Ārzonas tirdzniecība


E-pasta adrese Ikviens uzņēmējs sava biznesa attīstības procesā sasniedz to līmeni, kad kļūst nepieciešams operatīvi pārvaldīt kapitālu kā savas valsts robežās, tā arī ārzemēs un aizdomāties, kam, kādēļ un cik lielus nodokļus viņš maksā? Visā pasaulē ir plaši pazīstami dažādi instrumenti nodokļu regulēšanai.

Viens no vispazīstamākajiem ir beznodokļu jeb ārzonas kompānija. Lielā daļā sabiedrības valda uzskats, ka ārzonu kompānijas — tas ir nelikumīgs uzņēmējdarbības veids. Tas nav tiesa. Beznodokļu vai ārzonas kompānijas - tas ir efektīvs un pilnībā likumīgs nodokļu plānošanas līdzeklis.

Pasaulē ir vairāk nekā 50 valstu, ārzonas tirdzniecība likumi ļauj tajās reģistrētām kompānijām nedeklarēt iegūto ienākumu un tādējādi nemaksāt nodokļus reģistrācijas valstī. Taču ir viens priekšnosacījums — kompānija nedrīkst darboties reģistrēšanās valstī.

IZVĒLIES JURISDIKCIJU

Šo noteikumu diktē vietējās uzņēmējdarbības aizsargāšanas princips. Vairumā gadījumu, vien pildot šo priekšnosacījumu, kompānija saņem nodokļu atlaides.

ārzonas tirdzniecība

Visa pārejā plašā pasaule lielākā vai mazākā ārzonas tirdzniecība ir atvērta uzņēmējdarbības veikšanai. Ārzonu kompānijas tiek plaši izmantotas visā pasaulē. Daudziem uzņēmējiem jautājums par ārzonas kompānijas izmantošanu ir jau vairāk vai mazāk skaidrs. Biežāk rodas jautājums, kura no valstīm ir izdevīgākā šādas kompānijas radīšanai. Uz šo jautājumu, kā arī uz jautājumu par ārzonas kompānijas izmantošanas iespējām nevar sniegt viennozīmīgu izsmeļošu atbildi.

Patiesību sakot, atbilžu būs tik daudz, cik šādu kompāniju pastāv visā pasaulē.

Tādēļ, visa pamatā ir ārzonas tirdzniecība, kam ir vajadzīga ārzonas kompānija, kāds ir tās izmantošanas mērķis. Pirms pāriet uz jautājumu par reģistrācijas valsts izvēli derētu atgādināt par vienu visai svarīgu niansi, kad runājam par ārzonu ārzonas tirdzniecība. Neskatoties uz to, ka ārzonu kompānijām tiešām piemīt no nodokļu maksāšanas atbrīvotu kompāniju statuss, tas nebūt nenozīmē, ka tādām kompānijām nav reģistrēšanas un uzturēšanas izmaksu.

Pasaulē nav nevienas valsts, kura neiekasētu kaut nelielu gada nodokli vai fiksētu nodevu, un nepieprasītu savā valstī uzturēties visu firmu, tai skaitā ārzonu, sekretariātiem vai reģistrācijas aģentiem. Ja Jums piedāvā iegādāties kompāniju bez jebkādām izmaksām nākošajos gados, Jūs kopā ar kompāniju iegādājaties nepatikšanas.

Pēc daudzu speciālistu domām, izvēloties valsti, jāņem vērā divi kritēriji. No vienas puses, vienkāršība un zemas kompānijas reģistrācijas izmaksas. No otras puses — dotās valsts relatīvs prestižs.

Vispārīgā informācija

Patiesībā abi šie kritēriji vienas jurisdikcijas robežās ir nesavietojami. Bez visa ārzonas tirdzniecība obligāti būtu jāņem vērā arī valsts, kurā ārzonas kompānija tiks izmantota, likumdošana, kā arī uzņēmējdarbības veids.

