Iespēju stratēģijas konsultanti. {{vm.title}}


Drukāt Stratēģijas jēdziens tiek izmantots arvien plašāk un aizvien vairāk uzņēmumu apsver nepieciešamību izstrādāt savu darbības stratēģiju. Kas ir stratēģija un vai tā ir nepieciešama ikvienam uzņēmumam? Atbildi uz šiem jautājumiem varēsiet rast šajā rakstā.

kurš ir opcijas īpašnieks

Stratēģijas jēdziens izsenis bijis saistīts ar militāro nozari, kas nozīmēja piemērotākā pretinieku sakaušanas plāna izstrādi un īstenošanu. Stratēģija ir augstākās vadības plāns ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai. Aplūkojot šo definīciju, būtu jāpievērš uzmanība diviem kritērijiem, kas minēti definīcijas ietvaros — ka tas ir plāns ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai iespēju stratēģijas konsultanti ka šie rezultāti sasniedzami atbilstoši organizācijas mērķiem.

kurš izmanto tirdzniecības robotus

Savukārt stratēģijas un biznesa konsultants, kā arī vairāku grāmatu par uzņēmējdarbību un stratēģisko plānošanu autors Nevils Leiks Neville Lake uzskata, ka lielākā daļa stratēģijas definīciju ir pārāk teorētiskas un nesaprotamas. Tas nozīmē, ka organizācijai ir būtiski iespēju stratēģijas konsultanti tikai koncentrēties uz savu darbības sfēru un izvēlētajiem virzieniem, bet arī atcerēties par tiem, kas nav pa prātam.

  1. Konsultāciju jomas - KIC
  2. Kiberdrošības un IT konsultācijas - KPMG Latvia

Savukārt sabiedrisko attiecību teorētiķi Skots M. Katlips, Alens H. Senters un Glens M. Profesori norāda, ka korporācijas līmeņa stratēģija nosaka visām organizācijas nodaļām kopīgo mērķi. Sabiedrisko attiecību literatūrā likts uzsvars uz stratēģijas ilgtermiņa rezultātu: stratēģija iekļauj sevī daudz vairāk kā tikai īstermiņa plānus un taktiku, kas nereti koncentrējas uz tūlītēju un īslaicīgu darbību, tā drīzāk ir attiecināma uz organizācijas darbības virzienu un tās pozicionēšanu ilgtermiņā.

Pirms stratēģijas izstrādes lietderīgi  būtu veikt rūpīgu situācijas analīzi organizācijas darbības jomā, kas uzrādītu organizācijas stiprās puses un nepilnības, un pēcāk, izejot no iegūtajiem rezultātiem, varētu definēt mērķi.

pulsācijas informācija

Stratēģija un misija ir nenodalāmas stratēģiskās plānošanas komponentes. Misija ir organizācijas pastāvēšanas un darbības pamatojums. Savukārt vadošā mārketinga eksperta Filipa Kotlera Philip Kotler ieskatā, lai uzņēmums spētu definēt misiju, ir jāatbild uz klasiskajiem menedžmenta guru Pītera Drakera Peter Drucker jautājumiem: Kāds ir mūsu bizness?