Ienākumi internetā ar ieguldījumiem līdz 50%


ienākumi internetā ar ieguldījumiem līdz 50%

Līdz ar to, no Ja attaisnoto izdevumu piemērošanas rezultātā veidojas IIN pārmaksa, maksātājam nodokli atmaksās, piemērojot nodokļa likmi 20 procentu apmērā. No 5 līdz 10 gadiem ir pagarināts apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu termiņš, lai maksātājs būtu tiesīgs piemērot attaisnotos izdevumus Ja maksātājs - pensiju plāna dalībnieks - taksācijas gadā veiks iemaksas privātajā pensiju fonda pensiju plānā un iekļaus tās taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, bet taksācijas gada vai pēctaksācijas gada laikā arī veiks izmaksas no pensiju plāna, maksātāja apliekamais ienākums būs palielināms šādi: 1 ja pensiju plāna dalībnieks taksācijas gadā ienākumi internetā ar ieguldījumiem līdz 50% dalību pensiju plānā un ir veicis iemaksas pensiju plānā pirmoreiz vai ja pensiju plāna dalībniekam pirms pirmstaksācijas gada Minēto normu nepiemēro pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā vai tad, ja pensiju plāna dalībnieks ir pirmās grupas invalīds uz mūžu vai par tādu tiek atzīts taksācijas vai pēctaksācijas gada laikā.

ienākumi internetā ar ieguldījumiem līdz 50%

Speciālie nodokļu režīmi Patentmaksas apmērs atkarībā no saimnieciskās darbības jomas, par kurām maksātājs var veikt patentmaksu, ir no 50 līdz  eiro mēnesī Samazinātās patentmaksas apmērs ir 17 eiro gadā 9 eiro pusgadā. Samazināto patentmaksu ir tiesības maksāt, ja izpildīti likumā noteiktie kritēriji maksātājam ir piešķirta vecuma pensija, tā saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 3 eiro, tas nav algas nodokļa maksātājs u.

ienākumi internetā ar ieguldījumiem līdz 50%

Būtiski: Maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, vienlaikus nevar būt: saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar šā likuma Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!