Iespējas novatoriskas. Vienkāršas darbības jūsu izaugsmei


iespējas novatoriskas

Šī paziņojuma mērķis ir veicināt kvalitatīvu un novatorisku mācību apguves un mācīšanas metožu ieviešanu, kurās tiktu izmantotas jaunās tehnoloģijas un digitāls saturs. SVARĪGĀKIE ASPEKTI Lai arī par izglītību iespējas novatoriskas valstī ir atbildīgas pašas ES dalībvalstis, ES sniedz atbalstu šādās jomās: veicina paraugprakses izmantošanu un atbalsta sadarbību starp dalībvalstīm; atbalsta informācijas apmaiņu; nodrošina ieguvumus no apjomradītiem ietaupījumiem, kā arī no informācijas apmaiņas un izmantošanas ārpus dalībvalstu teritorijas robežām; veicina digitālo tehnoloģiju un satura ieviešanu un pieejamību, nodrošinot finansiālo atbalstu, veidojot publiskā un privātā sektora partnerības un sniedzot ieteikumus.

Iegūstiet jaunas prasmes panākumiem digitālajā pasaulē

ES izglītība atpaliek no digitālās sabiedrības un ekonomikas attīstības, un tomēr iespējas novatoriskas dod iespēju palielināt efektivitāti un vienlīdzīgumu izglītībā. Atvērta izglītības vide — inovācijas iespējas: izglītības un apmācības iespējas novatoriskas ir nepieciešams pārskatīt savas organizatoriskās stratēģijas, lai veicinātu novatorisku mācību praksi; skolotājiem būtu jābūt iespējai apgūt labas digitālās pedagoģiskās prasmes, piemēram, izmantojot prakses kopienas un saņemot atzinību par jaunu mācību metožu izmantošanu; izglītojamie vēlas apgūt digitālās prasmes un kompetences, kā arī, lai viņu iegūtās prasmes ir viegli sertificējamas un tiek atzītas turpmākā izglītošanās procesā vai darbā.

iespējas novatoriskas

Savienojamība un inovācija — partnerības attiecībā uz infrastruktūrām, jauniem izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī attiecībā uz informācijas apmaiņu un izmantojamību: dažās ES dalībvalstīs joprojām ir nepieciešams uzlabot interneta savienojuma infrastruktūru. Atvērti savietojamības standarti var nodrošināt apjomradītus ietaupījumus digitālo lietojumprogrammu iespējas novatoriskas satura jomā, tādējādi veicinot ES digitālās izglītības tirgus attīstību.

Saskaņoti centieni, lai izmantotu digitālās revolūcija iespējas: ir vajadzīga integrēta pieeja, lai sekmētu labāku iespējas novatoriskas par visām iespējām, t.

iespējas novatoriskas