Konsolidācijas iespēja


konsolidācijas iespēja

Šie ir būtiskākie akcenti secinājumiem pēc šīsnedēļas "Kas notiek Latvijā? Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Vairākus mēnešus ieilgusī šāgada valsts budžeta papildus konsolidācija aizdevēju prasīto 50 miljonu latu apmērā ir nonākusi līdz šķietamai finiša taisnei, kurā tomēr vēl ir krietnas rezerves revidēt lietu kārtību.

Risinājums

Un ir arī nepieciešamība pēc šīs revidēšanas, jo vairākos aspektos, gan pēc formas, gan pēc satura, turpinās jau aizvadītajos gados ielaisto kļūdu atkārtošana. Topot normatīvajiem aktiem, ir paredzēts, ka jābūt anotācijām, ar pamatojumiem, projekta apspriešanām, un tamlīdzīgi. Bieži vien šīs anotācijas top formālas, un sabiedriskajiem aktīvistiem atkal un atkal ir pamatotas pretenzijas par to.

konsolidācijas iespēja

Jebkādas budžeta izmaiņas arī būs jāatspoguļo normatīvajos aktos. Tomēr pašreizējā konsolidācijas projekta tapšanā, šķiet, minētais anotāciju stratēģija bināro opciju turbo tiek demonstrēts jo īpaši spilgti.

Nedēļām ilgi sabiedrība tiek barota ar ziņām, ka notiek diskusijas starp koalīcijas politiķiem, starp Latvijas politiķiem un konsolidācijas iespēja un aizdevējiem.

Un tad tiek publiskotas tabulas, un rodas pamats šaubām, ka vispirms bijuši skaitļi, bet tikai pēc tam - pamatojumi, un krietni par maz bijis diskusiju starp politiķiem un sabiedrību, tostarp gan plaša spektra ekspertiem, gan dažādu nozaru pārstāvjiem, uz kuriem tieši attiecas plānotā konsolidācija.

konsolidācijas iespēja

Pienācīga pamatojuma trūkumi ir gan saistībā ar visām vakar TV studijā pārstāvētajām nozarēm - izglītību, pasažieru pārvadājumiem, akcīzes nodokļiem, lauksaimniecību, nebanku kreditēšanu, gan saistībā ar vēl citām tieši nepārstāvētajām un dažādām sabiedrības grupām.

Nav šaubu, ka nedrīkst būt pārmērīgi daudz "svēto govju" dažādās nozarēs, nav arī šaubu, ka daudzos konsolidācijas iespēja ir un paliks dažādas taisnības, un ļoti iespējams, ka liela daļa no pašreiz paredzētajiem konsolidācijas pasākumiem arī ir jāīsteno.

Likuma mērķis Šā likuma mērķis ir reglamentēt vispārīgos konsolidēto gada pārskatu sagatavošanas noteikumus, konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības, kā arī konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma sagatavošanas, pārbaudes, apstiprināšanas un publicēšanas kārtību. Likuma darbība 1 Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām turpmāk — sabiedrībaja tās ir koncerna mātes sabiedrības. Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu Koncerna mātes sabiedrībai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu par katru pārskata gadu, ja šī mātes sabiedrība tieši vai netieši ar vienas vai vairāku šā koncerna meitas sabiedrību līdzdalību ir ieguvusi ietekmi atbilstoši vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 1 tai ir akcionāru vai dalībnieku balss­tiesību vairākums vairāk par 50 procentiem balsstiesībupamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas konsolidācijas iespēja neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma ; 2 tai ir tiesības iecelt vai atcelt meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu vairākumu vairāk par 50 procentiem locekļu skaitapamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas sabiedrībā neatkarīgi no šīs konsolidācijas iespēja daļas lieluma ; 3 tai ir tiesības izmantot šā panta 1. Balsstiesību, pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu skaita aprēķināšana Šā likuma 4. Par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu atbildīgās personas Par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu koncerna mātes sabiedrībā ir atbildīga šīs sabiedrības pārvaldes institūcija, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus attiecībā uz šīs sabiedrības darbību turpmāk — vadība.

Tomēr tas nenozīmē, ka tie nav pienācīgi jāpamato. Un budžeta kategorijās, kur notiek operācijas konsolidācijas iespēja skaitļiem, par katru skaitli var un būtu jāvar definēt skaidrus un uzskatāmus pamatojuma kritērijus, tāpat kā var atgriezties pie šobrīd plānoto nodokļu celšanas un izdevumu mazināšanas pasākumu salīdzinājuma ar tām izdevumu mazināšanas versijām, kas vismaz pēdējā pusgada laikā, dažādas valsts funkcijas revidējot, ir izteiktas, bet tagad nez kāpēc "piemirstas".

konsolidācijas iespēja

Šai konsolidācijas plānu vērtēšanai šobrīd ir potenciāls formāts konsolidācijas iespēja sākot ar šodien notiekošo trīspusējās sadarbības padomes sēdi un turpinot ar nākamnedēļ paredzēto Reformu vadības grupas sēdi.

Un arī būtisks stimulējošais faktors - Būtiski visā šajā epopejā ir apzināties to, ka tuvākās nedēļas ir ne tikai termiņš aizdevēju prasīto 50 miljonu konsolidācijas plāniem šāgada budžetā, bet šis ir arī termiņš Un nav jau stāsts par to, ka kaut kas būtu jādara priekš aizdevējiem.

Tas būtu jāizdara pašiem priekš sevis, lai vasaras beigās, topot budžeta projektam, vieni vai citi konsolidācijas iespēja nebūtu kā pēkšņs sniegs uz galvas.

Mērķauditorija

Līdz šim vairākkārt sabiedrība uzzināja minētajos dokumentos ietvertos plānus un nodomus jau pēc tam, kad tos bija parakstījuši politiķi un amatpersonas. Kas bija turpmāko problēmu sākums.

Sabiedrība šīs tiesības zaudē, ja turpmākajos pārskata gados tā pārsniedz minētās robežvērtības un tas atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas. Ja sabiedrības saimnieciskās darbības rādītāji pa gadiem svārstās un tā katru pārskata gadu atbilst citai sabiedrību kategorijai, attiecīgā sabiedrība gada pārskata sagatavošanā ievēro augstākai sabiedrību kategorijai ja salīdzina konsolidācijas iespēja, kurai tā atbilst kārtējā pārskata gadā, ar to, kurai tā atbilda iepriekšējā pārskata gadā paredzētos noteikumus. Koncernu kategorijas 1 Piemērojot šo likumu, koncernus atkarībā no turpmāk noteiktajām kritēriju robežvērtībām iedala šādās kategorijās: 1 mazs koncerns; 2 vidējs koncerns; 3 liels koncerns. Ja koncerns divus pārskata gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā tā mātes sabiedrības bilances datumā konsolidēti nepārsniedz divas no šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām, koncerna mātes sabiedrība iegūst tiesības konsolidācijas iespēja šajā likumā noteiktos atvieglojumus vai atbrīvojumus, kas paredzēti attiecīgajai koncernu kategorijai.

Ir vēl viena iespēja šo kļūdu labot. Ņemot vērā aizdevuma programmas termiņus, pēdējā iespēja. Taču, iespējams, visvairāk nepieciešamā, jo skaidrs, ka budžeta konsolidācija ceturto gadu pēc kārtas pārāk daudziem konsolidācijas iespēja draud būt aiz "nevaru" robežas.

konsolidācijas iespēja

Video un citi raksti - www. Seko Delfi arī Instagram profilā — pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!