Matemātiskā statistika tirdzniecībā


matemātiskā statistika tirdzniecībā

Statistika - matemātikas nozare, kas pēta datu savākšanas, sistematizēšanas, apstrādes, izmantošanas un interpretācijas metodes. Matemātiskā statistika tirdzniecībā "statistika" cēlies no latīņu vārda "statuss", kas nozīmē 'noteikts lietu stāvoklis'.

matemātiskā statistika tirdzniecībā

Ikdienā terminu "statistika" lieto dažādās nozīmēs: par statistiku sauc īpašu praktiskās darbības nozari, kura nodarbojas ar statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi; par statistiku sauc zinātni, kura izstrādā teorētiskos atzinumus un metodes, kuras izmanto statistikas praksē; par statistiku bieži sauc statistiskos datus, kuri uzrādīti uzņēmuma, organizācijas nozares atskaitēs, publicēti krājumos un praksē.

Dati ir statistiskā darba rezultāts. Saimnieciskās un kara vajadzības jau cilvēces vēstures senākos periodos prasīja datus par iedzīvotājiem, zemi, iedzīvotāju mantisko matemātiskā statistika tirdzniecībā. Ar mērķi ievākt nodokļus tika organizētas iedzīvotāju skaitīšanas, veikta zemes uzskaite utt.

matemātiskā statistika tirdzniecībā

Kapitālisma nopelnīt naudu pie ūdens periodā sabiedriskās ražošanas pieaugums, starptautisko attiecību un tirdzniecības paplašināšanās veicināja uzskaites un statistikas attīstību.

Bija nepieciešami dati par rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas apjomiem un izvietojumu, preču realizācijas tirgiem, darba tirgiem, izejvielām un tml. Matemātiskā statistika tirdzniecībā pirmsākumi meklējami Veiksmīgs tirgonis Džons Graunts John Graunt, sāka šos sarakstus pētīt un analizēt, atklādams pārsteidzošas sakarības šķietami nejaušos notikumos.

matemātiskā statistika tirdzniecībā

Viņš atklāja atšķirības vīriešu un sieviešu mirstībā, salīdzināja iedzīvotāju mirstību Londonā ar mirstību visā Anglijā, kā arī pirmoreiz vēsturē ticami novērtēja iedzīvotāju skaitu Londonā, parādīdams tā pieaugumu.

Dažus gadus vēlāk sers Edmunds Hallejs Edmund Halley, - ; tas pats, kura vārdā nosaukta komētaizmantojot Graunta metodes, sastādīja pirmās datu tabulas dzīvības apdrošināšanas industrijas izveidošanai.

Statistika kā zinātne sāka attīstīties Matemātiskais virziens radās Anglijā.

matemātiskā statistika tirdzniecībā

Atšķirībā no aprakstošās skolas, matemātiskā virziena pārstāvji par savu uzdevumu izvirzīja ekonomisko parādību likumsakarību un savstarpējo sakarību atklāšanu ar dažādu aprēķinu palīdzību.