Papildu ienākumi attālināti tas darbojas


papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Valsts ieņēmumu dienests Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Valsts ieņēmumu dienests VIDkura speciālistiem lūdzām sniegt atbildi, norāda, ka diemžēl Jūsu jautājumā izklāstītā situācija un informācija ir pārāk nepilnīga, lai varētu izprast konkrēto tiesisko situāciju, t. VID ir sagatavojis atbildi, pieņemot, ka Igaunijas uzņēmumam Latvijā nav pastāvīgās pārstāvniecības un ar personu ir noslēgts darba līgums.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Tātad tas ir VID speciālistu skaidrojums tikai šādai iespējamai situācijai. Par dividenžu ienākumu Dividendes ir ienākums, par kuru ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad nodokli var nemaksāt.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek apliktas dividendes, ja tās tiek maksātas no peļņas, kas gūta, sākot ar Tiek pieņemts, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir samaksāts, ja dividendes izmaksā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība, kas nodibināta un darbojas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

Dividendēm, kuras izmaksā ārvalsts kapitālsabiedrība, Par algota darba ienākumu. Algota darba ienākumi, kas tiek gūti saistībā ar nodarbinātību uz darba līguma pamata ārvalstu sabiedrībā par darbu Latvijas Republikā, ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Darbinieks pats aprēķina algas nodokli iedzīvotāju ienākuma nodokli no saviem algota darba ienākumiem un iemaksā to budžetā, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā līdz tā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā fiziskā persona ir stājusies darba attiecībās ar ārvalstu darba devēju.

Reģistrējoties par algas nodokļa maksātāju, fiziskā persona uzrāda ar darba devēju noslēgto darba līgumu.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai citas ES dalībvalsts darba devējs atlantiski kā nopelnīt naudu darbinieku var vienoties par to, kādā statusā šī persona veiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijā: 1 darba ņēmēja statusā vai 2 iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka — statusā.

Ja darba devējs — ārvalstu komersants — nav vienojies ar nodarbināto darbinieku par papildu ienākumi attālināti tas darbojas, ka tas obligātās iemaksas veiks kā iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka —, obligātās iemaksas ir jāveic darba devējam.

LV portāls savukārt vērš Jūsu uzmanību: ja par VID izskaidroto situāciju Jums vēl ir jautājumi, tad ieteicams sazināties ar VIDkonkretizējot un papildinot savu individuālo  informāciju.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.