Izvēles stratēģija


Organizācija iztrādā savu stratēģiju, bet vai vienmēr tās izvēle ir pamatota, vai tās izvēlei lietotas labākās metodes, vai rezultāts tiks sasniegts un vai rezultāts ir galvenais darbības novērtējuma kritērijs? Daļēji atbildes uz šiem jautājumiem var dot šis materiāls. Stratēģija ir paplašināts plāns vai vienkāršoti - izvēles stratēģija rīcības paņēmienu komplekts.

Nepārdomātas rīcības rezultātā rodas negaidīti, nepārredzami un neatbilstoši pieņemtajām normām lēmumi. Dažkārt cilvēkiem liekas, ka pārmaiņas notiek un daudzkas mainās bez noteikta iemesla, bez izstrādātas stratēģijas, jo pieņemot, ka vairums cilvēku parasti rīkojas irracionāli, nebūtu iespējams prognozēt viņu rīcību.

Savukārt ekonomisti labprāt spriež par efektīviem tirgiem un pilnīgu informāciju, kas nozīmē, ka visi vienlaikus zina visu, un tā kā viņu vidū ir cilvēki, kas ir racionālas būtnes, tad iespējams prognozēt visus iespējamos rīcības variantus, kurus viņi izvēlēsies. Šāda ideja un pieeja liekas visai simpātiska, bet absolūti nereāla.

pelnīt naudu tiešsaistes video kursos

Tirgi ir haotiski, konkurenti ir nežēlīgi un divdabīgi, patērētāji nepietiekami informēti un irracionāli, darboties nākas dezinformētības apstākļos, kurus rada mārketinga un reklāmas kompānijas.

Cilvēku domas izzināt ir visai sarežģīti un nekad pilnībā nevar noteikt, kā viņi rīkosies.

bināro iespēju depozīts no 50

Protams, nevar pilnībā paredzēt to, kas notiks, bet tā kā speciālistiem ir pieredze mijiedarbībā ar apkārtējo vidi, izvēles stratēģija varētu izveidot pamatotu prognozi. Tomēr ņemot vērā izvēles stratēģija, ka iecerētais var mainīties, jāpieņem pārdomātas stratēģijas nosacījums — plāns ir esošo un potenciāli nepieciešamo resursu izvēle un strukturēšana, lai sasniegtu galvenos mērķus.

Šādai stratēģijai ir vairāki svarīgi aspekti. Vispirms jāvadās no tā, ka atsevišķi resursi ir ierobežoti. Piemēram, laika resursi. Citiem ierobežotie resursi nozīmē finanses, jo plānotais prasa lielākus līdzekļus nekā tie ir rīcībā.

Bieži vien ierobežots resurss ir zinoši un kompetenti darbinieki. Dažai izvēles stratēģija ierobežojums ir patērētāji vai izejmateriāli. Apzinot šos ierobežojumus ir skaidrs, ka vairumā gadījumos vienmēr kautkas ir nepietiekams.

Izvēles stratēģijas. Mārketinga stratēģijas plānošana uzņēmumā.

Otrkārt, stratēģija nozīmē, ka ir noteikti svarīgākie mērķi. Izvēles stratēģija, jāpieņem tas, ka pastāv pretinieks, kuru jāuzveic. Tas var būt konkurents, patiess ienaidnieks, iespējams kaut kas abstrakts, piemēram, vīzija, proti, viss ar ko var nākties sastapties.

Jāvadās no pieņēmuma, ka konkurenti var būt spēcīgāki, ka izvēles stratēģija ir vairāk resursu. Biznesā šāds partizānu cīņas paņēmiens nozīmē resursu izvērtējumu. Šāda stratēģija nozīmē izpētīt visas iespējas, pārdomāti bremzēt savas emocijas. Viņi vēlas paši pārvaldīt savu valstību. Stratēģija jāpieņem kā potenciālo ierobežoto resursu izvēli un strukturēšanu, lai panāktu savu galveno mērķu īstenošanu. Izstradājot stratēģijas mērķus var apzināt ārējās iespējas un līdzekļus, bet var rīkoties citādi — noteikt ko vēlas sasniegt un tad meklēt ceļus mērķu sasniegšanai.

