Papildu ienākumu maksājums


Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem: 1   kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods; 2   kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods.

ieņēmumi tiešsaistē ar

Šajā gadījumā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam. Maksātājam, kurš vēlas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus piemēram, noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņasja tas nepieciešams, lai noteiktu nodokļa atmaksas pamatotību.

kā nopelnīt naudu opciju apmaiņā

Deklarējot veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā vai samaksātos apdrošināšanas prēmiju maksājumus, nav nepieciešams iesniegt attaisnojuma dokumentus par minētajiem maksājumiem, kā arī izziņu par fiziskās personas noslēgto līgumu par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu papildu ienākumu maksājums saskaņā ar to veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, ja privātais pensiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība noslēgusi līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu par informācijas nosūtīšanu elektroniskā formā un nosūtījusi nepieciešamo informāciju.