Papildu ienākumi temrjukā


Muitas noteikumu izpildei nosūtītājs pie pavadzīmes var pievienot ceļazīmes papildeksemplārus braukšanas ceļā vai galapunkta dzelzceļā. Vienlaicīgi ar kravas uzrādīšanu pārvadājumam nosūtītājs iesniedz nosūtīšanas stacijai pareizi aizpildītu un parakstītu pavadzīmi katram sūtījumam.

Spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi var paredzēt, ka nepieciešamo ceļazīmes papildeksemplāru skaitu sastāda nosūtīšanas stacija, kā arī paredzēt citu nosūtīšanas dzelzceļam paredzēto ceļazīmes papildeksemplāru skaitu.

papildu ienākumi temrjukā stratēģijas un konsultanti rāda bināros variantus

Pavadzīmes 1. Pavadzīmes 3. Šai lapai nav pavadzīmes oriģināla pavadzīmes 1. Dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki var savstarpēji vienoties par citu, pavadzīmē sniegto ziņu tulkošanas kārtību. Saskaņā ar spēkā esošiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem pavadzīmes dublikāts pavadzīmes 3. Nosūtītāja izdarītā izvēle starp baltas krāsas pavadzīmes veidlapu un pavadzīmes veidlapu ar sarkanām svītrām norāda, ar kādu ātrumu - papildu ienākumi temrjukā vai lielu - jāpārvadā krava visā braukšanas ceļā.

Pavadzīmju veidlapu drukāšanā atļauts izmantot papīru ar ūdenszīmēm. Pieļaujams, ka uz pavadzīmes veidlapas ir tipogrāfisks sūtījuma numurs, mikroburti, hologramma vai gaišu toņu krāsains tīklojums, nemainot papīra balto fonu.

Kredītu aizdevumi ienesīgiem hobijiem | Aizdevums no photographybymm.com

Par šādu pārvadājumu nosūtītājam jāpaziņo nosūtīšanas dzelzceļam ne vēlāk kā 8 dienas pirms kravas uzrādīšanas pārvadāšanai. Pēc piekrišanas saņemšanas kravas pārvadājumam ar pasažieru vilcienu, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpaši paziņojumi" jāieraksta: "Pa …………… dzelzceļiem dzelzceļu saīsināti nosaukumi krava tiek pārvadāta ar pasažieru vilcieniem".

Šādi pārvadājumi tiek noformēti ar pavadzīmēm, kas paredzētas liela ātruma pārvadājumiem. Ar sarkanu krāsu ziņas ieraksta tikai gadījumos, kad tas īpaši paredzēts šajā Nolīgumā.

Nosūtītājam vai nosūtīšanas dzelzceļam visas ziņas pavadzīmē jāieraksta tām paredzētajās ailēs.

Kā gūt papildu ienākumus?

Aizpildot pavadzīmi, saīsinājumi nav pieļaujami, izņemot saīsinājumus, kas minēti Spiedogu nospiedumiem uz pavadzīmes jābūt skaidriem un salasāmiem.

Nosūtītāja ierakstītās ziņas nedrīkst būt labotas svītrojumi, teksta aizlīmējumi u. Izņēmuma gadījumos nosūtītājs var izdarīt labojumus ne vairāk kā vienā pavadzīmes ailē vai divās, ja tās ir savstarpēji saistītas. Šajā gadījumā labojums tiek atrunāts ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" un apstiprināts ar parakstu vai spiedogu.

Izmaiņas vai papildinājumus ziņās, ko pavadzīmē ieraksta dzelzceļš, veic dzelzceļa attiecīgais darbinieks, parakstoties un papildu ienākumi temrjukā ar stacijas spiedogu. Ja pastāv iespēja pārvadāt kravu no vienas izejas robežstacijas caur vairākām kaimiņvalsts ieejas robežstacijām, tad pavadzīmē jānorāda arī tā ieejas robežstacija, caur kuru tiks veikts pārvadājums.

papildu ienākumi temrjukā kā nopelnīt naudu internetā ārpus kordona

Iespēju robežās nosūtītājs norāda tās robežstacijas, caur kurām veicot pārvadājumu, ir vismazākais attālums no nosūtīšanas stacijas līdz galastacijai. Tranzīta pārvadājumiem nosūtītājs norāda tikai tās robežstacijas, kuras minētas šim starptautiskajam pārvadājumam piemērojamā tranzīta tarifā.

