Kādi ienākumi ir galvenā vai papildu pensija


ātri nopelnīt naudu mobilajā ierīcē

Ne visi iedzīvotāji iepriekšējos gados šo atvieglojumu ir izmantojuši, arī nezināšanas dēļ. Lai atgūtu pārmaksāto nodokli, Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem šī summa ir eiro gadā eiro mēnesīpersonām, kurām noteikta III invaliditātes grupa, — eiro gadā eiro mēnesī. Sākot ar Viņu algas nodokļa grāmatiņā VSAA automātiski tiek atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta.

Savukārt tie pensionāri, kuri strādā, var paši izvēlēties, kuru ienākumu gūšanas vietu algas nodokļa grāmatiņā atzīmēt kā galveno — VSAA kura aprēķina pensiju un piemēro atvieglojumu vai darba devēju. Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Seko aktualitātēm

Personām, kuras nevar vai nav gatavas pašas veikt atzīmi elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā, to palīdzēs izdarīt speciālisti jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu, kuru piemēro darba ienākumiem un pensijām.

To paredz likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Papildu atvieglojums ir ienākuma daļa, no kuras nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Latvijas rezidenti ārvalstīs

Personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem šī summa ir eiro gadā eiro mēnesīsavukārt personām, kurām noteikta III invaliditātes grupa, — eiro gadā eiro mēnesī. No šā gada likumā ir izmaiņas un noteikts, ka atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus personām, kurām piešķirta pensija, piemēro pensijas izmaksātājs, ja maksātājs algas nodokļa grāmatiņu nav iesniedzis citam ienākumu izmaksātājam.

Visām pensijām ir ar nodokli neapliekamā daļa, kas likumā definēta kā pensionāra neapliekamais minimums.

gatavs risinājums, kā nopelnīt naudu

Līdz šim gadam tas bija eiro mēnesī eiro gadā. Šogad neapliekamais minimums ir lielāks — eiro mēnesī eiro gadā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, izmaksājot pensiju, pensijai vienmēr piemēro pensionāra neapliekamo minimumu. Ieturētais kādi ienākumi ir galvenā vai papildu pensija 20 eiro.

Ja vecuma pensionārs strādā

Tātad izmaksājamā pensija ir eiro. Savukārt, ja pensijas saņēmējam ir tiesības arī uz atvieglojumu par 1.

Kā nopirkt auto droši Tiem Latvijas rezidentiem, kuriem algota darba ienākumi ir gūti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Savukārt tiem Latvijas rezidentiem, kuri ienākumus gūst valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija un jādeklarē visi ārvalstīs gūtie ienākumi. Gada ienākumu deklarācija Latvijas rezidentam, kurš taksācijas gadā kalendāra gadā ir guvis ienākumus ārvalstīs, taksācijas gadam kalendāra gadam sekojošā gadā no 1. Ārvalstīs gūto ienākumu, kuram piemērojama progresīvā nodokļu likme kopš

Līdz ar to eiro aprēķinātā pensija nav apliekama ar nodokli vispār. Kā rīkoties, ja atvieglojumi nav izmantoti Pagājušā gada rudenī Valsts ieņēmumu dienests VID nosūtīja pensionāriem ar invaliditāti uz deklarēto dzīvesvietas adresi vēstuli, kurā informācija par atvieglojumiem tika izklāstīta. Tika arī paskaidrots, ka gadījumā, ja atvieglojumi nav piemēroti, ir iespējams kādi ienākumi ir galvenā vai papildu pensija piemērot un atgūt pārmaksāto nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Vienlaikus tika sniegts īss skaidrojums, kā rīkoties un līdz kuram gadam un datumam deklarācija iesniedzama, klāsta VID Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.

Pieņemtie normatīvo aktu grozījumi paredz, ka, sākot ar Viņu algas nodokļa grāmatiņā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSAA automātiski tiek atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta. Ja pensionāriem atvieglojums janvārī vēl netika piemērots, summa par šo mēnesi tiks izmaksāta pakāpeniski, nauda nekur nepazudīs, skaidro VID pārstāve.