Tātad, izstrādājot stratēģiju var vadīties no divām dažādām pieejām: -        no iespēju stratēģijas; izvēles stratēģija no varbūtības stratēģijas. Tradicionāli stratēģija pamatojas uz iespējām, tās izstrāde balstās uz divām lielām faktoru grupām. Pirmā attiecas uz apkārtējo vidi, kurā ir patērētāji, piegādātāji, konkurenti, ietekmējošās institūcijas, tehnoloģijas, izejmateriāli, ekonomiskā vide, politiski tiesiskā vide, starpvalstu attiecības utt.

opciju demonstrācijas versija

Katrs atsevišķi vai daži, vai visi kopā var piedāvāt izvēles stratēģija, kas var nodrošināt priekšrocības. Pretēji ir draudi, no kuriem jāizvairās vai tie jāmazina. Otra faktoru grupa atbilst iekšējai situācijai, proti, stiprām un vājām pusēm - finanšu, materiālie resursi, vieta reģionā un tirgū, personāla profesionalitātē utt. Kā galvenais instruments tiek izmantota SWOT modelis. SWOT piedāvā stratēģijas iespēju variantus, kas atbilst patreizējai situācijai.

Tradicionālā stratēģija balstās uz iepriekš gūtajiem panākumiem un, lai arī tā darbojas, tomēr nenodrošina redzamus panākumus, jo veicina domāšanas konservatīvismu.

  • Stratēģiskās izvēles tipoloģija
  • Trīs vispārējas stratēģijas Mihaels Porters uzskatīja, ka aizstāvamas pozīcijas ieņemšana nozarē ir konkurētspējas stratēģijas analīzes galarezultāts.

Organizācija savā darbībā uzkrāj rīcības algoritmus un tos izmanto līdzīgās situācijās, jo darbojas atkārtots vadības cikls. Organizācija, kas gūst ienākumu pieauguma procentus, ir stabila un dod peļņu īpašniekam.

Šāda prakse ir attaisnojama, tomēr iespējams brīdis, kad iepriekšējie sekmīgie paņēmieni rada stagnāciju, nedod ienākumus, vai rada pat zaudējumus. Mainīgā tirgū krahs var iestāties negaidīti un ātri. Ir arī otra stratēģija - varbūtības stratēģija. Tā nepamatojas uz iespējām, kuras apzinātas izpētot tirgu, bet gan redzējumu, iecerēm, mērķiem un, visbeidzot uz organizācijas vīziju, misiju.

Šajā gadījumā jāgūst atbildes uz jautājumiem: -        ko mēģinās izvēles stratēģija Varbūtības stratēģijas izstrāde sākas ar šiem jautājumiem. Tā palīdz sasniegt panākumus, jo cilvēki, kas to ir pieņēmuši par savu, centīsies saniegt jaunas virsotnes. Protams, izvēles stratēģija šajā gadījumā būs jāmeklē resursi, racionāli tie jāizmanto.

Varbūtības stratēģijas moto: jūs nezinat, ko jūs nezinat! Kad jūs nezinat, kas patiesībā jau eksistē, tad jūs nezinat, ko jūs nezinat.

Pareizās cenu noteikšanas stratēģijas izvēle

Lai arī sākumā šāda doma liekas muļķīga, tomēr der ieklausīties šajā vārdu salikumā. Ja nezinat, ko meklējat, tad ne tikai nezinat, bet arī nezinat kā to meklēt. Tāpēc nesaredz iespējas pat tad kad tās ir tuvumā. Kad organizācija ir noformulējusi mērķus, tā var sākt meklēt iespējas, par kurām līdz tam nezināja. Ja zinat kaut ko par kaut ko, tad varat par to uzināt vairāk.

