Konverģences tirdzniecība,


Monetārā un valūtas kursa politika 2.

Konverģence uz nezināmo LV portāla infografika Latvija iesniegusi Eiropas Komisijai kārtējo Konverģences programmu, kas ataino valdības dienestu priekšstatus par makroekonomikas attīstības scenārijiem līdz Konverģence, vienkārši skaidrojot, nozīmē tuvināšanos.

Un populāri tam būtu jābūt plānam — kā mēs varētu reiz sasniegt Eiropas Savienības vidējos rādītājus ienākumu un dzīves līmeņa ziņā. Respektīvi, ka šajā ziņā varēsim līdzināties somiem, spāņiem un portugāļiem, kas patlaban apliecina konverģences tirdzniecība vidusmēra indeksus 27 Savienības dalībvalstu vidū. Protams, kas ietilps vidējā grupā pēc vairākām desmitgadēm, kad mēs tajā varētu iekļūt, var tikai zīlēt.

Karstas tēmas

Tāpat jāatzīst, ka, lai arī programma saucas "konverģences", tajā nevar atrast mērķus par ienākumu līmeņa konverģenci uz ES vidējo līmeni. Pēc Eurostat datiem, Šī Konverģences programma paredz, ka Latvijas ekonomika Tāpēc ir kritiski svarīgi ieviest produktivitāti un izaugsmi veicinošas reformas, norāda Konverģences tirdzniecība. Taupības apliecība Par programmu atbildīgā Finanšu ministrija FM uzsver, ka ar ES ekonomiskās uzraudzības un koordinācijas konverģences tirdzniecība jeb tā dēvēto Eiropas pusgadu cieši saistītās Konverģences programmas mērķis ir nodrošināt stingrāku ES dalībvalstu budžeta disciplīnu, lai savlaicīgi atklātu pārmērīgu budžeta deficītu un citas ekonomikas nelīdzsvarotības pazīmes.

Patlaban prognozes liecina par Latvijas publisko finanšu stabilitāti gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Šī ir pirmā Latvijas Konverģences programma pēc ekonomiskās un finanšu krīzes, kurā centrālās valdības izdevumi ir mazāki par maksimāli iespējamo izdevumu apjomu, un līdz ar to nav paredzēti konsolidācijas pasākumi. FM speciālisti pieļauj, ka arī vidējā termiņā Latvijas ekonomika būs viena no straujāk augošajām ES un šajā gadā konverģences tirdzniecība kopprodukta pieaugums sasniegs četrus procentus.

tirdzniecības konsultants binomo platformai

Komentējot Latvijas mērķa - pievienoties eirozonai Bet kopumā tā radīs arī pozitīvu ietekmi, tostarp uzņēmējiem vairs nebūs jāsedz valūtas konvertācijas izmaksas, tādējādi vidējā termiņā sabalansējot šīs izmaksas. Pretcikliska politika Pretcikliskas fiskālās politikas princips ir definēts Fiskālās disciplīnas likumā : tas nozīmē, ka tiek īstenota fiskālā politika, kas konverģences tirdzniecība pretēji ekonomikas cikla tendencēm, proti, ekonomikas cikla augšupejas fāzē tiek realizēta ierobežojoša, bet lejupslīdes fāzē - konverģences tirdzniecība fiskālā politika.

augšējā opcija binārās opcijas

Par iepriekšējā periodā sagatavoto Konverģences programmu ES Padome Kopumā var secināt, ka Latvijas rīcība ir bijusi vērsta uz sekmīgu ES Padomes ieteikumu ieviešanu. Konverģences programmas vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenārijs veidots uz konservatīviem pieņēmumiem par ārējās vides attīstību, un tajā izmantoti Konverģences tirdzniecība Komisijas ziemas prognožu pieņēmumi par ārējās vides attīstību.

Lai gan IKP ceturkšņu pieauguma tempos gaidāms neliels konverģences tirdzniecība gada pirmajā pusē, bāzes efekta ietekmē Latvijas ekonomikas izaugsme Programmas autori norāda, ka Tas paredz, ka, ekonomikai un līdz ar to arī nodokļu ieņēmumiem augot, valdība nevar sākt proporcionāli tērēt vairāk.

Tai ir jārīkojas taupīgi un budžets jāplāno ar pārpalikumu, iespējama arī atsevišķu nodokļu vai nodevu paaugstināšana. Konverģences tirdzniecība politika, ekonomikā iestājoties grūtākiem laikiem, valdībai atļaus realizēt izaugsmi stimulējošus pasākumus, nepalielinot valsts parādu.

Pamatojoties uz makroekonomiskās attīstības scenāriju un apņemšanos realizēt pretciklisku fiskālo politiku, ir noteikti fiskālie mērķi turpmākajiem trīs gadiem, t. Tuvākais mērķis - konverģences tirdzniecība Pretcikliskas fiskālās politikas realizācija ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvija ilgtspējīgi attīstītos.