Iedzīvotāji piepelnās: lielākā daļa papildus algai nopelna līdz 50 eiro

Veicot pārvadājumus uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" un, veicot pārvadājumus no Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas - ailē "Nosūtīšanas stacija" bez stacijas nosaukuma vēl norāda arī šīs stacijas un dzelzceļa nosacīto numuru. Ja tā tranzīta tarifa noteikumi, ko ieinteresētie dzelzceļi piemēro šajā starptautiskajā satiksmē neparedz citādi, nav pieļaujams, ka pavadzīmes ailē "Saņēmējs, pasta adrese" tiek ierakstītas ziņas, kas nesatur saņēmēja nosaukumu un viņa pasta adresi.

Bez šī nosaukuma nosūtītājs iekavās var norādīt kravas nosaukumu saskaņā ar nosūtīšanas vai galapunkta dzelzceļā spēkā esošo iekšējo tarifu nomenklatūru vai divus nosaukumus - saskaņā ar spēkā esošo nosūtīšanas dzelzceļa un galapunkta dzelzceļa iekšējo tarifu nomenklatūru; 3 kravas, kas tiek pārvadātas starp divām kaimiņvalstīm, ja starp šo valstu dzelzceļiem ir noteikts tiešais tarifs, tiek norādītas saskaņā ar šī tiešā tarifa nomenklatūru; 4 visos citos papildu ienākumi temrjukā kravas nosaukums tiek norādīts saskaņā ar to iekšējo tarifu nomenklatūru, kas ir spēkā nosūtīšanas dzelzceļā vai nosūtīšanas un galapunkta dzelzceļā, turklāt kravas tarificēšanai pavadzīmē jānorāda kravas stāvoklis un raksturojums.

Papildlapās tiek ierakstītas ziņas, kas attiecas atsevišķi uz katru aili, kur tas nepieciešams.

 • Iedzīvotāji piepelnās: lielākā daļa papildus algai nopelna līdz 50 eiro | SKATIES
 • Bināro opciju stratēģijas manekeniem
 • Freelancerus sen vairs neviens neuzskata par dīkdieņiem, kuri nespēj ievērot normālu darba laiku, tāpēc nebaidies no šī vārda un darba ritma, bet atrodi savu virzienu, un sāc darboties!
 • Tirdzniecība pēc fibonači līmeņiem

Pavadzīmes 9. Pavadzīmes Ja pavadzīmē pietrūkst vietas, lai Šādas papildlapas eksemplārs tiek piestiprināts pavadzīmes 1. Nosūtītājs var piestiprināt pavadzīmei arī papildlapas, kas attiecas uz ailēm "Nosūtītāja rsi un adx bināro opciju stratēģija paziņojumi" un "Nosūtītāja pievienotie dokumenti".

Nosūtītājs paraksta visas papildlapas un pavadzīmes ailē "Nosūtītāja pievienotie dokumenti" norāda piestiprināto papildlapu skaitu.

papildu ienākumi temrjukā kurš aktīvs ir labāks binārajām opcijām

Ja saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtītāja dzelzceļa iekšējiem noteikumiem ceļazīmes papildeksemplārus aizpilda nosūtīšanas stacija, nosūtītājs pēc šīs stacijas papildu ienākumi temrjukā nodod tai nepieciešamo papildlapu skaitu pievienošanai ceļazīmes papildeksemplāriem. Piestiprināmās papildlapas aizpilda šī panta 2. Elektroniskā pavadzīme - tā ir datu kopa elektroniskā formā, kas pilda papīra pavadzīmes kā pārvadājuma līguma funkcijas. Par kārtību, kādā ziņas tiek ierakstītas elektroniskajā pavadzīmē, vienojas dzelzceļš un nosūtītājs.

Nepieciešamības gadījumā var tikt izdrukāta elektroniskās pavadzīmes un visu tās papildlapu papīra kopija atbilstoši SMGS Pārvadājot kravas ar lielu ātrumu, sarkanās svītras vietā elektroniskās pavadzīmes papīra papildu ienākumi temrjukā augšējā labās puses stūrī tiek norādīts: "Liels ātrums". Elektroniskajā pavadzīmē ietverto ziņu grozīšana SMGS paredzētajos gadījumos notiek, saglabājot sākotnējos datus.

