniecības centros iznomāšanas veidus un līgumos iekļautā nosacījuma saturu, ierobežojums ir aktuāls tikai tajos tirdzniecības centros, kuros plānojumā ir paredzētas tirdzniecības platības arī citiem potenciālajiem tirgus dalībniekiem.

Apmeklējot tirdzniecības centru, patērētājam ir iespēja ātrāk un ērtāk apmeklēt specializētos pārtikas veikalus un pakalpojumu sniedzējus vienuviet.

Ierobežojumi tirdzniecības vietās un ēdināšanas iestādēs

Ja šie paši veikali atrastos dažādās vietās ārpus tirdzniecības centra, tas patērētājiem prasītu vairāk laika un radītu papildu neērtības un bieži vien arī papildu izdevumus, lai izvēlētos un iegādātos nepieciešamās preces.

Attiecīgi, pastāvot izvēles iespējai apmeklēt tirdzniecības centrā esošos veikalus vai ārpus tirdzniecības centra dažādās vietās izvietotus specializētos pārtikas veikalus, patērētājs, visticamāk, izvēlētos tirdzniecības centru. Tādējādi šāds dalījums pamatā ir saistāms ar to, ka tirdzniecības centri nodrošina plašāku un universālu patērētāja vajadzību interešu apmierināšanu vienuviet un nodrošina lielāku potenciālo klientu plūsmu. Līdz ar to specializētajiem pārtikas preču piemēram, gaļas, piena, maizes veikaliem ir būtiska interese atrasties tirdzniecības centros, kur tie ir ērti sasniedzami patērētājiem.

Origo. Viss tuvākais.

Šī iemesla dēļ specializētajiem pārtikas veikaliem ir nozīmīgi atrasties tirdzniecības centrā iespējami tuvu ikdienas patēriņa preču lielveikalam un tie ir ieinteresēti nomāt tieši šādas tuvumā meklēt, kā nopelnīt lielu naudu tirdzniecības platības, lai konkrētajā preču segmentā konkurētu ar ikdienas patēriņa preču lielveikalu. Tirdzniecības centros enkurnomnieks parasti ir ikdienas patēriņa preču lielveikals, kura pamatsortimetu veido pārtikas no kurienes nāk bināro opciju citāts?. Konkurences padome secina, ka ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem, kā arī tirdzniecības centru darbības principi citam specializētajam pārtikas veikalam, kas tieši apkalpo gala patērētāju, ir iespēja piesaistīt vairāk klientu, ja tas savu darbību - klientu apkalpošanu - veic tirdzniecības centrā, jo to ietekmē patērētāju iepirkšanās paradumi, konkrēti, patērētāji pārsvarā dod priekšroku iepirkties tirdzniecības centros nevis atsevišķās tirdzniecības vietās.

Ņemot vērā visus šajā punktā minētos apstākļus, Konkurences padomes ieskatā no pieprasījuma puses nepastāv efektīvas aizvietojamības iespēja starp tirdzniecības platību nomu tirdzniecības centrā un tirdzniecības platību nomu ārpus tirdzniecības centra. Jāņem vērā, ka no pieprasījuma puses, t. No piedāvājuma puses jāņem vērā, ka iznomātājs tirdzniecības centru darbības principi ir tirdzniecības centra īpašnieks, kas nozīmē, ka tirdzniecības centra telpas ir paredzētas un piemērotas noteikta veida komercdarbības veikšanai un nevar tikt līdzvērtīgi izmantotas citam nolūkam.

Tāpēc Konkurences padomes ieskatā, definējot konkrētas preces tirgu, ir vienlīdz svarīgi izvērtēt gan pieprasījuma puses, gan piedāvājuma puses aizvietojamības iespējas, tomēr par izšķirošo tiek uzskatītas pieprasījuma puses aizvietojamības iespējas, ņemot vēra Lietas būtību. Ievērojot iepriekš minēto, Lietas ietvaros saskaņā ar Konkurences likuma 1. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus Konkurences padome, nosakot konkrēto ģeogrāfisko tirgu, ir vērtējusi tirdzniecības centru ģeogrāfisko novietojumu un tā nozīmi, jo ģeogrāfiskais novietojums norāda ne vien uz teritoriju, kurā attiecīgie tirgus dalībnieki ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanā, bet arī uz apstākļiem, kas ir pietiekami līdzīgi visiem tajā esošajiem tirgus dalībniekiem, tāpēc šī teritorija ir nošķirama no pārējām teritorijām.

Vienlaicīgi SIA "SMI Liepāja" norādīja, ka no konkurences viedokļa tirdzniecības centri, kuri atrodas dažādās pilsētās, savā starpā nekonkurē un nav savstarpēji aizvietojami. Konkurences padome jau iepriekš tirdzniecības centru darbības principi atzinusi, ka patērētāju rīcību, iegādājoties ikdienā nepieciešamās preces, nosaka tirdzniecības vietas pieejamības ērtums un tuvums, jo preču iegāde notiek tajās vietās, kur norisinās patērētāju galvenās aktivitātes dzīvesvietas, darbavietas tuvums.

