Ieņēmumi interneta pārbaudēs par pārbaudēm


Tematiskās pārbaudes

Valsts ieņēmumu dienests VID seko jebkuru juridisko un fizisko personu saimnieciskajai un finansiālajai darbībai un nodrošina nodokļu nodevu likumu izpildi.

Lai izpildītu normatīvajos aktos uzliktus uzdevumus un pienākumus, VID īsteno dažādus kontroles pasākumus, sākot no tādiem, kuru norise līdz noteiktajam brīdim nodokļu maksātājam varētu palikt nepamanīta, līdz nopietnām pārbaudēm, kuros nodokļu maksātāja piedalīšanās ir obligāta.

Šoreiz pievērsīsimies tematiskajai pārbaudei TPnoskaidrojot minētā kontroles pasākuma būtību, svarīgus aspektus un sagaidāmos rezultātus. Likums dod kontroles pasākuma definīciju, identificējot tā priekšmetu, bet detalizēti nereglamentē pārbaudes norisi.

Savukārt VID ierēdņu rīcības pārbaudes ietvaros ir pamatotas ar viņu vispārīgajām tiesībām un pienākumiem.

Finanses Publicēšanas datums: Valsts ieņēmumu dienesta VID tematiskā pārbaude var tik veikta par dažādām pārbaudes tēmām vai arī par konkrētu tematu, kas interesē VID inspektorus. Tā, piemēram, VID var interesēt informācija par saimnieciskās darbības veikšanas vietā nodarbinātajām personām un informācija par darba devēju. Aļona Irmeja, SIA KPNG birojs valdes locekle, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktorante, norāda uztematiskās pārbaudes akta sastādīšanai nepieciešamo informāciju, ko jāsniedz darba devējam. Aktā par saimnieciskās darbības veikšanas vietā nodarbinātajām personām tiek ierakstīts: saimnieciskās darbības veikšanas vietā nodarbinātās personas; pārbaudes brīdī ražošanas pakalpojumu sniegšanas procesā izmantotās iekārtas un to skaits, kuras apkalpo noteikti darbinieki; nodokļu maksātājam var lūgt sniegt paskaidrojumu par ražošanu pakalpojumu sniegšanas procesu.

Šīs pārbaudes ietvaros kontrolē, kā nodokļu maksātājs ievēro tiesības un kā kārto grāmatvedību, taču tā neskar nodokļa maksājuma apmēra pareizību. Kā izskaidro pats VID, TP veic, lai savlaicīgi atklātu un novērstu pārkāpumus uzņēmējdarbībā un finanšu jomā, nodrošinātu preču uzskaites un aprites kārtības, ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas kārtības, grāmatvedības uzskaites kārtības un tirdzniecības noteikumu ievērošanu. Iemesli, kāpēc dienests var nākt ar pārbaudi ir dažādi.

Ir iespējams, ka datorizēta nodokļu maksātāju risku analīzes sistēma ir nozīmējusi Jūs kā pārbaudāmo subjektu, jo Jūs esat savācis pietiekošu riska punktu skaitu, kuru lielums raksturo  izvairīšanos no nodokļu aprēķināšanas riska pakāpi.

kā sākt pelnīt naudu, ja nekā nav

Par iemeslu pārbaudei varētu būt dalība kādā darījumu ķēdē: dienests pārbauda visus ķēdē iesaistītos dalībniekus. Ir iespējams, ka tika saņemts kādas iestādes ziņojums vai privātās personas sūdzība. Par īstiem iemesliem Jūs varēsies tikai nojaust no pārbaudes objekta, inspektoru jautājumiem un citām sīkām detaļām. TP no nodokļu maksātāja prasa zināmu savu spēku mobilizāciju un sagatavošanos.

Vieglprātīga attieksme novedīs pie nepatīkama rezultāta.

Uzņēmuma darījumu ar saistītām personām pārbaude.

Ļoti ieteicams pirms nodokļu inspektoru ierašanās organizēt savu iekšējo auditu saistībā ar pārbaudes priekšmetu. Ja, gatavojoties TP sākumam, nodokļu maksātājs ir konstatējis kādas kļūdas savā saimnieciskajā darbībā vai grāmatvedības dokumentācijā, viņam ir tiesības labot tās, samazinot tādējādi gan pārbaudes robežas, gan iespējamas negatīvas sekas kontroles pasākuma beigās.

