Papildu ienākumi no kurienes, Kā var rasties IIN nodokļa pārmaksa vai parāds


Nauda Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus? Katru gadu, sākot no marta, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt ienākumu deklarāciju, lai saņemtu no valsts iepriekšējā gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Vairāk naudas pašvaldībām? No kurienes un kāpēc?

Atbilstoši likumam tā ir papildu ienākumi no kurienes no līdzekļiem, ko pērnā gada laikā esam samaksājuši par ārsta pakalpojumiem vai izglītību tostarp bērnu pulciņiem jeb interešu izglītībuuzkrājumiem privātajai pensijai, kā arī kopš Lai gan gada ienākumu deklarācija ir obligāta tikai nedaudzām iedzīvotāju grupām, ir vērts deklarēt savus ienākumus brīvprātīgi, īpaši ja ir apgādājamās personas, bijuši izdevumi par mācībām vai ārsta pakalpojumiem.

Naudas summas, ko var atgūt no valsts, ir dažādas atkarībā no taksācijas gadasavukārt deklarāciju var iesniegt par iepriekšējiem trīs gadiem. Jāņem vērā, ka kopējā atmaksa no VID nevar būt lielāka par konkrētajā gadā par ko iesniegta deklarācija nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Par ko un cik lielu nodokļu pārmaksu iespējams atgūt? Par diferencēto neapliekamo minimumu. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iedzīvotājiem, kuriem Piemēram, iedzīvotājiem ar algu eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, ar vienu vai bez reģistrētiem apgādājamiem un bez papildu ienākumiem, iesniedzot deklarāciju, no valsts iespējams atgūt 69 eiro par nepiemērotā diferencētā neapliekamā minimuma daļu.

Svarīgi gan ņemt vērā, ka nepaliekamā minimuma apmēru ietekmē papildu ienākumu apjoms, kā arī papildu nodokļu atvieglojumi.

Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus?

Lai precīzi aprēķinātu, kādu summu iespējams atgūt, izmanto Swedbank Finanšu institūta izstrādāto kalkulatoru. Tāpat cilvēki, kuri gadā nav strādājuši visus 12 mēnešus un nav arī izmantojuši visu gada neapliekamo minimumu, kas tiem pienākas, iesniedzot deklarāciju, var atgūt šo neizmantoto daļu.

Par katru apgādājamo iespējams saņemt atvieglojumus eiro mēnesī jeb  eiro gadā. Apgādājamos iespējams reģistrēt arī ar atpakaļejošu datumu un, deklarējot ienākumus, saņemt papildu ienākumi no kurienes atvieglojumus.

10 triki, kā dažādot ienākumu plūsmu skolā

Par ārstniecības un izglītības izdevumiem eiro apmērā katrs ģimenes loceklis var saņemt pārmaksātos nodokļus. Ja izdevumi attiecīgajā gadā bijuši lielāki, tos automātiski attiecina uz nākamajiem pieciem gadiem.

Būtiski, ka deklarācijā var iekļaut arī vecāku, vecvecāku, laulātā drauga, bērnu, mazbērnu un personu, kas ir apgādībā, veiktos attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību. Tas ir iespējams gadījumā, ja šīs personas pašas neiesniedz ienākumu deklarāciju.

Laidienu arhīvs

Nodoklis ir atgūstams arī par veselības apdrošināšanas polises prēmijas maksājumiem, ja polisi esi pircis pats vai esi veicis darba devēja noteiktu līdzmaksājumu. Tāpat svarīgi atcerēties, ka izdevumi par izglītību nav tikai studiju izdevumi.

bināro iespēju tirgotāju viedoklis vajag naudu vieglu naudu

Nodokļa daļu iespējams atgūt arī par apmācību darbā nepieciešamo iemaņu iegūšanu, piemēram, angļu valodas kursiem, ja tie apgūti valsts akreditētā izglītības programmā. Savukārt, sākot ar Par zobārstniecības pakalpojumiem un plānotajām operācijām. Šos izdevumus var deklarēt pilnā apmērā.

Deklarācija par 2019.gadu

Piemēram, ja par operāciju Par iemaksām uzkrājumos ar dzīvības apdrošināšanu un pensiju 3. Maksimālais privāti veikto iemaksu apjoms uzkrājošajai apdrošināšanai un pensiju 3.

nulle naudas kā nopelnīt ātri nopelnīt naudas līdzekļus bez ieguldījumiem

Par ziedojumiem, ja ir ziedota nauda nodibinājumiem, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, piemēram,  Ziedot. Kā maksājuma apliecinājums kalpos bankas maksājuma uzdevums, konta izraksts vai nodibinājuma kases ieņēmumu orderis. Ātrākais veids deklarācijas iesniegšanai ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma, jo papildu ienākumi no kurienes atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, kā arī no iepriekšējiem gadiem attiecinātie ārstniecības un izglītības izdevumi.

kur nopelnīt naudu 2 dienu laikā kā pareizi tirgot bināros opcijas video

Tev atliks tikai norādīt attaisnoto izdevumu summas un deklarācijai pievienot maksājumus apliecinošos dokumentus. Atceries, ka nodokļos pārmaksāto līdzekļu atgūšanu paredz likums. Šādai iespējai papildināt savu ģimenes budžetu vajadzētu būt tikpat pašsaprotamai, kā paņemt veikalā naudas atlikumu pēc pirkuma veikšanas!