Stratēģiskie riski reālas iespējas


Ziņojumā norādīts, ka atbilstoši tiesiskajam regulējumam valsts līdzdalības nepieciešamība un atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Savukārt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma LV portāls jautā: Kā vērtējat priekšlikumu par valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja funkciju centralizāciju?

Kādi varētu būt ieguvumi un zaudējumi, salīdzinot ar pašreizējo pārvaldības modeli?

Vai vajadzētu, kā norādīts ziņojumā, pārvērtēt lēmumu par valsts kapitāla daļu nodošanu privatizācijai reizi piecos gados? Jaunizveidotā aktīvu pārvaldītāja rīcībā nebūs ne nozarei atbilstošās kapacitātes, ne arī pieredzes zināšanu specifisku nozaru kapitālsabiedrību efektīvā pārvaldīšanā.

Ziņojumā norādīts, ka komerciālo A grupas kapitālsabiedrību finanšu mērķus noteiks aktīvu pārvaldītājs, bet specifiskos valsts noteiktos nefinanšu mērķus, ja tādi būs, izvirzīs nozares ministrija.

Tāpat arī finanšu un nefinanšu mērķu definēšana atrauti vienam no otra efektīvā veidā nav īstenojama un ir savstarpējā pretrunā.

Jāuzsver, ka kapitāla daļu turētāja kompetencē esošie jautājumi ir cieši saistīti ar nozari kopumā. Attiecībā uz lēmuma pārvērtēšanu par valsts kapitāla daļu nodošanu privatizācijai reizi piecos gados uzskatām, ka šādam kardinālam Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumu priekšlikumam attiecībā uz tautsaimniecībai svarīgām kapitālsabiedrībām nav ne juridiska pamatojuma, ne arī atbilstoša izvērtējuma.

Ja tās normatīvo aktu jaunrades rezultātā tiktu pakļautas atsavināšanas riskam, tad varētu izraisīt nespēju nodrošināt nacionālajos un Eiropas Komisijas tiesību aktos noteikto pasākumu kopumu, kas radīs būtiskus drošības riskus Latvijai. Tāpēc, raugoties no valsts drošības apsvērumu prizmas, nebūtu ieteicams atkārtoti izvērtēt neatsavināmo kapitālsabiedrību sarakstu. Santa Purgaile Finanšu un kapitāla tirgus priekšsēdētāja Neatkarīgi no konkrēta pārvaldības modeļa un centralizācijas kopumā korporatīvās pārvaldības stiprināšana un attīstība ir atbalstāms solis.

  • Indikatora rsi signāli binārām opcijām
  • Q optona binārās opcijas
  • Не только страх подавлял его, но и ощущение невыносимого одиночества.
  • Pasūtot tirdzniecības robotu ar

Pārvaldībai ir jābūt skaidrai, saprotamai un caurspīdīgai. Līdzīgi arī kapitāla tirgus kontekstā korporatīvās pārvaldības pilnveidošana kotētajos un potenciāli kotējamajos uzņēmumos ir nozīmīgs un nepārtraukts process, kas palīdz uzlabot uzņēmuma procesu efektivitāti un paaugstināt to caurspīdīgumu.

Korporatīvās pārvaldības sakārtošana stiprina biznesa ētiku un nodrošina sekmīgāku uzņēmuma stratēģisko un finanšu mērķu sasniegšanu.

Pārrobežu nodokļi: iespējas, spēles noteikumi un riski Programma Nodokļu plānošana normālos apstākļos ir uzskatāma par jebkura starptautiska biznesa vadības labo praksi.