Tā, kādā lietā, padziļināti izpētot darījumus, par kuriem VID grasījās veikt TP, nodokļu maksātājs ir pieņēmis lēmumu labot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un izņemt no tām dažus darījumus. TP ietvaros nodokļu inspektoriem vairs nebija jautājumu par minētajiem darījumiem, dokumenti par tiem netika pieprasīti.

Kā norit VID tematiskās pārbaudes un ar ko tās var beigties?

Pārkāpumi varētu būt novērsti arī TP ietvaros. Piemēram, citas pārbaudes ietvaros nodokļu inspektori ir konstatējuši, ka attaisnojuma dokumenti nesatur iegrāmatojumu kontējumutomēr pārbaudes gaitā nodokļu maksātājs šo trūkumu ir izlabojies, iesniedzot dokumentāciju par vajadzīgu iegrāmatojumu. Šis fakts vēlāk tika atzīmēts arī TP aktā. Pārbaudes norise TP sākums un nodokļa maksātāja informēšana par to ir atkarīga no iemesla, kāpēc dienests ir pieņēmis lēmumu ieņēmumi interneta pārbaudēs par pārbaudēm TP.

Ja dienests vēlas nodokļu maksātāju sastapt nesagatavotu, tad pirmā rīcība pārbaudes ietvaros varētu būt uzņēmuma apsekošana vai kontrolpirkums.

Citos gadījumos dienests sūta paziņojumu par TP uzsākšanu, kurā informē par pārbaudes datumu un vietu, kā arī to, kādi grāmatvedības dokumenti ir iesniedzami. Dienests noteikti pabrīdinās arī par atbildību un sekām, kuras iestāsies, lai tiks atteikta sadarbība.

opcija ar

Ja pārbaudes sākuma datums nav piemērots vai nav ērts, ir vērts palūgt TP pārcelt, norādot objektīvu iemeslu un pamatojot pārcelšanu. Piemēram, kādā lietā TP tika nozīmēta vasaras laikā, kad pārbaudāmā uzņēmuma valdes loceklis un galvenais grāmatvedis atradās atvaļinājumā, līdz ar to dienestam tika lūgts ņemt to vērā, norādot, ka minēto personu klātbūtne pārbaudes laikā ir nepieciešama, un pievienojot dokumentus, kas apstiprināja viņu prombūtni.

Konkrētajā gadījumā TP sākums tika pārcelts uz divām nedēļām. Lielākoties TP ir veicama uzņēmuma juridiskajā adresē, jo tas ir uzņēmuma galvenais centrs tā tam vajadzētu būtkur atrodas gan amatpersonas, kuri var sniegt vajadzīgos paskaidrojumu, gan uzņēmuma grāmatvedības dokumenti.

  1. Kā Šurigina pelna naudu
  2. Kā norit VID tematiskās pārbaudes un ar ko tās var beigties? - BilancePLZ - Padomi. Likumi. Ziņas.
  3. Почему вдруг Коллистрон.

Vienlaikus, ne vienmēr tas ir iespējams. Piemēram, ja grāmatvedību kārto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs, tad pārbaude var notikt arī pie viņa, jo brīva pieeja dokumentācijai ir svarīga. Savukārt atsevišķos gadījumos nodokļu maksātājam pat nav biroja, jo  saimnieciskās darbības īpatnības dēļ tas nav nepieciešams. Tādā gadījumā ir iespējams sarunāt pārbaudes veikšanu kur citur, piemēram, juridiskās palīdzības sniedzēja ofisā vai VID telpās.

Nodokļu inspektori parasti ir atsaucīgi uz lūgumiem pārcelt pārbaudes vietu, ja ir izskaidrots, kāpēc tā nevar būt uzņēmuma juridiskā adrese.

Ievads transfertcenu piemērošanā.

Nozīmētajā laikā inspektori ieradīsies sarunātajā vietā vai uzņēmuma pārstāvji ieradīsies VIDlai sāktu pārbaudi. Kā likums jebkurā tikšanās laikā nodokļu inspektori piedāvās veikt sarunas audioierakstu un jautās par piekrišanu tam.

Par atteikumu sastāda aktu, kuru paraksta nodokļu maksātājs vai tā pilnvarota persona.

lielākais ienākums internetā ar ieguldījumiem

Lielākoties nodokļu maksātāji nepiekrīt audioieraksta veikšanai aiz bailēm nejauši sagādāt pierādījumus pret sevi, ja, piemēram, sniegs neprecīzus vai kļūdainus paskaidrojumus vai sarunās par daudz.

