Procentu likme


Euribor likmes ir pieejamas šeit: www. Tiek izmantotas Latvijas valsts ilgtermiņa saistību kredītreitingam atbilstošā Reuters aprēķinātā eiro obligāciju indeksa vērtības pēdējos 2 gados, ņemot 5 atsauces datumu rādītājus ar 6 mēnešu starplaiku no procentu likme vides riska koeficienta noteikšanas brīža vai klienta izvēlētās ekonomiskās vides riska koeficienta pārrēķina dienas. Katrā šajā atsauces datumā tiek noteikta Latvijas valsts ilgtermiņa saistību kredītreitingam atbilstošā Reuters aprēķinātā 7 gadu eiro obligāciju indeksa un atbilstošā "nulles riska" - 7 gadu procentu likmju mijmaiņas darījumu procentu likme likmes starpība.

PTAC jaunumi

Ekonomiskās vides riska koeficients ir šo 5 starprezultātu vidējā aritmētiskā vērtība. Ekonomiskās vides riska koeficients ir hipotekārā kredīta bāzes likmes komponents.

procentu likme

Šo koeficientu aprēķina par pēdējo 2 gadu periodu, ņemot 5 atsauces datumu rādītājus ar 6 mēnešu starplaiku no ekonomiskās vides riska koeficienta noteikšanas brīža vai klienta izvēlētās ekonomiskās vides riska koeficienta pārrēķina dienas.

Atsauces datumiem, kas ir pirms Atsauces datumiem, kas ir pēc Rādītājs vienāds ar minētajam procentu likme atbilstošā Reuters aprēķinātā 7 gadu eiro obligāciju indeksa procentu likme atbilstošā "nulles riska" - 7 gadu procentu likmju mijmaiņas darījumu procentu likmes starpību. Ekonomiskās vides riska koeficients ir šo 5 atsauces datumu rādītāju vidējā aritmētiskā vērtība. Bāzes likme sastāv no konkrētā perioda Euribor un Vides faktora konkrētajā dienā.

procentu likme

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku! Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

procentu likme

Swedbank Ilgtspējas hakatons Hakatonā mēs meklēsim ilgtspējīgus, iedvesmojošus un inovatīvus risinājumus tādām jomām kā viedās pilsētas, biznesa ilgtspēja, atjaunojamā enerģija, videi draudzīgs dzīvesveids un pārtika.