Kamēr cilvēks nav izlēmis, kamēr viņš svārstās, viņš ir gatavs atkāpties un izvēlēties citu ceļu. Pastāv izvēles stratēģija elemntāra patiesība - nezināšana sagrauj idejas un vislabākos plānus.

Stratēģiskās izvēles tipoloģija

Dažkārt uzņēmēji žēlojas - mums vienkārši nebija iespējas un klusē. Bet vajadzētu rīkoties šādi - pieņemt, ka uzdevuma risināšani nav iespējas, bet ja būtu, tad kāda būtu šī iespēja. Faktiski izvēles stratēģija ceļš ir vienmēr, bet sevi pārliecinot, ka tāda ceļa nav, tad to arī neatradīs.

Un pretēji - izvēlēties neprātīgu variantu - izvēles stratēģija tāds ceļš eksistē, tad kāds tas būtu un to varat meklēt. Varbūtības stratēģija vadās no tā, ka ceļš ir vienmēr. Vienkārši vēl nav zināms kāds tas ir. Vienmēr ir iespēja, kuru var atklāt, ideja, resursi, kurus var izmantot.

Panākumu pamatā ir misija.

Stratēģijas izvēle un tās realizēšana uzņēmumā

Protams, izrāviens var notikt nejauši. Laboratorijā var notikt atklājumi, tirgū izmainīties pieprasījums utt. Tas var notikt katru dienu un, iepējams, ka tieši šis variants arī tiek meklēts. Biznesa stratēģijas izstrāde pamatojas uz misiju un mērķiem un palīdz saskaņot atsevišķus elementus, vadoties no pieņēmuma, ka viss nepieciešamais, kad ievajadzēsies, būs.

Izvēles stratēģija palīdzēs koncentrēties uz iespējām, kas sekmēs sasniegt mērķus un otrādi, izvairīties no variantiem, pat izvēles stratēģija tie liekas pievilcīgi, kas var attālināt mērķu sasniegšanu. Ja jūs nevēlaties sarkanu mašīnu, tad iegādājaties zilas krāsas mašīnu un konstatēsiet, ka tādas mašīnas atkal ir daudzas. Cilvēku smadzenēs izveidojies stereotips un redzam izvēles stratēģija mašīnu visur, pat vietās, kur tādas iepriekš nebija manītas. Līdzīgi notiek ar biznesa problēmu risinājumiem.

Noskaņojot savu redzējumu uz konkrētas problēmas risinājumu un tūlīt atradīsies visas iepriekš neparedzētās iespējas. Tātad, vispirms jāizlemj ko vēlas sasniegt, tālāk jāmeklē mērķa sasniegšanas paņēmieni. Tā arī ir varbūtības stratēģija. Kad vienkāršoti izmanto ideju, kas likās laba, var no tās arī atteikties, ja rodas šķēršļi. Izvēles stratēģija tiek pārvarēti nopietni šķēršļi, tad ietekmīgā ideja vairs neliekas tik perspektīva kā tas bija sākumā.

Bet, ja bizness veidots uz pašu, kolektīva un akcionāru vīziju, jūs riskēsiet un savlaicīgi nopelnīt naudu no iepriekšējās stratēģijas un varēsiet gūt lielākus panākumus, uzveikt šķēršļus un konkurentus. Ja nolemts īstenot stratēģiju, tad pirmais solis parasti ir analīze, lai noteiktu kā īstenot izvēlēto variantu.

Vairums gadījumos izvēlas sākt no sākuma un pakāpeniski virzīties uz gala mērķi.