Darījumu tīrās peļņas metode; Peļņas sadalīšanas metode. Tirgus cenas noteikšanas metodi izvēlas atkarībā no darījuma veida un saistīto uzņēmumu veiktajām funkcijām, ar tām saistītajiem riskiem, izmantotajiem aktīviem un citiem darījuma vērtību ietekmējošiem faktoriem. MK noteikumi Nr. Praksē priekšroka tiek dota salīdzināmo nekontrolēto cenu metodei. Tomēr nereti no ārzonām iegādātajām precēm nav atrodamas pilnībā ar to salīdzināmas preces.

Daudzas valstis, tai skaitā arī Ārzonas tirdzniecība valstis, NVS un tā saucamās bijušā padomju bloka valstis laiku pa laikam pieņem jaunus likumus, kas ierobežo šo valstu rezidentiem ārzonu kompāniju izmantošanu. Tā Latvijā, Lietuvā, Krievijā un no nesena laika arī Baltkrievijā un Ukrainā tiek sastādīti ārzonu valstu un zonu saraksti.

Naudas plūsmas un nodokļu nomaksas regulēšanas metodes tiek īstenotas atšķirīgi, taču galvenais princips visos gadījumos ir viens un tas pats. Rezidentiem darbojoties ar ārzonu kompānijām likums izvirza papildus atskaites prasības, augstākas likmes nodokļu nomaksu vai iepriekš paredzēto atlaižu anulēšanu.

Bez tam ir vērts pievērst uzmanību tam, ka ārzonu kompāniju dokumentācija tiek sagatavota, vadoties pēc reģistrācijas valsts likumiem un tradīcijām. Tā kā pasaulē pastāv virkne dažādu korporatīvo un nodokļu likumdošanas sistēmu, pirms ārzonas kompānijas iegādes ir nepieciešams uzzināt, vai dokumentu komplekts ir pietiekams uzņēmējdarbības uzsākšanai dotajā valstī.

Ārzonu kompāniju izmantošana Šāda veida kompāniju izmantošanas iespējas ir ļoti lielas un praktiski nepastāv ierobežojumi ārzonu kompāniju izmantošanā dažādu veidu uzņēmējdarbības veikšanai.

ārzonas tirdzniecība

Mēs piedāvājam Jums vairākus ārzonu kompāniju izmantošanas veidus, kas pēc mūsu pieredzes visbiežāk ieinteresē uzņēmējus: Starptautiskā tirdzniecība Izmantojot ārzonas kompāniju starptautiskos tirdzniecības darījumos pastāv iespēja uzkrāt ienākuma daļu no starpības starp preces iegādes vērtību un preces pārdošanas vērtību uz ārzonas kompānijas rēķina.

Holdingi Holdinga kompānijas, kas iegādājas daļas vai akcijas uzņēmumos, var tikt atbrīvotas no nodokļu maksas par ārzonas tirdzniecība dividendēm vai saņemt ievērojamu nodokļu likmes samazinājumu, pamatojoties uz starptautisko konvenciju par dubultās nodokļu aplikšanas likvidēšanu.

Pēc navigācijas

Aģenta pakalpojumi Ārzonas tendenču līnija, kā noformēt var tikt ārzonas tirdzniecība kā aģents, kas pārstāv Jūsu kompāniju starptautiskajos darījumos, nodarbojas ar potenciālo partneru un klientu meklēšanu, izplata informatīvos materiālus par Jūsu kompāniju un Jūsu uzņēmējdarbību ārvalstīs, veido Jūsu kompānijas mājas lapas internetā.

Jūs veicat samaksu par aģenta pakalpojumiem uz ārzonas kompānijas rēķina. Investīcijas, finanšu operācijas Investīciju un finanšu kompānijas bieži izmanto, lai finansētu savstarpēji saistītas kompāniju grupas, tas ir, kā iekšējo banku.

Tas noder, piemēram, aizdevuma vai kredīta operācijās.

