Iespēja augstākajai vadībai


kā nopelnīt naudu ātri ta onlne

Pilna laika studijām - 2 gadi Nepilna laika klātienes studijām - 2. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt studējošo analītiski kritisko domāšanu un veicināt interesi par profesionālajā jomā notiekošiem procesiem, aprakstot un analizējot situāciju uzņēmumā un attīstības tendences profesionālajā jomā tirgzinībās un tirdzniecībā, personāla vadīšanā vai grāmatvedībā ; - sniegt vispusīgas un specializētas zināšanas, attīstīt profesionālās prasmes vienā no studenta izvēlētajām studiju programmas specializācijām, panākot atbilstošas sekmes un studiju rezultātus katrā kursā; - attīstīt studējošo iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, piedāvājot profesionālo problēmu risināšanu studiju kursu ietvaros un studiju noslēguma darbā; - attīstīt studējošo komunikācijas un sadarbības prasmes, sekmējot šo prasmju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.

Karjera Studiju iespēja augstākajai vadībai absolventi var strādāt par komercdarbības un pārvaldes administrācijas speciālistiem privātā vai sabiedriskā sektora uzņēmumos, kā arī veidot savu uzņēmējdarbību iespēja augstākajai vadībai jomā.

tendence uz bināro opciju stratēģiju

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi Reflektantu uzņemšana pilna laika dienas pamatstudiju programmās uz valsts budžeta finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu CE rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda angļu, vācu vai franču iespēja augstākajai vadībai, latviešu valoda.

signālu stratēģijas binārām opcijām

Nepilna laika studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.