Kāpēc ebreji pelna naudu


Saeima pagājušā gada februārī pieņēma piecus likumprojektus par pieciem īpašumiem, kas pirms Otrā pasaules kara piederēja ebreju sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām un kas tika atdoti Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei.

Viņš dzīvoja tieši pretī Dubultu sinagogai. Šajā Vai padomju okupācijas un kara sākuma dēļ simtiem tūkstošiem nepameta savas dzīvesvietas? Un lūk, man par vienu onkuli nomaļā mājā saka tā - tas bija cilvēkšāvējs.

Toreiz viņš strikti norādīja, ka ar to restitūcijas lieta ir pabeigta. Arī tagad, būdams Saeimas deputāts, viņš savu viedokli nav mainījis.

ĀM atsakās sniegt informāciju par ebrejiem atdodamajiem īpašumiem

Tomēr, izlasot valdību veidojošo frakciju sadarbības līgumu, ir skaidrs, ka restitūcijai punkts nav pielikts. Piecu jautājumu vidū, par kuriem būs tiesības balsot atšķirīgi, ir arī holokaustā zudušo Latvijas ebreju kopienu īpašuma tiesību restitūcija un kompensācija.

Cik var Nopelnīt Strādājot uz Ielas?!

Tas esot nepieciešams, lai Latvijas valsts beidzot varētu nokārtot vēsturiskās saistības ar ebreju kopienu. Ebreju organizāciju īpašumu restitūcija ir cieši saistīta ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi, kuru vada Rietumu bankas baņķieris Arkādijs Suharenko un kura iepriekš vērsās Saeimā ar prasību nevilkt garumā restitūcijas jautājumu, bet atrisināt vienā piegājienā, atdodot nevis piecus īpašumus, bet īpašumus.

Naudas plūsma cilvēka dabā

Pirms vairākiem gadiem Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa, kuru vadīja Mārtiņš Lazdovskis, analizējot Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes iesniegto restitūcijas procesā atgūstamo īpašumu sarakstu, kurā bija iekļauti objekti, secināja, ka lielākā daļa no tiem piederējusi nevis ebreju organizācijām, bet privātpersonām.

Biedrības un draudzes pirmskara laikā saimniekojušas tikai pāris desmitos īpašumu.

kāpēc ebreji pelna naudu

Taču ebreju kopienu padome prasa vai nu atdot īpašumus, vai izmaksāt kompensāciju. Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes valdes pārstāvis Dmitrijs Krupņikovs sacīja, ka pieci atgūtie īpašumi ir pirmais solis, lai turpinātu restitūciju.

"Satori" diskusija: vai mūsdienās būtu iespējams holokausts?

Par turpmākajiem soļiem padome vēl neesot lēmusi. Viņš atgādināja, ka Šajā dokumentā ir atsauce uz Terezinas deklarāciju, kuru parakstījušas 45 valstis, arī Latvija, un kurā ir norādīta apņemšanās darīt visu iespējamo indivīdu, baznīcu un kopienu restitūcijā.

kāpēc ebreji pelna naudu

ASV valsts sekretāram pēc 18 mēnešiem, kopš stājies spēkā Trampa parak­stītais dokuments, būs jāatskaitās par tā izpildi ASV kongresmeņiem. No pieciem objektiem, ko valsts atdeva, tikai trijiem ir kaut kāda vērtība.

Latvijas ebreju kopiena: Vēsture, traģēdija, atdzimšana

Restitūcijas jautājums, tas nav prezidenta Tampa, bet gan Latvijas valsts goda jautājums. Diemžēl ebreju sabiedrība ir sašķelta dažādās grupās, bet tiesībām uz ebreju īpašumiem ir jābūt nevis kaut kādām grupām vai ļaudīm, bet visiem ebrejiem — īpašniekiem un viņu likumīgajiem pēctečiem.

Rīgas Laiks: Jūsu tautietis Josifs Brodskis reiz teicis, ka līdzās četrām stihijām — ugunij, ūdenim, zemei un gaisam, — pastāv piektā stihija — nauda. Roberts Idelsons: Kā stihija? Nu jā, zināmā mērā tā varētu būt pareiza alegorija, jo nauda mēdz ātri atnākt un ātri aiziet, turklāt tam visam lielā mērā ir gadījuma raksturs. RL: Citiem vārdiem — naudas plūsma nav pakļauta racionālām likumībām? Idelsons: Nē.

Tāpēc Saeimā būtu jāveido komisija, kura pārbaudītu visu ebreju organizāciju darbību, kā arī pārliecinātos par holokaustā cietušo cilvēku pēctečiem, kuriem ir tiesības pieprasīt restitūciju.

Tikai pēc tam var sekot ēku atdošana vai kompensācijas izmaksa likumīgajiem mantiniekiem.

kāpēc ebreji pelna naudu

Pavļuts uzskata, ja, izskatot restitūcijas jautājumu, parādīsies nesaskaņas starp ebreju organizācijām, tās tikšot ņemtas vērā, tomēr būtu daudz labāk, ja ar šīm iekšējām nesaskaņām ebreju organizācijas pašas kāpēc ebreji pelna naudu galā.

Par ko varēs balsot atšķirīgi Valdību veidojošo frakciju sadarbības kāpēc ebreji pelna naudu fiksēti pieci jautājumi, par kuriem var būt atšķirīgs viedoklis. Sadarbības līgumā rakstīts: Saistītie raksti.