Darba fragmentsAizvērt Galvenie stratēģiju novērtēšanas kritēriji ir piemērotība, ticamība un pieņemamība. Lai stratēģiju varētu uzskatīt par atbilstošu organizācijai, organizācijas stratēģisko alternatīvu analīzes ceļā ir jāie­gūst pozitīvs vērtējums visiem trim kritērijiem. Aplūkojot visas stratēģiskās alternatīvas, kādas ir uzņēmuma rīcībā, ir jāatrod līdzsvars starp ļoti darbietilpīgu metodi, kad tiek analizēta katra alternatīva un vienkāršota metode, kad tiek analizēts virziens, kurš šķiet pieņemamāks. Stratēģiju piemērotības novērtēšana.

Tas izvēles stratēģija var arī izdoties, bet ne vienmēr, jo tiek izdomāti sarežģīti plāni, kuros būtībā nav īpašas jēgas. Ieteicams biznesa plānošanu sākt no beigām un paredzēt pretēju virzību. Šo metodi dažkārt dēvē par galapunkta vizualizāciju, daži par Merlina metodi, proti, kāda stāsta varoņa vārdā, kurš dzīvi sācis kā vecs cilvēks un ar katru gadu kļuvis jaunāks.

Viņš kļuvis par izcilu pareģi, jo tas, kas citiem likusies kā nākotne, Nopelnīt naudu internetā, izvēles stratēģija kontu jau bijusi pagātne. Šāda metodes palīdz noteikt darbības plānu sākot no gala mērķa, no vēlamā rezultāta, proti veidot rezultatīvo stratēģiju. Lūk daži jautājumi, kas būtu jāuzdod: -        kādas prasmes un iemaņas būtu nepieciešamas, lai īstenotu šo stratēģiju; -        kur varētu apgūt prasmes un iemaņas; -        ko darīt ar tirgu, ja tiks īstenota stratēģija; -        kāda būs tirgus situācija; -        kāds varētu būt nākošā etapa starta stāvoklis; -        kā konstatēt, ka mērķis sasniegts kritēriji ; -        kas jāveic, lai sasniegto mērķi nostabilizētu; -        vai saniegtais mērķis būs galvenais vērtējuma kritērijs; -        utt.

Šādi domās un analīzē jāiziet viss ceļš no beigām līdz sākumam, sadalot to etapos, nosakot vai gala rezultāts varētu atbilst vēlamam mērķim, vai izvēlētā rīcība būs pareiza, kādi resursi būs nepieciešami, kādi instrumenti, personāls, materiāli, informācija būs nepieciešami.

Izvēlieties stratēģiju, kas atbilst jūsu galvenajam uzņēmējdarbības mērķim

Kad iedomātā skatīšanās pabeigta, tad jāveic skatīšanās pretējā virzienā - no sākuma līdz beigām. Dažiem šāda stratēģija var likties nenopietna, to var uztvert kā fantāziju, īpaši to cilvēku vidū, kuri sevi dēvē par reālistiem un kuriem galvenais ir fakti. Šādi skatoties rodas dažādība un to tad arī dēvē par asimetrisko sistēmu. Kā var domāt atgriezniskā virzībā? Nākošais solis šajā neprātīgajā ceļā ir atteikties no mērķa formulēšanas procentuālā izteiksmē un noteikt izvēles stratēģija, kurus nepieciešams risināt.

  • Gundars Bērziņš.
  • Darba fragmentsAizvērt Konkurence mūsdienās vairs nepastāv tikai kādās nozares ietvaros vai nacionālā līmenī — vienas valsts robažās.

Cilvēki uzstāda mazus mērķus tādēļ, ka viņu pieredze tos ierobežo. Viņi tic, ka var sasniegt A un B, tā kā iepriekš spēja sasniegt A un B. Šāda pārliecība kļūst liktenīga, jo šādi cilvēki katru reizi piebremzē, līdz ko rodas ierobežojumi, kurus viņi paši uzstādījuši. Ja šādi izvēles stratēģija pārliecina sevi un citus, ka tas ir maksimums, uz kuru viņi ir spējīgi, tad noteikti būs nopietnas prblēmas, ja viņi centīsies sasniegt kaut izvēles stratēģija lielāku, lai arī viņu potenciāls ir plašāks.