Pamatojoties uz šo informāciju, aģentūra veic pensijas pārrēķinu no Šī likumā noteiktā jaunā kārtība attiecas uz iedzīvotājiem, kuri saņem tikai pensiju.

Savukārt tie pensionāri, kuri strādā, var paši izvēlēties, kuru ienākumu gūšanas vietu atzīmēt kā galveno — VSAA kura aprēķina pensiju un piemēro atvieglojumu vai darba devēju. Ko norāda algas nodokļa grāmatiņā K. Augstkalne-Jaunbērziņa atgādina: kopš Cilvēki, kuri dažādu apsvērumu dēļ nevar vai nav gatavi paši veikt atzīmi elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā, joprojām var personīgi ierasties VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kur speciālists palīdzēs veikt nepieciešamo darbību.

Svarīgi zināt, ka patlaban likuma norma dod personai pašai tiesības izvēlēties — rādīt darba devējam informāciju par invaliditāti vai nerādīt atzīmēt vai neuzsver VID pārstāve.

Nodokļu parāds vai pārmaksa

Nereti cilvēki nevēlas šo informāciju norādīt, taču katru gadu iesniedz deklarāciju un atgūst summu par atvieglojumiem. Ja persona dod priekšroku šādai kārtībai, viņa tā varēs rīkoties arī turpmāk.

Gadījumā, ja personai grāmatiņa vēl nav piešķirta vai persona vēlas tajā veikt izmaiņas, arī to var izdarīt elektroniski, klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai iesniedzot iesniegumu papīra formā. Detalizēta informācija par algas nodokļa grāmatiņas aizpildīšanu ir pieejama VID tīmekļa vietnē www.

kā ātri nopelnīt naudu sabiedriskajā ēdināšanā

Ja atvieglojumi nav iepriekš piemēroti un ienākumi ir aplikti ar nodokli, veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, kuru persona var atgūt, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju. Iesniegt deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli persona var: par Deklarāciju var aizpildīt arī papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā.

Visu klientu apkalpošanas centru adreses pieejamas VID tīmekļa vietnē sadaļā " Kontakti ".

kā jūs varat nopelnīt idejas par naudu

Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē "www. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID nodokļu un muitas informatīvo tālrunivērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrāāvai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā " Kontakti ". Ja kaut kādu iemeslu dēļ atvieglojumi nav piemēroti un deklarācija likumā noteiktajā laikā nav iesniegta, tiesības uz pārmaksāto nodokļa summu zūd.

Vēl jāatgādina, ka arī pensijas saņēmēji, ja no pensijas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai deklarētu attaisnotos izdevumus, piemēram, par ārstniecības maksājumiem.

TIESĪBU AKTI Kas jāzina pensionāram, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas obligātumu nosaka vairāki nosacījumi, piemēram, ja līdztekus pensijai cilvēkam ir ienākumi no saimnieciskās darbības. Taču savus ienākumus nodokļa maksātājs var deklarēt arī brīvprātīgi, jo valsts likumā paredzējusi daļu nodokļa atdot atpakaļ. Brīvprātīgi deklarāciju iesniegt varētu būt ieinteresēti strādājošie pensionāri, lai izmantotu pērn likumā paredzēto pensionāra neapliekamo minimumu, un to var izdarīt arī pēc 1.

LV portāla e-konsultāciju sadaļā nereti ir jautājumi, kā strādājošam pensionāram nosaka  diferencēto neapliekamo minimumu, šogad — prognozēto neapliekamo minimumu. Strādājošiem pensionāriem algai neapliekamā minimuma nav, tātad algu apliek ar nodokli no pirmā eiro.

Pensijai piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, tā neizmantoto daļu var attiecināt uz algas ienākumu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

  1. Binārās opcijas, kas meklē darbu
  2. Pensionāri saņems vairāk / Raksts / photographybymm.com

Ja pensija ir mazāka, neizmantoto pensionāra neapliekamā minimuma daļu var attiecināt uz algu, iesniedzot deklarāciju, tādējādi tiks atgūta daļa nodokļa. Izlasi par iespējām to izmantot!

tetovējumi par tirdzniecību

Labs saturs.