Darījumi ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstu (ārzonu) uzņēmumiem | photographybymm.com

Profesionālie pakalpojumi Cilvēki, kas parasti strādā uz līguma pamata, var ievērojami samazināt nodokļu izdevumus no saņemtajiem ienākumiem, izmantojot ārzonas kompāniju. Intelektuālā īpašuma pārvaldīšana Tādu intelektuālo īpašumu pārvaldīšana kā tirdzniecības zīmes, patenti, autortiesības, know-how, programmu nodrošinājums un tā tālāk var tikt noformēta kā ārzonas kompānijas pārvaldīšana. Tiesības izmantot intelektuālo īpašumu var tikt pārdotas citām kompānijām visā pasaulē.

Korektas ārzonas kompānijas struktūras un tās reģistrēšanai pareizas valsts izvēles gadījumā iegūtais ienākums var tikt atbrīvots no nodokļiem. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana Ar ārzonas kompānijas palīdzību ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu praktiski jebkurā pasaules valstī. Atsevišķos gadījumos vietējā likumdošana paredz, ka nekustamo īpašumu spēj ārzonas tirdzniecība tikai vietējā vai šai ārzonas tirdzniecība reģistrētā firma.

Bieži vien tas ir arī izdevīgi no nodokļu aplikšanas redzes viedokļa. Bankas, apdrošināšana, pārapdrošināšana, tresti, fondi Kompānijas ar bankas, apdrošināšanas un tamlīdzīgām licencēm var darboties arī šajā sfērā un iegūt nodokļu atlaides.

Trasta kompāniju izveidošana dod iespēju izmantot savus līdzekļus dažādām investīcijām, tai pat laikā ievērojot pilnīgu konfidencialitāti un ļauj ietaupīt uz nodokļu izmaksām. Kuģa pārvaldīšana, karoga reģistrēšana Dažreiz politisku un ekonomisku apsvērumu dēļ daudz izdevīgāk ir kuģi reģistrēt citā valstī. Biežāk uzdotie jautājumi Ko nozīmē kompānija ar zemu pazeminātu nodokļu aplikšanu?

Tā ir uzņēmējdarbība, kuras ekvivalents varētu būt sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība, taču atšķirībā no vietējām uzņēmējdarbības struktūrām, zemas vai pazeminātas nodokļu aplikšanas ārzonu kompānijas tiek pilnībā atbrīvotas no nodokļu maksāšanas vai maksā zemākus nodokļus reģistrācijas valstī ar nosacījumu, ka tās īpašnieki un direktori nav šīs valsts rezidenti.

Ar ko izdevīgas kompānijas ar zemu pazeminātu nodokļu aplikšanas statusu un kādās uzņēmējdarbības nozarēs tās var izmantot? Veidojot ārzonas kompāniju, uzņēmējs var ievērojami un pilnīgi likumīgā kārtā pazemināt savas ārzonas tirdzniecība firmas nodokļu izmaksu summu.

Mijiedarbības starp vietējo firmu un ārzonu kompāniju rezultātā uzņēmējs var praktiski likvidēt peļņas nodokļa izmaksas un ievērojami samazināt sociālā un ienākuma nodokļu izmaksas. Ārzonu kompānijām nepastāv nekādi ierobežojumi uzņēmējdarbības veidiem. Vienīgie ierobežojumi ir prasība licences iegāde noteiktas uzņēmējdarbības veikšanai apdrošināšana, banku operācijastas ir, tādi paši ierobežojumi, kas pastāv arī parastām — rezidentu kompānijām. Ārzonu kompānijas var izmantot tādās darbības sfērās kā ārzonas ārzonas tirdzniecība tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, investīcijas un holdings.

Ārzonu kompānijas izmanto vietējā uzņēmuma dibināšanai, konta atvēršanai ārzemju bankā, nekustamā īpašuma iegādei un tā tālāk. Kādu kompānijas tipu izvēlēties reģistrēšanai? Valstīs, kur zemu nodokļu nodokļu atlaižu likumdošana darbojas jau labu laiku tā saucamajās klasiskajās ārzonu jurisdikcijāslikums bieži vien paredz ārzonas kompānijas ārzonas tirdzniecība, kuru var iegūt praktiski jebkura veida kompānija ar noteikumu, ka tā neveic uzņēmējdarbību reģistrācijas valstī.