Konkurences padome uzskata, ka tirdzniecības centra lielums ir tieši saistīts ar konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežām, tirdzniecības centru darbības principi. Konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pastāv izvēles iespējas, piemēram, pa kuru maģistrāli nokļūt dzīves vai darba vietā šajā iepriekšminētajā teritorijā, kas līdz ar to veido iespēju izvēlēties, kur iepirkties - citā ģeogrāfiskajā teritorijā vai minētajā konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā.

Tādējādi noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā var tikt noteikti daudzi lokālie tirgi pilsētas, novadu centri, apkaime u. Vienlaicīgi ģeogrāfiskā teritorija var būt arī lielāka, ja lokālie tirgi savstarpēji savienojas vai pārklājas, tādējādi aptverot lielāku teritoriju reģionālā vai nacionālā mērogā. Jāņem vērā, ka arī ikdienas patēriņa preču lielveikali tiek stratēģiski izvietoti tā, lai aptvertu lokālos pircējus dažādās pilsētas daļās, tāpēc Konkurences padomes ieskatā gan specializētais pārtikas preču veikals, gan ikdienas patēriņa preču lielveikals vēlas aptvert analoģisku teritoriju, t.

Lietas ietvaros Konkurences padome vērtēja visus Rimi grupas uzņēmumu līgumus, kuros ir konstatēts ierobežojošais līguma punkts.

Tādējādi ģeogrāfiskais tirgus var tikt sašaurināts tirdzniecības centru darbības principi vienai administratīvajai teritorijai vai pat vēl šaurāk, vienlaicīgi jāņem vērā, ka noteikt konkrēto ģeogrāfisko tirgu šaurāku par vienu administratīvo teritoriju šobrīd nav lietderīgi.

Konkurences padomes ieskatā tirdzniecības centrs visvairāk piesaista patērētājus no teritorijām, no kurām šis tirdzniecības centrs ir viegli sasniedzams.

Tirdzniecības centri

Vairākās Eiropas Komisijas lietās12 par viegli sasniedzamu norādīts attālums minūšu brauciena ietvaros. Šāda prakse ņemta vērā arī iepriekšējos Konkurences padomes lēmumos, lai noteiktu konkrētās preces tirgus ģeogrāfiskās robežas Konkurences padomes ieskatā konkrētais tirdzniecības centrs var piesaistīt patērētājus pamatā no Jēkabpils un apkārt tai esošajiem novadiem; 2 Rīgā, Nīcgales ielā Konkurences padomes ieskatā konkrētais tirdzniecības centrs pamatā var piesaistīt lokālos patērētājus no attiecīgās apkaimes un apkārt tam esošās plašākas teritorijas; 3 Rīgā, Maskavas tirdzniecības centru darbības principi Ietekmētais konkrētais tirgus Ietekmētais konkrētās preces tirgus Lietā ir ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus specializētajos pārtikas veikalos piena produkti, maizes izstrādājumikurā darbojas iesniedzējs.

Iesniedzēja darbība, realizējot preces gala patērētājiem, daļēji pārklājas ar Rimi tirdzniecības centru darbības principi uzņēmumu darbību, jo Rimi sortimentā ir līdzīgas pārtikas preces, tāpēc ir jāņem vērā ne vien līguma ietekme uz konkrētās preces tirgu nomas tirgu tirdzniecības centrosbet arī tā ietekme uz tirgu, kurā uzņēmēji darbojas konkurē.

Rimi grupas uzņēmumu veikali - RIMI un Supernetto darbojas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū lielveikalu vidē, tāpēc konkrētās Lietas ietvaros jāņem vērā arī SIA "RIMI Latvia" veikalu tīkla ietekmes rādītāji un tirgus varas samērs ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū lielveikalu vidē,14 jo tas norāda uz tirdzniecības centru darbības principi nozīmīgo ietekmi uz konkurenci.

Jāņem vērā, ka konkurence var tikt ietekmēta nevienmērīgi, kas nozīmē, ka specializētais veikals nevar būtiski ietekmēt ikdienas patēriņa preču lielveikala darbību, bet, ņemot vērā ikdienas patēriņa preču lielveikala tirgus varu, tas var būtiski ietekmēt gan specializēta pārtikas veikala darbību, gan citu ikdienas patēriņa preču lielveikalu darbību, kas atrodas konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū.

ienākumi dators pelna naudu pats

Vienlaicīgi jānorāda, ka Konkurences padome iepriekšējā praksē, kas saistīta ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību, ir secinājusi, ka šī tirgus ģeogrāfiskās robežas ir lokālas, jo patērētāji, lai iepirktos, veic tirdzniecības centru darbības principi attālumu.

Turklāt minētais attālums var atšķirties atkarībā no tā, kāda veida iepirkumu patērētājs ir plānojis veikt, t.

Papildinošo iepirkšanos ir iespējams veikt salīdzinoši nelielos veikalos, bet nedēļas galveno iepirkšanos cilvēki, kuriem tas ir iespējams, cenšas veikt veikalos, kuriem ir pietiekoši liels sortiments.