Pavadzīmes paraugs, norādes tās aizpildīšanai dotas Ir šādi sūtījumu veidi: vagonsūtījums, sīksūtījums, konteinera sūtījums, kontreilera sūtījums. Par vagonsūtījumu tiek uzskatīta vienā pavadzīmē uzrādāmā krava, kuras pārvadāšanai kravas apjoma vai kravas veida dēļ nepieciešams atsevišķs vagons.

Par sīksūtījumu uzskatāma vienā pavadzīmē uzrādāmā krava, kuras kopējā masa nevar būt lielāka par kg un kuras pārvadāšanai tās apjoma vai kravas veida dēļ nav nepieciešams atsevišķs vagons.

Ja par to vienojas dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki, krava, kuras masa pārsniedz kg, ja pēc apjoma tās pārvadāšanai nav nepieciešams papildu ienākumi temrjukā vagons, var tikt pārvadāta saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz sīksūtījumiem. Par konteinera sūtījumu tiek uzskatīta krava, kas uzrādīta vienā pavadzīmē pārvadāšanai universālā vidējas tonnāžas konteinerā, universālā vai specializētā lieltonnāžas konteinerā vai tukšā universālā vidējas tonnāžas, universālā vai speciālā lieltonnāžas konteinerā.

papildu ienākumi temrjukā stratēģijas bo ar rādītājiem

Par kontreilera sūtījumu tiek uzskatīts piekrauts autovilciens uzkrauts uz viena vai diviem vagoniemkas uzrādīts pārvadājumam vienā pavadzīmē; automobilis, piekabe, puspiekabe vai automobiļa noņemamā virsbūve vai tukšs autovilciens, automobiļa noņemamā virsbūve pirms vai pēc tā izmantošanas kravas pārvadāšanai pa dzelzceļu.

Nosūtītājs pavadzīmes ailē "Sūtījuma veids" norāda, vai krava tiek nodota vagonsūtījumam, sīksūtījumam vai lieltonnāžas konteinera sūtījumam. Uzrādot pārvadāšanai papildu ienākumi temrjukā sūtījumu, nosūtīšanas veids pavadzīmē netiek minēts. Nav pieļaujama šāda kravas nodošana un pieņemšana pārvadāšanai vienā vagonā: - vairāki vagonsūtījumi kopā; - vagonsūtījums kopā ar citiem sūtījumu veidiem; - konteinera sūtījums kopā ar citiem sūtījumu veidiem; - kontreilera sūtījums kopā ar citiem sūtījumu veidiem.

Pamatojoties uz nosūtītāja rakstisku iesniegumu, tiek pieļauti vagonu un konteineru pārvadājumi ar viendabīgu kravu uz vienu galastaciju vienam saņēmējam, maršrutā grupā ar vienu pavadzīmi, ja tam piekrituši visi dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki. Šajā gadījumā nosūtītājam ir jāieraksta nepieciešamās ziņas: "Vagonu sarakstā, kurus pārvadā maršrutā grupā ar vienu pavadzīmi" Viens saraksta eksemplārs papildu ienākumi temrjukā atdots nosūtītājam kopā ar pavadzīmes dublikātu.

Pārvadājot konteinerus maršrutā grupā ar vienu pavadzīmi, nosūtītājam jāizdara ieraksts "Skatīt pievienoto sarakstu": SMGS pavadzīmes ailēs - "Vagons", "Kravnesība t ", "Asis", "Taras svars", "Veids, kategorija" un "Īpašnieks un Nr.

Ja nosūtīšanas stacija ir šaursliežu dzelzceļa sliežu ceļa platums mazāks par mm stacija, kas atvērtas darbībām ar kravām iekšējā papildu ienākumi temrjukā, krava var tikt arī pieņemta pārvadāšanai vairākos vagonos ar vienu pavadzīmi, ja tādu noformēšanas kārtību pieļauj nosūtīšanas dzelzceļā spēkā esošie iekšējie noteikumi. Vagona ass slodze pārvadājumos pa VŽD mm platuma sliežu ceļiem nedrīkst pārsniegt 14 t4.

