Pārmaksāt internetu. Lattelecom | Interneta pieslēgumi


Nodokļu normatīvie akti nenosaka pārmaksāto nodokļu atgriešanas termiņu atkarībā no formas, kādā iesniegts iesniegums.

pārmaksāt internetu

Jūs neesat norādījis, kuri nodokļi Jūs interesē un kādā veidā radusies pārmaksa. Te ir atšķirības. Valsts ieņēmumu dienesta informācijā norādīts: attiecībā uz EDS paziņojumu par nodokļu pārmaksu VID administrētie nodokļi ir jāpievērš uzmanība, saistībā ar pārmaksāt internetu nodokli ir izveidojusies pārmaksa.

pārmaksāt internetu

Piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa var veidoties, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pārmaksāt internetu šo nodokļa pārmaksu VID triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā nodokļu maksātājam.

Savukārt, ja nodokļu maksātājs rezumējošā kārtībā kļūdaini ir iemaksājis budžetā lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu, nekā likumā noteikts, VID atmaksā kļūdaini iemaksāto nodokļu summu nodokļu maksātājam 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts maksātāja iesniegums.

Kā atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem Informācija atjaunota

Attiecībā uz pārējām nodokļu pārmaksām — nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Savukārt pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota iesnieguma iesniegšanas VID un pēc VID pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi neparedz citu atmaksāšanas pārmaksāt internetu pārmaksāt internetu kārtību.

pārmaksāt internetu

VID ir tiesības pārmaksātās nodokļu summas bez nodokļu maksātāja iesnieguma vispirms novirzīt nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu segšanai, vienlaikus proporcionāli sedzot pamatparādu, soda naudu un nokavējuma naudu.

Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.