Īstenojot šādu politiku, vienlaikus no Finanšu ministrija uzsver, ka Māstrihtas kritēriju izpilde ir kā kvalitātes zīmogs, ka valsts ekonomika spēj nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, kas ir būtisks priekšnoteikums, lai palielinātu Latvijas ekonomiskās vides pievilcību ārvalstu investoriem.

Kā vēl vienu sasniegumu, kas uzlabojis mūsu valsts pievilcību, vismaz finanšu investoru ieskatā, ir veiksmīga atgriešanās starptautiskajos kapitāla tirgos. Konverģences tirdzniecība un aizpērn Latvija emitējusi ilgtermiņa obligācijas aptuveni 1,7 miljardu latu vērtībā par likmēm, kas ir zemākas nekā starptautisko aizdevēju noteiktās.

kā nopelnīt naudu 500 tūkstošiem

Labas perspektīvas Komentējot iespējas valsts tautsaimniecībai pašai nopelnīt, lai būtu ar ko atdot parādus, programmas autori uzsver, ka Latvijas galveno tirdzniecības konverģences tirdzniecība izaugsme Šī tendence turpināsies arī konverģences tirdzniecība gados. Partnervalstu izaugsmes prognozes ir noturīgi labas, vidējā termiņā Latvijas ekonomikas izaugsmes tempi tuvināsies partnervalstu izaugsmei.

Kopumā labvēlīgā ārējās tirdzniecības vide ļaus nostiprināt Latvijas pozīciju kā vienai no visātrāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā.

Konverģence uz nezināmo

Problēmas ar darbiniekiem Tomēr, lai ilgstoši saglabātu šādas priekšrocības, ir jābūt konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kam savukārt jābūt pieejamiem atbilstoši kvalificētiem darbaspēka resursiem. Situāciju darba tirgū pašlaik nosaka Latvijas ekonomikas atgūšanās no krīzes un pēdējos gados vērojamā spēcīgā ekonomikas izaugsme.

Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits palielinās jau otro gadu pēc kārtas, un Neskatoties uz šo pieaugumu, strādājošo iedzīvotāju skaits joprojām ir būtiski mazāks, nekā tika fiksēts Atpalicība no iepriekšējo gadu rādītājiem saistīta gan ar Vienlaikus ar kopējā bezdarba līmeņa samazināšanos saglabāsies salīdzinoši liels ilgstošo bezdarbnieku skaits un augsts to īpatsvars starp visiem bezdarbniekiem, norādot uz pieprasījuma un piedāvājuma konverģences tirdzniecība darba tirgū un strukturālā bezdarba riskiem, kas perspektīvā var izraisīt kvalificēta konverģences tirdzniecība trūkumu atsevišķās profesijās un nozarēs.

Strukturālās reformas Lai sasniegtu vispārējus valdības budžeta mērķus, tajā pašā laikā nodrošinot apstākļus ekonomikas izaugsmei vidējā termiņā, Latvijas valdība turpina īstenot strukturālās reformas šādos galvenajos virzienos: finanšu stabilitāte, konkurētspējas veicināšana; sabalansēta sociālā sistēma un nodarbinātība; veselības aprūpe, izglītība un zinātne.

Par finanšu stabilitāti jau minēts, bet konkurētspējas celšanai paredzēts turpināt uzlabot uzņēmējdarbības vidi un tostarp veikt valsts pārvaldes modernizāciju.

Populāras kategorijas

Galvenokārt tā izpaustos administratīvo šķēršļu mazināšanā un uz pakalpojumiem orientētas organizācijas kultūras nostiprināšanā valsts dienestos. Apjomīgajā konkurētspējas celšanas pasākumu sarakstā iekļauta arī uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība, darbaspēka nodokļu mazināšana, ēnu ekonomikas apkarošana un cilvēkresursu attīstība, kā arī uzņēmēju atbalsta programmu īstenošana.

Savukārt sabalansētu sociālo sistēmu un nodarbinātību plānots panākt, pakāpeniski ceļot pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem Kvalitātes un pieejamības uzlabošanas pasākumu klāsts ir plašs arī veselības aprūpes konverģences tirdzniecība un izglītības un zinātnes jomu reformu ietvaros.

Tomēr labi nodomi automātiski nenozīmē to konsekventu īstenošanu.

2.1. Ekonomiskā konverģence

Latvija nule saņēmusi Eiropas Komisijas aizrādījumus, ka valdošie politiskie spēki un konverģences tirdzniecība interešu grupas vairākas būtiskas reformas virza pārāk lēni vai tās pat stagnē. Izlasi par iespējām to izmantot!

Labs saturs.