Hanoja vai st. HadongaJinveņa-Dongdanga, Hanoja-Viņa. Atsevišķi dzelzceļi izņēmuma gadījumos, ko nosaka tehniskie nosacījumi, un tikai robežpārejās var noteikt vagona ass slodzes pagaidu ierobežojumus mazāk par 20 t. Pieņemšanu pārvadāšanai apliecina nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs. Turklāt, nosūtīšanas stacijai kalendārais spiedogs jāuzspiež uz visām papildlapām, kas piestiprinātas pavadzīmei saskaņā ar 7.

Kalendārais spiedogs jāuzspiež nekavējoties pēc tam, kad nosūtītājs nodevis visas pavadzīmē minētās kravas un veicis visus maksājumus, ko tas uzņēmies saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem. Plombēšana 1. Nosūtītājs atbild par visām taras vai iepakojuma neesamības vai neapmierinoša stāvokļa sekām, tajā skaitā, viņam jāatlīdzina dzelzceļam šajā sakarā radušies zaudējumi.

Ja šādas kravas tiek uzrādītas pārvadāšanai bez taras vai iepakojuma, bojātā tarā vai iepakojumā, topopton binārās opcijas arī tarā vai iepakojumā, kas neatbilst kravas raksturam vai nenodrošina to pārkraušanu no vagona vagonā, dzelzceļam šādas papildu ienākumi temrjukā pieņemšana jāatsaka, ja ārējas apskates ceļā iespējams noteikt, ka tara vai iepakojums neatbilst prasībām, nenodrošina papildu ienākumi temrjukā kravu pārvadāšanu vai ir bojāts.

Dzelzceļam jāveic taras vai kravas iepakojuma ārējā apskate tikai gadījumos, kad iekraušanu veic dzelzceļš vai nosūtītājs dzelzceļa darbinieka uzraudzībā. Ja dzelzceļš atsakās pieņemt kravu, tam pēc nosūtītāja prasības jāsastāda attiecīgs akts un viens akta eksemplārs jānodod nosūtītājam.

Sīksūtījumu pārvadājumos tiek marķēta katra kravvieta. Nododot pārvadāšanai mājas iedzīves lietas, nosūtītājs, bez jau minētā, katrā kravvietā ievieto kartiņu ar augstāk minētajiem marķēšanas datiem. Izņemot gāžamkravas, vagonsūtījumos katrā vagonā tiek marķētas vismaz 10 kravvietas, kas izvietotas pie vagona durvīm. Ja noteiktu kravu pārvadāšanā nepieciešama īpaša uzmanība sakarā ar šo kravu īpašībām, nosūtītājs uz atsevišķām kravvietām atbilstoši 6.

Uzlīmes, kas paredzētas 6. Ja pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku vai Vjetnamas Sociālistisko Republiku un pretējā virzienā pavadzīmes ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" vai ailē "Saņēmējs, pasta adrese" tiek norādīts šajās valstīs noteiktais nosūtītāja vai saņēmēja nosacītais apzīmējums un viņa pasta adrese, nosūtītājam šis nosacītais apzīmējums jānorāda arī kravvietu marķējumā.

Turklāt, pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku nosūtītājs marķējumā pretī galapunkta dzelzceļa un stacijas nosaukumam, bet pārvadājumos no Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas - pretī nosūtīšanas dzelzceļa un stacijas nosaukumam - norāda šī dzelzceļa un stacijas nosacīto numuru.

Noskaidrots, cik daudz latviešu piepelnās papildus pamatdarbam | photographybymm.com

Nederīgās uzlīmes nosūtītājam jānoņem un nederīgie uzraksti jāpadara nelasāmi. Nosūtītājs atbild par uzrakstu, uzlīmju un etiķešu, kas izvietotas uz kravvietām vai piestiprinātas tām, pareizību, kā arī par uzlīmju pareizību, ko tas izvietojis uz vagoniem.

Kā gūt papildu ienākumus? Foto: Pixabay. Viens veids, kā produktīvi pavadīt brīvo laiku, vienlaikus nopelnot, ir hobiju attīstīšana un radīto darbu pārdošana. Iesākumā tam noderēs kredītu aizdevumi, taču jau pēc laiciņa tie atmaksāsies.