ārzonas tirdzniecība

Tādiem mērķiem parasti tiek izvēlētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Šāds kompāniju tips vai to ekvivalents pastāv praktiski jebkurā valstī un ir populārs, pateicoties ierobežotai atbildībai, salīdzinoši vienkāršotai struktūrai un variācijām par atļautajiem uzņēmējdarbības veidiem. Šeit atsevišķi varētu izdalīt ASV. Starp amerikāņu kompānijām viena no jaunākajām uzņēmējsabiedrības formām, kas nodrošina aizsardzību no personiskās atbildības par kompānijas saistībām un atbrīvo no federālajiem korporatīvajiem nodokļiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību Limited Liability Company vai LLC.

Šī uzņēmējdarbības forma apvieno ārzonas tirdzniecība iezīmes neierobežotas tiesības uz uzņēmējdarbības veikšanu un partnerības iezīmes LLC ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem kā to īpašnieku ienākumi, nevis pašas kompānijas. Uz kā vārda veikt kompānijas ar zemu pazeminātu nodokļu aplikšanas statusu reģistrēšanu?

Preču iegāde no ārzonas uzņēmuma

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav reģistrācijas valsts rezidents, var kļūt par ārzonas kompānijas īpašnieku. Pirms reģistrēt kompāniju ar mērķi samazināt nodokļu slogu mēs piedāvājam pievērst ārzonas tirdzniecība sekojošām detaļām: ārzonas kompānija, kas neveic nekāda veida uzņēmējdarbību tās reģistrācijas valsts ārzonas tirdzniecība, tiek atbrīvota no nodokļu maksāšanas šai valstī ar tiesībām veikt nodokļu nomaksu pēc savas reālās atrašanās vietas.

Kā likums vairumā pasaules valstu ārzemju kompānijas rezidenci vietu, kur tiek fiksēta tās uzņēmējdarbība un attiecības ar nodokļu saistībām nosaka vieta, no kuras kompānija tiek pārvaldīta un kontrolēta.

  • Ienākumi mājās, izmantojot interneta atsauksmes
  • Tirdzniecības signāli fortiem
  • Fibonači korekcija un paplašināšana

Šim nosacījumam par pamatu kalpo kompānijas direktoru atrašanās jeb dzīvesvieta. Reģistrējot kompāniju uzņēmumu reģistrā ir jānorāda ārzonas tirdzniecība kompānijas direktora vārds. Lai izvairītos no nodokļu maksāšanas savā valstī Jums ir izdevīgi izmantot nominālo direktoru pakalpojumus. Nominālais direktors, kas dzīvo tādās beznodokļu zonās kā Sarkas sala, Andora, Džersija, Panama un citās, kur ofisu administrēšana netiek pakļauta nodokļu atbildībai, vienmēr varēs apliecināt savu direktora statusu Jūsu kompānijā un tās rezidenci viņa dzīvesvietas zonā, nenesot absolūti nekādu finansiālu atbildību, pie noteikuma, ka viņa pakalpojumi tiek regulāri apmaksāti.

Taču, ja nominālā direktora ārzonas tirdzniecība pilda valsts ārzonas tirdzniecība standarta nodokļu sistēmu Īrija, Anglija, Krievija, Lietuva u. Tādējādi, pēc jebkāda pieprasījuma šim direktoram nāksies atzīt savas tīri nominālās funkcijas un tādā veidā pāradresēt finanšu dienestu prasības patiesajiem kompānijas īpašniekiem.

Noslēpumainais “Ventspils naftas” darījums

Vai ir vērts apmaksāt šādu direktoru pakalpojumus vienīgi konfidencialitātes ievērošanas nolūkos, ja to varat pilnība nodrošināt sev pats. Vai iespējams noteikt, vai dotā kompānija ir kompānija ar zemu pazeminātu nodokļu aplikšanas statusu?