Vienlaikus pēc nodokļu inspektoru teiktā, audioieraksta mērķis ir arī pasargāt pašus inspektorus no nepamatotām sūdzībām par pārkāpumiem vai, nodokļu maksātāju ieskatā, prettiesiskajām rīcībām pārbaudes ietvaros.

Audioieraksts tādā gadījumā sniegs patiesu priekšstatu par konkrētas tikšanās norisi. TP sākoties, inspektori izies cauri visiem pieprasītajiem dokumentiem, gādās, kad palūgs iesniegt papildu dokumentus un sniegt paskaidrojumus piemēram, par konkrētā darījuma bināro opciju labākās firmas, darījuma partneriem utt.

AUDITS UN REVĪZIJA

Ja nodokļu maksātājs veic darījumu internetā, nodokļu maksātājam jānodrošina piekļuve saglabātajiem datiem. Izlases kārtībā izvēlētos vai visus pieprasītos dokumentus nodokļu inspektori paņems līdzi turpmākai izpētei, tādēļ ir svarīgi sagatavot to kopijas vai parūpēties, lai pārbaudes vietā būtu iespējams nokopēt vajadzīgus materiālus.

Ja pārbaude notiek, piemēram, būvniecības objektā vai pakalpojumu sniegšanas vietā, inspektori var doties apgaitā, lai gūtu priekštatu par saimniecisko darbību vai konstatētu kāda pamatlīdzekļa esību piemēram, vienā no tādām pārbaudēm, kas noritēja metāllūžņu pieņemšanas punktā, nodokļu inspektori apgaitā  ir konstatējuši un piefiksējuši tikko iepirkto metāllūžņu savākšanas konteineru, salīdzināja to ar grāmatvedības dokumentāciju un pārliecinājās tādējādi par notikušo darījumu.

  • Meklēt Reģistri — partneru pārbaude Uzsākot sadarbību ar jaunu biznesa partneri, ļoti ieteicams pārliecināties par uzņēmuma datiem valsts reģistros, piemēram, uzņēmumu reģistrā un saimniecisko darbību reģistrā.
  • Tematiskajās pārbaudēs tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kurās tiek pārbaudīts, kā nodokļu maksātājs ievēro normatīvo aktu normas.

Ar saņemto materiālu nodokļu inspektori dosies prom un turpinās dokumentu izpēti VID telpās. Ja nekādi nozīmīgi pārkāpumi netika atklāti, ir iespējams, ka ar šo TP tiks pabeigta  un likumā noteiktajā laikā nodokļu maksātājs saņems attiecīgo aktu, kurā tiks apkopoti pārbaudes rezultāti.

vai ir kāda iespēja opcijām

Ja, tomēr, nodokļu inspektori atradīs kādas nesakritības grāmatvedības dokumentācijā, radīsies nepieciešamība saņemt papildu dokumentus vai paskaidrojumus, nodokļu maksātājam tiks darīts zināms, ka TP turpināsies, nosakot datumu, līdz kuram dokumenti vai paskaidrojumi ir sniedzami.

Ja objektīvu iemeslu dēļ apmierināt nodokļu inspektoru lūgumu noteiktajā laikā nebūs iespējams, varētu lūgt pagarināt termiņu dokumentu vai paskaidrojumu sniegšanai.

VID atklāj pārkāpumus gandrīz visos pārbaudītajos interneta veikalos

Tā, piemēram, vienā gadījumā nodokļu maksātājam tika lūgts izvērtēt nepieciešamību iesniegt VID uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas par dažiem mēnešiem, uzrādot izdevumus ar kā padarīt tenge tiešsaistē darījuma partneriem kā ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.

Teiktais nebūt nenozīmē, ka nodokļu maksātājam ir pienākums ieņēmumi interneta pārbaudēs par pārbaudēm tā, ka rekomendējis dienests, tomēr turpmāka rīcība un iespējamas sekas noteikti ir izvērtējamas. Nākamajā tikšanās ar inspektoriem ir jābūt gataviem pamatot savu viedokli par sniegto konsultāciju, jo par to noteikti jautās. Tāpat kā audita laikā, arī TP ietvaros ieņēmumi interneta pārbaudēs par pārbaudēm maksātāja paskaidrojumi ir svarīgs informācijas avots, jo tieši nodokļu maksātājs ir spējīgs vislabāk izskaidrot gan saimnieciskās darbības īpatnības, gan konkrēto darījumu slēgšanas apstākļus, gan citus būtiskus blakus jautājumus, kas ļaus vispusīgi izvērtēt pārbaudāmo objektu.

