Iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai


Vai šīs stratēģijas palīdzēs Eiropai īstenot vienu no visambiciozākajiem mērķiem — līdz Divreiz mazāk pesticīdu un minerālmēslojuma Ir pierādīts, ka pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā un pārmērīgais barības vielu daudzums vidē veicina augsnes, ūdens un gaisa piesārņošanu. Lai to mazinātu, Eiropas Komisija EK lēmusi rīkoties tā, lai līdz Vai šie mērķi ir pārāk ambiciozi vai reāli sasniedzami? Lai to īstenotu, vispirms esot jāizstrādā un jāievieš drošas un efektīvas alternatīvas.

Tieši Latvijā visvairāk audzētajiem kultūraugiem kviešiem un rapšiem šādas alternatīvas nav pieejamas.

iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai

Tāpēc Latvija aicina EK veikt pētījumu par alternatīvām metodēm, ar ko aizstāt ķīmiskos AAL, vienlaikus nodrošinot, ka alternatīvās metodes ir drošas patērētājiem un videi. Latvija, paužot savu nostāju, uzsver, ka jāpievērš lielāka uzmanība, kā saimniecībās tiek ievēroti integrētās augu aizsardzības nosacījumi.

Vai šie mērķi ir pārāk ambiciozi vai reāli sasniedzami?

AAL lietojums dalībvalstīs ievērojami atšķiras, tāpēc, nosakot katrai dalībvalstij individuāli sasniedzamos mērķus, ir jāņem vērā to atšķirīgā lauksaimniecības struktūra un AAL patēriņš. Līdzīgās domās ir ietekmīgās lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas biedrības Zemnieku saeima ZSA biedri.

This App Pays You $10.87 Again \u0026 Again!!! *Proof* (Money Making Apps 2020)

Tiesa, uzsverot, ka ZSA apvieno dažāda iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai un nozaru saimniecības, tostarp bioloģiskos un konvencionālos lauksaimniekus, tāpēc vienota viedokļa, zem kura parakstītos visi ZSA biedri, neesot.

Taču lielākā daļa piekristu apgalvojumam, ka šie mērķi ir utopiski, turklāt tie esot izstrādāti bez jebkāda ietekmes novērtējuma. Skaidrs, ka atbildīgi jālieto gan AAL, gan kūtsmēsli, gan minerālmēsli, tomēr uzspiest iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai noteiktus mērķus, neņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās situācijas un neveicot ietekmes novērtējumu uz ekonomiku, pārtikas nodrošinājumu un sociālajiem jautājumiem, esot politisks populisms.

Arī agronome un dārzkopības nozares eksperte Mārīte Gailīte uzskata, ka prasība uz pusi samazināt AAL lietojumu esot tīrais populisms, jo pašlaik nav skaidru datu, kādus līdzekļus un cik daudz audzētāji lieto konkrēta kultūrauga audzēšanai katrā no ES dalībvalstīm.

Izvēloties CostPerform izmaksu vadībai, Jūs iegūsiet rīku, kas:

Neesot bāzes, ar ko salīdzināt! Ja ārsts ir nozīmējis medikamentu lietošanas kursu, tas jāiziet līdz galam. Katram AAL ir sava lietošanas shēma, un tā ir atkarīga no vairākiem faktoriem vienlaikus — kultūrauga bioloģiskajām īpatnībām, kaitīgā organisma sugas un attīstības stadijas, laika apstākļiem, zemnieka rīcībā esošās tehnikas un lietotās agrotehnikas. Katra līdzekļa lietošanas deva ir atkarīga vispirms no atliekvielu noārdīšanās ātruma un tikai pēc tam no līdzekļa efektivitātes.

Tad varbūt dabas atbildes reakcija uz cilvēku nepārdomātu iejaukšanos dabas procesos neizraisīs pandēmiju.

Mērķu izvērtēšana

Vai izvirzītie mērķi sasniedzami tuvāko 10 gadu laikā? Tieši tādēļ šobrīd tā ir tikai stratēģija, vīzija. Pamatojoties tikai uz stratēģiju, EK nav iespējas sodīt dalībvalstis, ja desmit gadu laikā tās mērķi nesasniedz.

Šobrīd Eiropā vislielākais satraukums ir par to, ka stratēģijas mērķi tiks iestrādāti ar lauksaimniecību saistītajās regulās.

Divreiz mazāk pesticīdu un minerālmēslojuma

Latvijas Bioloģiskās barjeras variants asociācijas LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis teic, ka vājākais punkts ir Zemkopības ministrija, kas cenšas darīt visu, lai lauksaimnieki varētu strādāt pa vecam, nevis skatīties ilgtspējas virzienā, kā arī politiķi, kuru rīcību spēcīgi ietekmē graudkopju šaurās ekonomiskās grupas lobijs.