Nosūtītājs atbild par visām sekām, ko izraisījušas nepareizas, nepilnīgas vai neprecīzas ziņas, ko tas iekļāvis uzrakstos, uzlīmēs vai etiķetēs, kā arī par to nepiestiprināšanu. Ja krava atklātā ritošā sastāvā pārkraušanas satiksmē pirms vai pēc pārkraušanas robežstacijā tiek pārvadāta tikai pa vienas valsts dzelzceļiem, kravas iekraušana var tikt veikta saskaņā ar šīs valsts dzelzceļos spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

Nosūtīšanas dzelzceļa spēkā esošie iekšējie noteikumi nosaka, kas veic iekraušanu - dzelzceļš vai nosūtītājs. Ja iekraušanu veic nosūtītājs, tam jānovērtē vagona piemērotība attiecīgās kravas pārvadāšanai. Pavadzīmes ailē "Iekrāvis" nosūtītājs norāda, kas veicis kravas vai konteinera iekraušanu vagonā. Ja kravas iekraušanu veic papildu ienākumi temrjukā, tas atbild par visām neapmierinošas iekraušanas izraisītajām sekām, tajā skaitā, tam jāsedz zaudējumi, kas tā rezultātā radušies dzelzceļam.

 1. Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (smgs)
 2. Lai gūtu papildu ienākumus, visbiežāk cilvēki izmanto savas zināšanas, prasmes vai hobiju.
 3. Bināro opciju stratēģija un teorija

Vagoni var tikt piekrauti tikai līdz papildu ienākumi temrjukā maksimālai vestspējai, ievērojot pieļaujamo vagona ass slodzi uz sliedēm saskaņā ar 8.

Vagona piekraušana virs maksimālās papildu ienākumi temrjukā tiek uzskatīta par vestspējas pārslodzi.

10 idejas, kā gūt papildus ienākumus

Tomēr: 1 kravas, kas tiek pārvadātas atklātā ritošā sastāvā bez brezenta pārklājuma vai zem neplombēta brezenta, tiek pieņemtas pārvadāšanai tikai ar nosacījumu, ka nosūtītājs pavadzīmē ir norādījis: - kravvietu skaitu un kravas masu, ja kopējais kravvietu skaits nepārsniedz ; - tikai kravas masu, ja kopējais kravvietu skaits pārsniedz Šajā gadījumā pavadzīmes ailē "Vietu skaits" nosūtītājs norāda: "Sagāžot"; 2 sīki neiesaiņoti izstrādājumi tiek pieņemti pārvadāšanai tikai pēc to masas, nenosakot vietu skaitu.

Pavadzīmes ailē "Vietu skaits" nosūtītājs norāda: "Sagāžot"; papildu ienākumi temrjukā taras kravas, kuru reālo iespēju priekšrocības nosaka iepakojumā un norāda uz katras kravvietas, kā arī kravvietas ar vienādu standarta masu, tās pieņemot pārvadāšanai, netiek svērtas.

Šajos gadījumos nosūtītājs pavadzīmē norāda vietu skaitu un kopējo kravas masu, bet ailē "Masas noteikšanas paņēmiens" norāda, kādā veidā noteikta kopējā kravas masa: pēc standarta masas "Standarts" vai pēc masas, kas norādīta uz kravvietām "Trafarets" ; 4 ja pavadzīmē kravas masa norādīta gan ailē "Nosūtītāja noteiktā masa kg ", gan ailē "Dzelzceļa noteiktā masa kg ", tad, izņemot gadījumus, kas minēti Cisternvagoniem jāplombē visas iepildes vai izliešanas ierīces.

Netiek plombētas cisternu apakšējās izliešanas ierīces, ja to konstrukcija nepieļauj apakšējās izliešanas ierīces atvēršanu bez augšējās kraujamlūkas atvēršanas.

Ja vagonā, konteinerā saglabājušās iepriekšējo pārvadājumu plombas vai slēgplombas, tās noņem nosūtītājs vai dzelzceļš atkarībā no tā, kas plombē vagonu no jauna. Plombēšanai tiek papildu ienākumi temrjukā tādas plombas vai slēgplombas, kuru noņemšana bez to sabojāšanas nav iespējama; plombas vai slēgplombas tiek uzliktas tā, lai piekļūšana kravai bez papildu ienākumi temrjukā sabojāšanas nebūtu iespējama.