Līdz ar to jāpievērš uzmanība paskaidrojumu kvalitātei. Kā jau bija minēts, TP neskar nodokļa maksājuma apmēra pareizību, līdz ar to pēc pārbaudes nodokļu maksātājam netika veikts uzrēķins. Ja TP ietvaros tiks konstatēti maznozīmīgi pārkāpumi, par to tiks norādīts TP aktā, sniedzot rekomendācijas pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai. Šādos gadījumos administratīvā soda sankcijas nepiemēro.

Nodokļu kontroles veidi

Ja TP ietvaros nodokļu inspektori ir konstatējuši pārkāpumus, par kuriem paredzēta administratīvā atbildība un kuru izskatīšana ir opcija mazliet tirdzniecības atsauksmes VID piemēram, par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanudienests var sākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Nodokļu maksātājam ir vērts pārbaudīt, vai konkrētajā gadījumā nav iestājis noilgums saukšanai pie administratīvās atbildības. Lai arī iemesls šādai lietvedībai ir TP laikā atklāts pārkāpums, administratīvā pārkāpuma lietas ierosināšana ir patstāvīgs, ar TP nesaistīts process.

Administratīvā procesa likums administratīvo pārkāpumu lietās netiek piemērots.

Kādu informāciju par darba devēju var pieprasīt VID tematiskās pārbaudes laikā?

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto negatīvo lēmumu var apstrīdēt augstākai amatpersonai, bet pēc tam — pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā. Jāatzīmē, ka arī pats TP akts nav administratīvais akts, jo neuzliek nodokļu maksātajam nekādus saistošus pienākumus vai saistoši neietekmē viņa tiesisko stāvokli.

Līdz ar to akts nav apstrīdams un pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā. Ja TP konstatē pārkāpumu saistībā ar nodokļu nepilnīgu ieņēmumi interneta pārbaudēs par pārbaudēm un nomaksu budžetā, nodokļu maksātāju aicina izmantot tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par ieņēmumi interneta ieņēmumi interneta pārbaudēs par pārbaudēm par pārbaudēm nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikts audits, nav beidzies deklarācijas precizējumu iesniegšanas termiņš vai nav pieņemts lēmums par nodokļu apmēra precizēšanu.

Ja nodokļu maksātājs labprātīgi neizpilda savus pienākumus nodokļu jomā, dienests būs spiests rīkoties. Tā, piemēram, kādā lietā VID TP secinājis, ka starp pieteicēju garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un vairākām fiziskajām personām noslēgtie pilnvarojuma līgumi satur darba līguma pazīmes, tādēļ pieteicējai par šīm personām bija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tematiskās pārbaudes aktā pieteicējai izteikts priekšlikums veikt minētās iemaksas.

pārskati par binārajām opcijām un to programmām

Tā kā pieteicēja šim secinājumam nepiekrita un minētās iemaksas neveica, dienests uzsāka auditu, kura rezultātā aprēķināja budžetā veicamo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu apmēru. Ja TP ietvaros ir atklājušies fakti, kas liecina par apliekamā objekta slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, TP beigas visticamāk nozīmēs audita sākumu.

Turklāt jau ar tematiskās pārbaudes akta noformēšanu nodokļu administrācijai ir tiesības piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekļus iespējamajam nodokļu administrācijas lēmumam sk. Tiesu praksē ir risināts jautājums par turbo opciju apjoma tirdzniecība, vai audits varētu būt par to pašu periodu, par kuru tika veikta TP.

Līdz Augstākās tiesas SKA Tomēr Augstākā tiesa ir secinājusi, ka, pirmkārt, likums neierobežo nodokļu administrāciju pamatotas vajadzības gadījumā veikt atkārtotas tematiskās pārbaudes par vienu un to pašu periodu vai tematu.

ekb kā nopelnīt naudu

Otrkārt, tematiskās pārbaudes veikšana neierobežo nodokļa audita veikšanu. Treškārt, tematiskās pārbaudes secinājumiem nav ietekmes uz nodokļa maksātāja tiesisko stāvokli, t. Tāpēc Savukārt Līdz ar to nav nozīmes, kāds bija tematisko pārbaužu objekts un vai tas sakrīt ar audita objektu sk.