Stratēģiskās meža iespējas, Nozares iestādes


  • Latvijas iedzīvotājus ar mežu vienmēr ir saistījušas saimnieciskas, kultūrvēsturiskas un emocionālas saites, kuras veidojušās gadsimtu laikā.
  • Binaryxack ir labākā bināro opciju stratēģija
  • Latvijas meža politika
  • Latvijas valsts meži - Uzņēmuma stratēģija

Dažos pēdējos mēnešos mežsaimniecības nozare bieži ir palielinājusi izpratni par stratēģiskās meža iespējas un atjauninātas ES meža stratēģijas pēc Tāpēc šīs stratēģijas iekļaušana Eiropas Zaļajā līgumā ir svarīgs solis uz priekšu. Jauna ES meža stratēģija ir galvenā, lai nodrošinātu, ka ES un dalībvalstis varēs balstīties uz stingru sistēmu un turpināt koordinēt ar mežu saistīto politiku. Tāpēc ir svarīgi, lai jebkura turpmākā iniciatīva izvirzītu holistisku pieeju, ņemot vērā daudzos pakalpojumus, ko sniedz meži piemēram, klimatu, bioloģisko daudzveidību, bioloģiski balstītu aprites ekonomiku, sociālos un kultūras pakalpojumuskā arī izaicinājumus, ar kuriem tie jo īpaši saskaras.

stratēģiskās meža iespējas

Saistībā ar Komisijas priekšlikumu Eiropas mežu īpašnieku konfederācija CEPF atzīmē, ka jaunajai stratēģijai, kas gaidāma Šajā politikas vidē galvenā loma jāpiešķir ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai. Turklāt kā daļu no Eiropas Zaļā darījuma Komisija līdz SFM principi un prakse jāiekļauj šajā darbā, jo tie ietver vides saglabāšanu kā daļu no visa meža apsaimniekošanas cikla, iekļaujot īpašas darbības vides ieguvumu saglabāšanai un uzlabošanai.

Atjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanā

Paziņojums par jaunu ES klimata pielāgošanās stratēģiju Tāpat Eiropas mežu īpašnieki atzinīgi vērtē notikumu attīstību saistībā ar jauno aprites ekonomikas rīcības plānu un iespējām, ko tas var sniegt meža un uz mežiem balstītā nozarē. Viņi priecājas redzēt, ka Komisija pārdomās, kā, izmantojot Eiropas fondus, izmantot iespējas aprites un bioekonomikā lauku apvidos, stratēģiskās meža iespējas lauku attīstība ir būtiska meža nozarei.

stratēģiskās meža iespējas

Atbilstoši šīm ļoti svarīgajām politikas izmaiņām, strauji virzoties uz priekšu, meža īpašnieki iesaistīsies dialogā ar ES institūcijām un citām ieinteresētajām personām, lai sniegtu ieguldījumu Eiropas Zaļā darījuma praktiskā īstenošanā. Avots: CEPF.

stratēģiskās meža iespējas