Investīciju stratēģijas, RDPAD » Investīciju plāns |


Show full item record Abstract Pēdējo desmitgažu laikā finanšu tirgi ir strauji attīstījušies un ieņem svarīgu lomu globālajā ekonomikā.

Augot globālajai ekonomikai un pieaugot finanšu tirgu nozīmei, ir mainījušies arī finanšu tirgus dalībnieki, bet joprojām ir palicis neskaidrs jautājums — kā un vai finanšu tirgos var gūt patstāvīgu peļņu, un kas nepieciešams, lai to sasniegtu. Ir bijuši neskaitāmi mēģinājumi atrast t.

Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt iespējamos faktus un izveidot principus, kas būtu par pamatu veiksmīgam darbam finanšu tirgos.

opciju nopelnīšanas noslēpumi

Autors ir apskatījis vispārīgo finanšu tirgu uzbūvi, darbības principus un analīzes metodes un ar to palīdzību analizējis investīciju stratēģijas ekonomisko attīstību un noteicis finanšu tirgu attīstības tendences.

Darbā ir izveidoti stratēģiju izveidei nepieciešamie nosacījumi, un rezultātā izstrādāti principi, pēc kuriem vadoties, var tik izstrādātas efektīvas ilgtermiņa stratēģijas In last decades financial markets have been rapidly developing and now they are one of the most important elements of global economy. As global economy grew, financial markets had increasingly important role, the market participants have changed, but still there is one important unanswered question — how and whether is possible to get consistent profit and what is required to get it.

bināro opciju nauda reģistrācijai

Bachelor thesis aim is to analyze possible facts and to develop principles, which can be as foundation for successful trading strategies. Author has analyzed overall structure of financial system and methods of analysis in financial markets and with these methods he analyzed global economic development and made investīciju stratēģijas investīciju stratēģijas of financial markets.

In bachelor thesis also are developed investīciju stratēģijas for successful investment strategies and in result — made specific principles out of which can be made effective long term investment strategies.

piemēri, kā nopelnīt naudu