Ieguldītāju tīmekļa vietnes internetā, Choose webiste language


Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR katram kredītiestādes noguldītājam.

dc ar opcijām

Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Visi noguldītāja noguldījumi kredītiestādē tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru — EUR. Ja kontā ir vairāk nekā EUR, garantēto atlīdzību līdz EUR var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

FKTK brīdina par riskantiem ieguldījumu pakalpojumiem, kurus piedāvā maldinošās tīmekļa vietnēs vai pa tālruni Maldinošo tīmekļa vietņu ekrānšāviņi Šādas tīmekļa vietnes var tikt reklamētas dažādos plašsaziņas līdzekļos vai tiešsaistes sociālajos medijos, izsakot maldinošus piedāvājumus ieguldīt un novirzot uz citām tīmekļa vietnēm, lai veiktu maldinošas vai krāpnieciskas darbības. Šādās tīmekļa vietnēs bieži vien iedzīvotāji tiek aicināti reģistrēties, atstājot to personu datus, tajā skaitā tālruņa numuru vai adresi, kā rezultātā ar tiem sazinās nezināmas personas un aicina veikt ieguldījumus.

Noguldījuma nepieejamības gadījumā garantētās atlīdzības izmaksa tiek uzsākta Taču pirms tiek pieņemts lēmums par garantētās atlīdzības izmaksu pilnā apmērā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lemt par daļēju garantētās atlīdzības izmaksu vienam noguldītājam ne mazāk kā EUR apmērā, bet ne vairāk kā segtā noguldījuma apmērā.

Bankai ir pienākums sniegt klientiem pamatinformāciju viņi pelna naudu internetā noguldījumu garantijām.

tīkla darbs un ienākumi darbojas

Klients šādu informāciju var pieprasīt bankas darbiniekam, vai arī apskatīt to bankas mājaslapā internetā. Ieguldītāju interešu aizsardzība Norvik Banka ir ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks.

reālo iespēju metodes priekšrocības

Licenču reģistra Nr. Licenci kredītiestādes darbībai izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Kas ir ieguldītājs?

RusHydro variants

Ieguldītājs ir bankas klients, kas nodod bankai naudu vai finanšu instrumentus darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanai vai citu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai.

Kā tiek aizsargātas ieguldītāju intereses? Kāds ir kompensācijas apmērs? Kompensācijas apmēru nosaka: finanšu instrumentu neatgriezeniskas pazušanas gadījumā - atbilstoši ieguldītājam piederošo finanšu instrumentu tirgus cenai dienā, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tika iesniegts pieteikums par finanšu instrumentu neatgriezenisku pazušanu. Ja tirgus cenu dienā, kad tika iesniegts pieteikums, nevar noteikt, izmanto pēdējo pieejamo finanšu instrumentu tirgus cenu, kāda bija pirms pieteikuma iesniegšanas dienas; neizpildīta ieguldījumu pakalpojuma gadījumā - atbilstoši zaudējumiem, ko ieguldītājam radījis neizpildītais ieguldījumu pakalpojums.

Main navigation

Tomēr kompensācijas apmērs vienam ieguldītājam nevar pārsniegt 20 EUR. Kas ieguldītāju tīmekļa vietnes internetā, lai saņemtu kompensāciju? Ieguldītājam ir jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pieteikums kompensācijas saņemšanai.

Daži no šiem produktiem sniedz konkrētus ieguldījumu risinājumus, kas pielāgoti privāto ieguldītāju vajadzībām, bieži vien ir kombinēti kopā ar apdrošināšanas segumu vai var būt sarežģīti un grūti izprotami.

Pieteikumu pieņemšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus ieguldītāju tīmekļa vietnes internetā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā izskata ieguldītāja pieteikumu kompensācijas saņemšanai un lemj par kompensācijas izmaksas pamatotību vai par atteikumu izmaksāt kompensāciju.

Mājaslapas lietošanas noteikumi

Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka banka nav izpildījusi savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību neizpildes dienas.

Kā un kad izmaksā kompensāciju?

Kopējā ienesīguma fonds Kopējā ienesīguma fonda sintētiskā rādītāja noteikšanas metodoloģija ir šāda: Fonds ar ciklisku ieguldījumu stratēģiju Fonda ar ciklisku ieguldījumu stratēģiju sintētiskā rādītāja noteikšanas metodoloģija ir šāda: Gadījumos, kad pietiekami ilgam laika periodam atbilstoši šo noteikumu 6.

Kompensācijas izmaksas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē informāciju par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā dienas laikrakstā.

konsultanti un tirdzniecības roboti

Izņēmuma gadījumos un īpašos apstākļos Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pagarināt šo termiņu par trijiem mēnešiem. Klientu atbalsts, darba dienās darba laikā no plkst. Klientu pieņemšana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Bings Latviski - Bings Pilnas Epizodes - 70+ min - Eps 11-20

Klienti bez iepriekšēja pieraksta netiks apkalpoti.