Kurš pārvalda iespēju


Acīmredzot savulaik, ieviešot jaunu pensiju sistēmu, likumdevējs vienkārši izvēlējās vismazāk riskanto variantu.

kurš pārvalda iespēju

Mēs aicinām jaunos cilvēkus, kas uzsāk darba gaitas, neizturēties vieglprātīgi pret uzkrājumu veidošanu vecumdienām un izvēlēties vecumam atbilstošu ieguldījumu stratēģiju. Kopš Šādi pensiju plāni ir īpaši piemēroti gados jauniem iedzīvotājiem.

kurš pārvalda iespēju

Tas nozīmē, ka plāna dalībniekam nav pašam jāiedziļinās ieguldījumu pārvaldīšanas niansēs un jāseko, kurā brīdī mainīt pensiju plānu uz konservatīvāku, jo plāna pārvaldnieki to izdarīs klienta vietā, laikam ejot, pielāgojot plāna ieguldījumu stratēģiju klientiem piemērotākajam riska profilam.

Taču pašlaik laikam nebūtu pareizi paļauties tikai uz strādājošo apzinīguma palielināšanos. Finanšu nozares asociācijā Asociācija tiek gatavots arī priekšlikums rosināt Saeimu pārskatīt pastāvošo regulējumu un Latvijas iedzīvotājus, kas iestājas darba tirgū un neizdara izvēli par vēlamo pensiju plānu, bet ir vecumā līdz 45 gadiem, iekļaut aktīvākos pensiju plānos.

kurš pārvalda iespēju

Šāds priekšlikums, protams, vēl ir rūpīgi jāanalizē un jāizdiskutē, taču tas varētu būt viens no soļiem, lai panāktu, ka, aizejot pensijā, ieņēmumu kritums būtu iespējami mazāks un pēc gadiem nebūs jākonstatē, ka pensionāri jaunībā paši ir izvēlējušies mazākas pensijas, nekā tās varētu būt.

Tas, cik veiksmīgi darba dzīves laikā ir izmantotas 2.

kurš pārvalda iespēju

Respektīvi, ienākumi pensijā kurš pārvalda iespēju diemžēl būs mazāki nekā darba laikā, taču cilvēkam, kurš pareizi izvēlējies un mainījis pensiju plānus, to kritums būs krietni mazāks.

Personalizētu informāciju par 2.

kurš pārvalda iespēju

Turpat ir iespējams arī veikt pensijas plāna maiņu. Savukārt informāciju par piedāvātajiem 2.

kurš pārvalda iespēju

VSAA sadarbībā ar Asociāciju šoruden uzsāka informatīvo kampaņu kurš pārvalda iespēju 2.