Iespējas pasaules tirgos


iespējas pasaules tirgos

Brisele ar piemēriem atgādina par MVU iespējām Eiropā un pasaules tirgos Eiropa bažījas, ka ar laiku var izzust ģimenes uzņēmumi un to radītās darbavietas. FOTO: www.

#7 Kā uzsākt karjeru pasaules līmeņa uzņēmumos? \

Pārskatā uzskaitīti labās prakses piemēri un vairākkārt minēta arī Latvija. Turpmākajam ierosināts paplašināt atbalsta iniciatīvas, jo mazo uzņēmumu devums ir iespējas pasaules tirgos svarīgs krīzes pārvarēšanai.

iespējas pasaules tirgos

Mazās uzņēmējdarbības akts ir ES politikas satvars, kura mērķis bija spēcināt MVU, lai tie varētu augt un veidot darbavietas. Daudz ir paveiktā, taču pārskats par līdzšinējo veikumu atklāj - lai palīdzētu MVU, jādara vairāk, norāda EK.

Tie ir mūsu ekonomikas dzinējspēks, un tiem jābūt stipriem, konkurētspējīgiem un inovatīviem.

iespējas pasaules tirgos

Dalībvalstīm jārīkojas ātri, lai nodrošinātu Mazās uzņēmējdarbības akta pilnīgu īstenošanu. Kā sasniegumu EK nosauc arī to, ka pagājušā gada novembrī Ķīnā ir atvērts Eiropas jaunais MVU centrs, kas palīdz piekļūt šīs valsts tirgiem.

Tirdzniecības līgumi

Arī Latvija pozitīvajos piemēros Mazās uzņēmējdarbības aktā noteikti 10 principi, tostarp radīt vidi, kurā uzņēmēji un ģimenes uzņēmumi var attīstīties un uzņēmējdarbība tiek atalgota; nodrošināt, lai godīgi uzņēmēji, kas ir bankrotējuši, ātri varētu izmantot otro iespēju; valsts politikas instrumentus jāpielāgo MVU vajadzībām, atvieglojot to dalību valsts iepirkuma procedūrās; atvieglot MVU pieeju finansējumam un attīstīt tiesisko un uzņēmējdarbības vidi, kas atbalsta laikus veiktus maksājumus komerciālos darījumos.

Visas dalībvalstis atzinušas, cik svarīgi ir ātri īstenot Mazās uzņēmējdarbības aktu, bet izmantotā pieeja un sasniegtie rezultāti valstīs ievērojami atšķiras. Iespējas pasaules tirgos ir novērtēts un salīdzināts dalībvalstu devums 10 principu iedzīvināšanā.

Vairāk nekā puse LV pilsoņu pozitīvi raugās uz ES nākotni. Salīdzinājumā ar Latvijas interesēs ir panākt vienmērīgu reģionu attīstību, gan ar kohēzijas politikas, gan kopējās lauksaimniecības politikas palīdzību, gan izmantojot citas ES programmas.

Vairākkārt nosauktas arī uzņēmējdarbību veicinošās iniciatīvas Latvijā. Piemēram, Latvija iekļauta starp valstīm, kurās ir nodrošināta pieeja finansējumam — ar garantijas atbalsta mehānismiem un mikrokredītiem, kā arī atbalsts eksportam.

Taču veiksmīga uzņēmuma nodošana saglabā vidēji vairāk darbavietu nekā rada jaunizveidotie uzņēmumi.

iespējas pasaules tirgos

Aptaujas liecina, ka gandrīz puse eiropiešu dotu priekšroku pašnodarbinātībai, un šī attieksme ir noturīga daudzus gadus. Cilvēkiem Eiropā vairāk jāapzinās, ka pašnodarbinātība, iespējams, ir pievilcīgs karjeras variants un tiem jāsniedz vajadzīgās prasmes, lai plānus pārvērstu par sekmīgiem uzņēmumiem, uzsvērts Mazās uzņēmējdarbības aktā.

Jāpiebilst, ka Latvijā pašnodarbinātības oficiālie dati Valsts ieņēmumu dienesta reģistrs rāda — iespējas pasaules tirgos laikā pašnodarbināto skaits ir samazinājies uz pusi Vairāk garantiju un labāka piekļuve naudai Komisija pauž, ka arī turpmāk MVU atzīs par prioritāti.

iespējas pasaules tirgos

Norādīts, ka nepieciešams lietpratīgs regulējums, kas ļautu MVU koncentrēties uz pamatdarbību tālab, sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus, Komisija izmantos MVU testu un īpašu uzmanību pievērsīs atšķirībām starp mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Virkne priekšlikumu ir vienotā tirgus pilnīgai izmantošanai kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, pārrobežu parādu piedziņas pasākumi, Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšana, lai tie būtu MVU labvēlīgāki.

EK Izlasi par iespējām to izmantot!

Gudru valdības investīciju loma ekonomikas attīstībā Dalies ar šo rakstu Latvijas uzņēmumiem daudz aktīvāk vajadzētu iesaistīties investīciju veikšanā attīstības tirgos un īpaši labas perspektīvas šajā ziņā var būt Latvijas informācijas tehnoloģiju IT uzņēmumiem, pēc vizītes Latvijā atzina Pasaules Bankas Starptautiskās Finanšu korporācijas IFC viceprezidente Karina Finkelstone Karin Finkelston. IFC delegācija

Labs saturs.