Vienlaikus paaugstinās sabiedrības uzticēšanās līmenis, līdz ar to tiek sekmēta ieguldījumu kultūras attīstība. Arī lēmums pārvērtēt valsts kapitāla daļu nodošanu privatizācijai kādā noteiktā termiņā ir atbalstāms. FKTK organizētajās stratēģiskā dialoga sarunās ar kapitāla tirgus dalībniekiem arī kopīgi esam secinājuši, ka valsts kapitālsabiedrību kotācija biržā būtu nozīmīgs grūdiens kapitāla tirgus attīstībai, kas sniegtu iespēju realizēt dažādus ambiciozus investīciju projektus, netērējot tiem publisko finansējumu.

top apmaiņas mavrodi un bitcoin

Šis solis radītu pozitīvu kapitāla tirgus attīstības vidi pelnīt naudu par binārām opcijām būtu labs piemērs privātā sektora dalībniekiem, vienlaikus veicinot investīciju kultūru Latvijā un piesaistot jaunus privātos ieguldītājus. Kapitālsabiedrību kotācija biržā arī stimulē korporatīvās pārvaldības pilnveidošanu, jo ir jāizpilda noteikta kvalitātes latiņa un jāievēro noteikti principi, tas palīdzētu valsts uzņēmumu kopējai izaugsmei.

Kristaps Klauss Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Mežu nozare un nevalstiskās organizācijas ir pret stratēģisko valsts uzņēmumu privatizāciju. Savukārt konceptuālais ziņojums piedāvā tiešu un nepārprotamu shēmu, kā to īstenot.

Līdz ar to atbalstīt šādu konceptuālo ziņojumu nevaram. Tieši tāpēc meža nozares pārstāvji un nevalstiskās organizācijas jau ir izteikušas vienotu un izsvērtu aicinājumu nepieļaut jaunās valsts stratēģisko uzņēmumu privatizācijas shēmas īstenošanu centralizācijas projekta paspārnē.

Šobrīd visai aktīvi tiek veidota augsne privatizācijas procesam. Pasaules finanšu tirgos šobrīd dominē zemas procentu likmes un labas investīciju iespējas ir grūti atrast.

Stratēģiskie riski reālas iespējas daudzi bagāti cilvēki aktīvi meklē labus projektus un jaunas iespējas nopelnīt. Esmu pret to, ka Latvijas stratēģiskie uzņēmumi kļūst par drošas peļņas avotu un glābiņu šiem ārvalstu investoriem.

Viscaur konceptuālajam ziņojumam ir jūtams, ka konkrētā piedāvātā shēma ir tapusi atsevišķu valsts iestāžu kabinetos, atrauti no kopējām norisēm Latvijas tautsaimniecībā. Konceptuālais ziņojums ir tapis sasteigti, virspusēji traktējot un neiedziļinoties OECD ieteikumos.

Но здесь не вся она была тусклой. Одна из линий - и только одна - ярко светилась. Она не соединялась с остальной системой и, подобно сверкающей стреле, указывала на один из уходящих вниз туннелей. Концом своим линия пронзала золотистый кружочек света, около которого было только одно слово: ЛИС. И это было Долго стояли Элвин и Хедрон, глядя на этот безмолвный символ.

Maldinoši tiek uzsvērts, ka OECD prasa ieviest tieši šādu modeli — OECD dalībvalstu vidū pastāv dažādas pieejas stratēģiskie riski reālas iespējas dažādi valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldības modeļi. Uzsverot, ka ir iespējams tikai viens pārvaldības modelis, pašos pamatos tiek devalvēta iespēja Latvijai izvēlēties sev piemērotāko modeli. Izskatās, ka ierēdņi valdības deklarācijas punktu par valsts un pašvaldības uzņēmumu centralizāciju uztvēra kā uzstādījumu, kas jāīsteno jebkādiem līdzekļiem, radoši papildinot to ar jaunu valsts uzņēmumu privatizācijas shēmu.

To īstenojot, pastāv pārlieku augsti ekonomiskie un drošības riski zaudēt kontroli pār stratēģiskajiem valsts uzņēmumiem.

