Opcijas bāzes vērtība


Vērtību zonējums karte ar homogēnām zonām — katrai nekustamo īpašumu grupai savs zonējums; Apbūves zemei — zemes bāzes vērtības, standartplatības un korekcijas koeficienti; Lauku zemei — lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai, meža zemes bāzes vērtības katrai meža zemes kvalitātes grupai; Ēkām — ēkas tipa bāzes vērtības, ēkas standartapjomi un korekcijas koeficenti; Inženierbūvēm — inženierbūves tipu bāzes vērtības.

centu tirdzniecības centrs

Kadastrālo vērtību bāzes izstrādi reglamentē: Ministru kabineta Spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu opcijas bāzes vērtība zemes bāzes vērtības 6.

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai: zemes bāzes vērtības Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai: zemes bāzes vērtības Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm: inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir vienādas visās vērtību zonās Vērtību zonējumi: lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts Ātrā izvēlne.

stratēģijas regularitātes junioru iespējas