Es apvienoju nodarbinātību un tirdzniecību


Cilvēktiesību Es apvienoju nodarbinātību un tirdzniecību saskaņā ar ANO vadošajiem uzņēmējdarbības un cilvēktiesību principiem ietekmē visu, ko darām, un ir ietverta mūsu piegādātāju uzvedības kodeksā, ko dēvējam par IWAY standartu.

Vairāk par Starptautisko Migrācijas organizāciju Atbalsts ētiskai migrantu nodarbinātībai Visā pasaulē ir vairāk nekā miljoni starptautisko migrantu, un vairāk nekā miljoni no viņiem strādā.

Es apvienoju nodarbinātību un tirdzniecību

Daži pamet mājas, un viņiem izdodas atrast labāku darbu un paaugstināt savu dzīves kvalitāti. Taču citus cerība uz labāku nākotni iedzen parādos, ko rada darba meklēšanas aģentūru iekasētā maksa, vai sliktākajā gadījumā beidzas ar piespiedu darbu. Mēs nepieļaujam piespiedu darbu vai cilvēku tirdzniecību.

Es apvienoju nodarbinātību un tirdzniecību

Mēs no saviem piegādātājiem sagaidām, lai viņi godīgi izturētos pret migrantiem un piedāvātu caurskatāmus nodarbinātības noteikumus, kā arī labus darba un dzīves apstākļus.

Pārmaiņas radām kopā Dažās valstīs darbinieku atlase ir sarežģīta un ietver daudz dažādu organizāciju, tāpēc ir svarīgi arī sadarboties. Mēs izprotam bērnu vajadzības Mēs cenšamies skatīties uz savām precēm un veikaliem ar bērnu acīm.

Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni eksporta nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

Mēs vēlamies, lai mūsu preces palīdzētu bērniem attīstīties, bet mūsu veikali kļūtu par rotaļu telpām. Mēs sadarbojamies ar ekspertiem, lai uzzinātu un izprastu bērnu vajadzības dažādos attīstības posmos.

Es apvienoju nodarbinātību un tirdzniecību

Radām ilgtermiņa risinājumus Bērnu darba izskaušana ir liels izaicinājums. Vienīgā iespēja ir novērst galvenos cēloņus, strādājot ar šo problēmu kopumā. Bērnu aizsardzība ir mūsu pārliecība Mēs darām visu iespējamo, lai darbotos bērnu interesēs.

Saites Izaugsme un nodarbinātība: rīcības plāns Eiropas e-tirdzniecības apjoma divkāršošanai laikā līdz Šajā nozarē uz katru zaudēto "parasto" darbavietu tiek radītas 2,6 jaunas, un patērētājiem, arī lauku rajonos un nomaļās vietās, paveras plašākas izvēles iespējas. Tiešsaistē piedāvātās cenas ir zemākas un preču un pakalpojumu izvēle — plašāka. Eiropas Komisija gan atzīst, ka tam, lai patērētāji un uzņēmumi vairāk un biežāk satiktos tiešsaistē, ir daudz šķēršļu: darījuma noteikumi bieži ir pircējam nezināmi vai neskaidri, piedāvājumiem trūkst caurredzamības, tie ir grūti salīdzināmi, un bieži pirkumu sadārdzina citas izmaksas, piemēram, maksa par piegādi, kas turklāt ne vienmēr ir optimāla. Tāpēc Eiropas digitalizācijas programmas un Vienotā tirgus akta satvarā un atsaucoties Padomes aicinājumam izstrādāt ceļvedi iekšējā digitālā tirgus izveidei līdz

Mēs to darām, nodrošinot aizstāvību, veicinot izpratni un atbalstot bērnus neaizsargātās kopienās. Seko mums.