Pastāv risks, ka ilgstošās neauglīgās diskusijās, meklējot dažādus pretargumentus, tiks pavadīts nesamērīgi daudz laika, kas varētu apgrūtināt Eiropas Zaļā kursa stratēģijās uzstādīto mērķu īstenošanu līdz Vēl jo vairāk — nav īsti skaidrs, kādu spēli spēlējam. Ja vēlamies izpildīt abas stratēģijas — nāksies atvērt durvis jaunām, iespējams, līdz galam neizpētītām tehnoloģijām. Kādi ir iespējamie alternatīvie risinājumi zemniekiem?

Cenu noteikšanas stratēģijas izvēle atkarībā no mērķiem - Google Ads Palīdzība

Lauksaimnieki pirmām kārtām vēlētos saprast, ko stratēģijas mērķu sasniegšana nozīmētu Latvijas ekonomikai, jo līdz šim neko tādu neesam redzējuši pat ES mērogā. Svarīgi būtu saprast arī to, kur realizēt bioloģisko pārtiku, jo gan vairumtirgotāji, gan Agrāro resursu un ekonomikas institūta pētījumi norāda uz to, ka Latvijas patērētāji nav gatavi maksāt papildus par bioloģisko pārtiku.

Viena lieliska iniciatīva no ZM puses būtu jaunajā plānošanas periodā atļaut arī daļēju saimniecību bioloģisko sertifikāciju. Šobrīd lauksaimnieks, kurš daļā platības nolēmis izmēģināt saimniekot bioloģiski, par to nevar saņemt atbalstu un produkciju nevar realizēt kā bioloģisku. Tā vietā ir jādibina vēl viena saimniecība, jāved dubulta grāmatvedība un tā pati platība jāreģistrē kā bioloģiska no jaundibinātās saimniecības, kas iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai nevajadzīgs birokrātijas karuselis.

  • Binārās opcijas bez ieguldījumiem ar prēmiju
  • Reklāmu izsole: kā Google izlemj, kuras reklāmas un kādā secībā tiks rādītas Mērķu izvērtēšana Katra cenu noteikšanas stratēģija ir piemērota dažādu veidu kampaņām un reklamēšanas mērķiem.
  • Ātra naudas biznesa ideja
  • G kur tu pelni naudu

Arī ZM norāda, ka Eiropas Komisijai, pirms likumdošanas priekšlikumiem izstrādājot ietekmes izvērtējumus, tajos būtu jāiekļauj analīze par izmaksu efektīviem veidiem, kā sasniegt stratēģijas mērķus, vienlaikus neradot papildu administratīvo slogu dalībvalstīm, lauksaimniekiem un zivsaimniekiem.

Saimniekošanas metodes esot jābalsta zinātniski pamatotā informācijā. Piemēram, LLU ir veikusi pētījumu Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju, kā arī CO2 piesaistes aramzemēs un zālājos robežsamazinājuma izmaksu līkņu MACC pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā.

Pētījumā tika atlasīti šādi izmaksu efektīvi emisiju samazinoši pasākumi mēslošanas līdzekļiem: mēslošanas plānošana, praktiska ieviešana un precīzā slāpekļa minerālmēslojuma lietošana; tieša organiskā mēslojuma iestrāde; kūtsmēslu samazināts iestrādes laiks.

iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai

Pasākumiem ir veikts izvērtējums un sniegti priekšlikumi praktiskai ieviešanai. ZM apsvēršot iespējas veikt arī citus līdzīga veida pētījumus, kas palīdzētu lauksaimnieku pārejai uz videi draudzīgākām saimniekošanas metodēm. Cik šī pārkārtošanās zemniekiem varētu izmaksāt? ZM, atsaucoties uz jau minētā MACC pētījuma rezultātiem, lēš, ka, ieviešot mēslošanas plānošanu, lauksaimniekam ir jārēķinās ar papildu izmaksām.

Jūsu ieguvumi, pielietojot ABC izmaksu analīzi:

Taču nākamajos gados izmaksas tiek kompensētas ar papildu ieguvumiem, kas lauksaimniekam rodas no šā pasākuma ieviešanas — iespējamā slāpekļa N patēriņa samazinājuma. Nākamajos gados papildu izmaksas veidosies mazākas, turklāt gados, kad augsnes analīzes neveic, bet veic precīzo N minerālmēslojuma izkliedi, izmaksas tiek kompensētas ar papildu ieguvumiem no ražas pieauguma un N patēriņa samazinājuma.

ZM rīcībā pagaidām nav detalizētākas informācijas par to, cik varētu izmaksāt pārkārtošanās, ņemot vērā visus EK izvirzītos mērķus.

Lai to nodrošinātu, nozīmīgs KLP atbalsts nākotnē tiks virzīts ilgtspējīgu lauksaimniecības prakšu īstenošanai — lai mazinātu AAL lietošanu, sabalansētu mēslošanas līdzekļu lietošanu, uzlabotu dzīvnieku turēšanas un barošanas apstākļus, lai sniegtu ieguldījumu klimata, gaisa, bioloģiskās daudzveidības politikas mērķu izpildē, ūdens un augsnes kvalitātes uzlabošanā, lai sekmētu veselīgas pārtikas ražošanu, uzlabotu dzīvnieku veselību un samazinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu.

