Peļņa interneta darba diena 2022. gads, Jauns Grāmatvedības likums – regulējums no gada - LV portāls


peļņa interneta darba diena 2022. gads

Izmaiņas nodokļu regulējumā no Izmaiņas nodokļu tiesību aktos stājas spēkā 1. Pagarināts IIN režīma periods autoratlīdzībai Līdz Līdz Precizēta IIN piemērošana Likumā ir veikti vairāki tehniskie, redakcionālie precizējumi un pilnveidotas atsevišķas normas: precizēta norma par attaisnotajiem izdevumiem, kas veikti saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanunosakot, ka dzīvības apdrošināšanas līgumā apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātai personai ir jābūt vienai un tai tirdzniecības terminālu binārie opcijas personai, kā arī līgumā jābūt noteiktam, ka apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas gadījumu izņemot nāves gadījumā izmaksā apdrošinātajai personai; likumā peļņa interneta darba diena 2022.

peļņa interneta darba diena 2022. gads

gads jauns pants, kas nodrošina ES dibināšanas līgumā noteikto brīvību brīvās preču, pakalpojumu, kapitāla un personu kustības piemērošanu, izvairoties no nepieciešamības veikt tiešas atsauces uz atsevišķām likuma normām; lai uzlabotu no IIN atbrīvoto stipendiju administrēšanu, Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības vērtēt stipendijas atbilstību tās definīcijai ne tikai pēc juridiskās formas, bet arī ekonomiskās būtības, t.

Akcīzes nodoklis — izmaiņas likmēs no 1. No PVN — samazināts drukātajiem un elektroniskajiem darbiem No Grozījumos Pievienotās vērtības nodokļa likumā PVN piemērošana ir atrunāta maksai par atkārtoti lietojamu dzēriena iepakojumu, nevis depozīta maksai.

peļņa interneta darba diena 2022. gads

PVN likumā ir noteikts, ka maksa par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu netiks iekļauta pārdodamās preces ar PVN apliekamajā vērtībā. Tomēr, iesniedzot deklarāciju par taksācijas gadu, ir jākoriģē piegādātās preces ar PVN apliekamo vērtību par iepriekšējā gadā nesaņemtā dzēriena iepakojuma vērtību, kā rezultātā, jāiemaksā valsts budžetā aprēķinātā PVN summa.

Depozīta maksai Pievienotās vērtības nodokļa likuma regulējums nav piemērojams.

peļņa interneta darba diena 2022. gads

Grāmatvedības joma Ar likuma grozījumiem: vidējām un lielām sabiedrībām noteikts pienākums finanšu pārskata pielikumā sniegt arī detalizētu informāciju par pētniecības un attīstības izmaksām attiecināms uz gada pārskatiem, sākot ar