Komerciālo valsts kapitālsabiedrību pārvaldības maiņa – ieguvumi un riski

Diemžēl reālo risku izvērtējums ziņojumā nav veikts, tāpēc uzskatīt to par objektīvu nav iespējams. Jauna valsts un pašvaldības uzņēmumu pārvaldības modeļa izstrādei nav jābūt sasteigtai un virspusējai, bet gan padziļinātai, uzklausot un iesaistot vadošo tautsaimniecības nozaru ekspertus un pārstāvjus.

Tikai pēc vispārējas graujošas kritikas par konceptuālajā ziņojumā piedāvāto modeli tika sāktas diskusijas PKC konsultatīvajā padomē, kurām ir visai formāls raksturs. Joprojām nav sāktas diskusijas ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem.

Tāpēc ir grūti noticēt ziņojumā minētajai vēlmei uzlabot uzņēmumos labas pārvaldības praksi, ja paša jaunā modeļa izstrādes gaitā netiek ievēroti labas pārvaldības pamatprincipi.

Dace Helmane Korporatīvās ilgtspējas un atbildības stratēģiskie riski reālas iespējas vadītāja Foto: LETA Lai palielinātu valsts kapitālsabiedrību atbildību un stratēģiskie riski reālas iespējas izmaksas dažādām ieinteresētajām pusēm, piemēram, nodokļu maksātājiem, ir svarīgi izstrādāt pārdomātu pārvaldības modeli un vēlāk to uzraudzīt.

Pakāpeniska valsts kapitālsabiedrību pārvaldes centralizācija varētu būt viena no iespējām, jo centralizēts modelis palīdz valstij labāk uzraudzīt savu uzņēmumu sniegumu, sekmē vienotu skatījumu un saskaņotāku kapitālsabiedrību darbību, kā arī sniedz citus ieguvumus.

bināro opciju tirdzniecības diagramma tīkla ieņēmumu vietne

Centralizētajā pārvaldības modelī mazinās arī politiskās iejaukšanās risks, tomēr tas saglabājas. Praksē ir grūti atrast pilnībā centralizētas sistēmas piemēru, tomēr valsts kapitālsabiedrību pārvaldība ar centralizētam modelim tuvu risinājumu tiek īstenota virknē attīstītu valstu, piemēram, Zviedrijā.

OECD pat iesaka centralizētas īpašumtiesības īstenot neatkarīgai aģentūrai, tomēr šis modelis praksē ir salīdzinoši maz pārbaudīts pat attīstītajās valstīs.

tirdzniecība bez apstājas stratēģija bināro opciju ķeršanai

Latvijas politiskā un sabiedrības brieduma pakāpē lēmums par pāriešanu uz centralizētu valsts kapitālsabiedrību pārvaldi varētu būt sasteigts un radīt apstākļus, kad valsts uzņēmumi tiek izmantoti viena politiskā spēka interesēs.

Tas var veicināt situāciju, kad lēmumi par to attīstību un nākotni netiek pieņemti kapitālsabiedrību un visas valsts labā, bet ir izdevīgi tikai šauram cilvēku lokam.

Nav skaidrs arī tas, vai un kā šāda sistēma uzlabos situāciju publisko iepirkumu jomā un kā kopumā ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, ekonomiku. No vienas puses ideja par kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju centralizāciju ir pareiza, tomēr ir bažas, ka neesam tādā brieduma pakāpē, lai šis lēmums novērstu esošās problēmas.

  1. Pārrobežu nodokļi: iespējas, spēles noteikumi un riski | Dienas Bizness HUB
  2. Komerciālo valsts kapitālsabiedrību pārvaldības maiņa – ieguvumi un riski - LV portāls
  3. Bitkoina summa

Lai kliedētu jebkādas bažas, svarīgi būs redzēt detalizētu analīzi par iespējamo risinājumu ietekmi uz valsts kapitālsabiedrību sniegumu un ekonomiku kopumā, tāpat jābūt skaidram regulējumam un vīzijai par to, kā tiks nodrošināta jaunā valsts aktīvu pārvaldītāja profesionalitāte, kapacitāte un neatkarīga uzraudzība. Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.