Līdz ar to jāsecina, ka no patērētāju viedokļa liels ikdienas patēriņa preču lielveikals var aizvietot specializēto pārtikas veikalu, bet specializētais pārtikas veikals nevarēs aizvietot lielu ikdienas patēriņa preču lielveikalu. Konkurences padome, pamatojoties uz iepriekšējo praksi vairākās lietās, kurās tika izvērtēti konkurences apstākļi ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā, uzskata, ka ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus pamatā ir lokāls, t.

Attiecībā uz vienošanām, kuras Rimi grupas uzņēmumi ir slēguši ar SIA "Marno J" par telpu nomu Jēkabpilī, Rīgas ielāpar telpu nomu Rīgā, Nīcgales ielā 53, par telpu nomu Rīgā, Maskavas ielākā arī vienošanām, kas slēgtas ar citiem iznomātājiem, tirdzniecības centra patērētāju aptveršanas teritorija ir vērtējama attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas - pilsētas un apkārt esošo novadu administratīvo teritoriju - robežās.

Attiecībā par pieminēto Iesniedzēja un pārkāpēju darbību daļējo pārklāšanos Konkurences padome norāda uz šādiem apstākļiem: specializētie veikali, kas tirgo pašu ražotas pārtikas preces vai kas tirgo nepārtikas preces, kas pārklājas ar Rimi grupas uzņēmumu veikalu sortimentu, rada, kaut vai ierobežotā apjomā, konkurenci lielajiem mazumtirdzniecības tirdzniecības centru darbības principi.

Tirdzniecības centriem apgrozījums audzis

Specializētais veikals ar lielveikaliem konkurē tikai tiktāl, ciktāl šī mazā specializētā veikala sortiments pārklājas ar lielveikala sortimentu. Tāpēc, ņemot vērā minēto, kā ietekmētais konkrētais tirgus Lietā tiek definēts ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus specializētajos pārtikas veikalos.

  1. No
  2. Jaunumi bināro opciju tirdzniecībai
  3. Darbojas bināro opciju sistēmas

Līdz ar to konkrētie tirgi ir šādi: 1 tirdzniecības platību nomas tirgus tirdzniecības centros Jēkabpils pilsētā un tuvākajā apkārtējā teritorijā; 2 tirdzniecības platību nomas tirgus tirdzniecības centros Rīgas pilsētā un tuvākajā apkārtējā teritorijā; 3 ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus specializētajos pārtikas veikalos lokālajos tirgos Jēkabpils pilsētā un tuvākajā apkārtējā teritorijā un Rīgas pilsētā un tuvākajā apkārtējā teritorijā. Lietā iegūtie pierādījumi 3. Konkurences padomes pārstāvji Tikšanās laikā Rimi grupas uzņēmumu pārstāvjiem tika lūgts iesniegt Konkurences padomē līgumus, kas minēti protokolā Nr.

Līdz ar to, ņemot vērā līgumu darbības laiku, ir jāskatās ne tikai ierobežojuma ietekme uz konkurences situāciju esošajā brīdī, bet arī tā potenciālā ietekme uz konkrētās preces tirgu nākotnē.

Lietas izpētes laikā arī konstatēts, ka, sākot no Tāpēc Konkurences padomes ieskatā Rimi grupas uzņēmumi ir aktīvā līgumslēdzēja puse - iniciators, kas gūst labumu no ierobežojošā līguma punkta, bet iznomātājs ir pasīvā līgumslēdzēja puse, jo tā negūst tiešu labumu no ierobežojošā līguma punkta.

Rimi grupas uzņēmumi darbojas kā nomnieki pieprasījuma pusēbet pārējās sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbojas kā iznomātāji piedāvājuma pusē.

Iesniedzējs ir iesniedzis šādus pierādījumus: 1 Īpaši Konkurences likuma pārkāpums nebūs saskatāms gadījumā, ja tirgus dalībnieka konkurentiem saglabājas visas iespējas atvērt jaunas tirdzniecības vietas konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū.

Konkurences likuma Lietas ietvaros izvērtētie nomas līgumi un tajos ietvertie ierobežojošie punkti neattiecas uz minētajiem noteikumiem, jo konkrētā vienošanās pēc būtības nav vertikāla vienošanās tās tradicionālajā izpratnē.

Noteikumi Nr. Ņemot vērā, ka konkrētās lietas ietvaros vienošanās ir par telpu nomu un tā neietver vienošanos par preču pirkšanu vai pārdošanu neveidojas tradicionālā preces vai pakalpojuma ķēde, t.

Konkrētā vienošanās ir tāda vertikālā vienošanās, kura ietekmē horizontālās attiecības starp tirgus dalībniekiem. Klasiskajā izpratnē vertikālajām vienošanām parasti nav tiešas ietekmes uz horizontālajiem tirgiem un tās neietekmē citus konkurentus.

Tāpēc konkrētās vienošanās gadījumā ierobežojošā līguma punkta iniciators, t.

tirdzniecības robots fo yu

Konkurences padomes Konkurences likuma interpretāciju ir nostiprinājis Tirdzniecības centru darbības principi Augstākās tiesas Senāts, pieņemot spriedumu,20 kas veido judikatūru attiecībā uz Konkurences likuma