10 faktori uzņēmuma efektivitātes novērtēšanai - SIA Eddi

Jāpiebilst, ka, šos atbalsta pasākumus veidojot, iespējamais atbalsta apmērs tiek balstīts uz aprēķiniem, cik lauksaimniekam izmaksā attiecīgas stingrākas saimniekošanas prakses īstenošana, lai kompensētu lauksaimnieka negūtos ienākumus vai arī motivētu lauksaimnieku šādas prakses īstenošanu uzņemties.

Kā stratēģijas īstenošana ietekmēs mūsu lauksaimnieku konkurētspēju? ZM nenoliedz — augstāki vides un klimata mērķi un nosacījumi pārtikas ražošanā noteikti atstās ietekmi arī uz Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju pasaules tirgū, jo citās valstīs dažādi iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai ir ievērojami zemāki. Tāpēc Latvija līdz ar citām dalībvalstīm lūdz EK, strādājot pie likumdošanas iniciatīvām, rūpīgi vērtēt arī iespējamo ietekmi uz ES ražotāju konkurētspēju trešo valstu tirgos.

iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai

Būs jāiegulda milzīgs kopīgs darbs, lai panāktu vides mērķu saskaņotību ar ES ražotāju konkurētspējas saglabāšanu pasaulē un ES pārtikas nodrošinājumu. Arī daudzas citas dalībvalstis diskusijās uzsvērušas, ka ambiciozu vides mērķu noteikšana var vājināt ES KLP konkurētspēju trešajās valstīs. Ir jābūt līdzsvaram starp KLP un tirdzniecības politiku.

Pārtikas piegāde nevar tikt aizstāta ar neilgtspējīgu ražošanu trešajās valstīs, ko radītu augstas ražošanas izmaksas un samazināta iespējas ir precīzas visvairāk stratēģijai. Saimnieciskie ierobežojumi, ko paredz jaunā stratēģija, ir neloģiski. Kā lai Eiropas lauksaimnieki konkurē ar tām valstīm, kurās joprojām ir atļautas prakses, kas pie mums aizliegtas jau 30 gadu?!

Kurās nav prasības pēc neproduktīvām platībām, mēslojuma ierobežojumiem un dzīvnieku labturības prasībām?

Sagatavošanās

Vēl jo vairāk — ES turpina savus lauksaimniekus likt arvien lielākā prasību jūgā, kamēr drošu sirdi importē neskaidras kvalitātes pārtiku no trešajām valstīm. Vai lauksaimniekiem pietiek zināšanu, lai pārkārtotos? Eiropas Komisija stratēģijā norāda, ka pielāgošanās, lai sekmētu šo mērķu sasniegšanu un pārietu uz ilgtspējīgāku pārtikas sistēmu, prasīs ievērojamus ieguldījumus lauksaimnieku zināšanu celšanā, kā arī kapitālieguldījumus, lai saimniecības spētu realizēt atbilstošu saimniekošanas praksi, panākot AAL un mēslošanas līdzekļu lietojuma samazinājumu.

Tālab EK aicina izmantot KLP stratēģiskos plānus, gan paredzot atbalsta iespējas zināšanu pārnesei un konsultācijām, gan investīcijām, gan arī dažādas kompensācijas uzņēmēju motivācijai, konkurētspējai un neiegūtajiem ienākumiem. Gustavs Norkārklis teic, ka viena no lielākajām problēmām Latvijā ir augsta līmeņa speciālistu un izglītošanās iespēju trūkums agroekoloģiskai pieejai lauksaimniecībā.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija… - Latvijas Vēstnesis

Tādēļ nepieciešamas kardinālas izmaiņas lauksaimniecības izglītības sistēmā, to virzot prom no līdzšinējās izglītības prakses, kas māca viena veida domāšanu — ka sintētisko minerālmēslu un ķīmisko pesticīdu izmantošana ir vienīgais ceļš pretim ražai. Pasaulē un arī Latvijā bioloģiskā lauksaimniecība spēj uzrādīt labus rezultātus, pie viena nodrošinot sabiedrību ne tikai ar veselīgu pārtiku, bet arī ar tīru gaisu, ūdeni, augsni, bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos.

Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros Latvijai pieejams atbalsta finansējums arī izglītībai un inovācijām.

  • Sākuma cena un opcijas cena
  • Precīza izmaksu sadale Vienkārša un pārskatāma.
  • Tirdzniecības atsauksmes
  • Nopelnīt ātras ziņas

LBLA aicina šo atbalsta naudu mērķtiecīgi pagriezt agroekoloģisko prakšu ieviešanai un pētījumiem par bioloģiskās lauksaimniecības attīstības iespējām. Tāpat nepieciešams atbalsts izglītības iespēju stiprināšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai uzlabotu gan topošo, gan jau strādājošo lauksaimnieku izpratni un zināšanas par bioloģisko metožu lietošanu.

Patiesībā līdz Sabiedrība kļuva īsti pārtikusi, tikai pateicoties minerālmēslu un ķīmisko AAL ieviešanai praksē.