Ja vagonu, konteineru plombē nosūtītājs, uz plombām jābūt šādām skaidrām zīmēm: 1 stacijas nosaukums ja nepieciešams - saīsināts ; 2 plombas uzlikšanas datums vai kontroles zīmes; 3 nosūtītāja saīsināts nosaukums.

Piektdien kopš plkst. Šobrīd Hārvijs vēl ir otrās kategorijas vētra un atrodas virs Meksikas līča, bet Teksasu tā varētu sasniegt agrā sestdienas rītā. Ar rīkojumu aizliegti darījumi ar Venecuēlas jaunizlaistajām valsts un valstij piederošā naftas uzņēmuma PDVSA obligācijām. Šis mačs veiksmīgāk iesākās Jelgavai, jo tai piederēja iniciatīva, kas arī vainagojās panākumiem, jo

Turklāt nosūtītāja plombas var saturēt nosūtīšanas dzelzceļa saīsinātu nosaukumu. Ja vagonu, konteineru plombē dzelzceļš, uz plombām jābūt tām pašām zīmēm; tomēr nosūtītāja saīsinātā nosaukuma vietā tām jāsatur nosūtīšanas dzelzceļa saīsināts nosaukums, kā arī plombēšanas knaibļu numuri, ja plombām nav kontroles zīmju.

 • Arhīvs / Diena / Arhīvs / Diena
 • Kā izmantot tiešsaistes grafiku tirdzniecībā
 • Tomēr, lai gan vajadzība pēc papildu ienākumiem ir vienlīdz liela visās Baltijas valstīs, Lietuvas iedzīvotāji ir naskāki uz piepelnīšanos, kamēr cilvēki Latvijā papildu peļņas gūšanas iespējas joprojām izmanto samērā kūtri.
 • Vai ir reāli nopelnīt naudu galvenajās interneta lapās

Slēgplombas, neatkarīgi no tā, kas veic plombēšanu - nosūtītājs vai dzelzceļš - jāsatur šādas zīmes: - nosūtīšanas dzelzceļa saīsināts nosaukums; Slēgplombas var papildus saturēt nosūtīšanas stacijas un kravas nosūtītāja nosaukumus, nepieciešamības gadījumā - saīsināti.

Ja vagonu un konteineru plombē ar vairākām slēgplombām, tām jābūt dažādām kontroles zīmēm.

photographybymm.com - 10 idejas, kā gūt papildus ienākumus

Ja slēgtie un izotermiskie vagoni aprīkoti ar papildu ienākumi temrjukā plombēšanai durvju augšējā daļā, slēgplombas uzliek tikai uz plombēšanas pamatierīcēm. Nosūtīšanas dzelzceļš ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms ieviešanas paziņo visiem dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem - attiecīgā slēgplombas lietošanas noteikumus un noņemšanas kārtību.

Ierīču izmantošana, kuru noņemšanai nepieciešamas īpašas konstrukcijas palīgierīces noņēmēji, atslēgasnosūtīšanas dzelzceļam jāsaskaņo ar pārvadājumā iesaistītajiem dzelzceļiem. Veicot kravu pārvadājumus bez pārkraušanas no valstīm, kas nav SMGS dalībnieki, kā arī konteineru, autovilcienu, automobiļu, piekabju, puspiekabju vai automobiļu noņemamo virsbūvju pārvadājumus vai veicot intermodālos pārvadājumus, tie var tikt papildu ienākumi temrjukā turpmākajai pārvadāšanai ar plombām vai slēgplombām, uz kurām ir zīmes, kas var atšķirties no šī panta noteikumiem.

Ja segtie mm sliežu platuma vagoni tiek plombēti ar plombām, tad vagonu durvju aizbīdņus papildus nostiprina ar spīļkloķīšiem. Visos citos gadījumos plombēšana tiek veikta saskaņā ar SMGS noteikumiem un ar tā dzelzceļa, kurā tiek veikta plombēšana, spēkā esošiem iekšējiem noteikumiem, ja SMGS nav nepieciešamā regulējuma.

Šajā gadījumā tam jāizdara atzīme pavadzīmes ailē "Iepakojuma veids".