Reālo iespēju priekšrocības


reālo iespēju priekšrocības

Arī šīs kvalitātes zīmes kritērijus ir plānots iestrādāt iepirkumu kritērijos. Mērķis ir ieviest šo kvalitātes zīmi Kā ziņots, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju pērn izstrādāja ieteikumus pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu veicējiem, kuros cita starpā ir iekļauts arī priekšlikums dokumentos ietvert paaugstinātas prasības attiecībā uz produktu kvalitātes līmeni, paredzot, ka papildu vērtēšanas kritēriju punktus piešķirs produktiem, kuru kvalitātes prasības atbilst normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu.

reālo iespēju priekšrocības

Šajos noteikumos ir noteikts, ka pārtikas iepirkumos konkrētu sabiedrības grupu uzturā prioritāri ir jāizvēlas tādi produkti, kuriem izvirzītās kvalitātes prasības atbilst normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģisko lauksaimniecības shēmu.

Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma ir noteikumu kopums, kuru mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegt patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti, nosakot papildprasības Eiropas Reālo iespēju priekšrocības tiesību aktos un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām vispārīgajām prasībām dzīvnieku vai augu izcelsmes produktu tirgus apritei.

reālo iespēju priekšrocības