Lente tirdzniecībā


Taču pēdējā domes sēdē nolemts termiņu pagarināt līdz jūlijam.

lente tirdzniecībā piekabes binārā opcijas

Šogad Jūrmalā līdz šim izsniegtas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas atļaujas komersantam, Jūrmalas pilsētas domes sēdē nolemts līdz šā gada beigām pagarināt periodu, kurā uz nomas maksas atvieglojumiem var pieteikties tie uzņēmēji, kuri nomā nekustamo īpašumu vai zemi no Jūrmalas pilsētas domes.

Uz atvieglojumu vai atbrīvojumu var pieteikties tie uzņēmēji, kuriem saistībā ar Covid izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

Līdz šim Covid radītās ietekmes dēļ nomas maksas atvieglojumiem pieteikušies astoņi Jūrmalas uzņēmēji. No nomas maksas pilnībā tiks atbrīvoti tie nomnieki, kuri noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības lente tirdzniecībā dēļ Covid infekcijas izplatības ierobežošanai.

lente tirdzniecībā Vesta tirdzniecības darbinieku pārskati par darbu

Savukārt tiem uzņēmējiem, kuri turpina savu darbību, bet kuriem samazinājušies ienākumi, nomas maksa tiks samazināta atbilstoši ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī.

Lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, uzņēmējiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas domē.

lente tirdzniecībā nopelnīt naudu internetā bez darba pieredzes

Lasīt visus komentārus 0.