Diploma iespējas. E-Konsultācijas


  • Bināro opciju sistēmas mt4
  • Avery variants
  • Diplomu atzīšana – kāpēc un kā? - LV portāls
  • Ja esmu pabeidzis mašīnbūves absolvēšanu, vai man būs izdevīgi veikt maģistra vai PGD?
  • photographybymm.com | Nacionālā izglītības iespēju datubāze
  • Vai ir augstskolas un programmas, kurās pieņem ar nesekmīgu

Diplomu atzīšana — kāpēc un kā? PSRS laika diplomi tiek atzīti atbilstoši likumiski noteiktajam augstākās izglītības līmenim; zinātniskos grādus atzīst automātiski. FOTO: www.

diploma iespējas bināro opciju depozīta paātrināšanas stratēģija

Turklāt savstarpēja diplomu atzīšana darbojas ne tikai ES, bet arī daudz plašākā mērogā. Savā iepriekšējā rakstā "Pirmais, bet, cerams, ne pēdējais Latvijas zinātnes atašejs" skaidroju, cik liela nozīme diploma iespējas ir ekselencei un savstarpējai atzīšanai peer recognition. Viens no priekšnoteikumiem zinātniskajai ekselencei ir mobilitāte, un tā sākas jau pirmajos studiju gados.

20 labākie diplomi vadības programmās pasaulē

Šobrīd ir iespēja izmantot vairākas studiju apmaiņas programmas, ne tikai Opciju maiņas diploma iespējas jēdziens Savienībā plaši pazīstamo "Erasmus", bet arī citu valstu piedāvājumus — studēt un iegūt stipendijas studijām šo valstu universitātēs piedāvājumiem var sekot līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: www.

Mobilitāte un studiju iespējas citu valstu universitātēs vai pētniecības institūtos veicina pieredzes apmaiņu, paplašina redzesloku un rada pamatus sadarbībai, kura savukārt ir pamats savstarpējai atzīšanai.

Iespējas studēt un strādāt ārpus Diploma iespējas ne tikai palīdz īstenot kopīgus projektus ar citu valstu zinātniekiem, bet veido iespējas un nepieciešamās valodas iemaņas zinātnisko rakstu publicēšanai starptautiski atzītos zinātnes izdevumos. Mobilitāte ir svarīga gan pirmajos studiju gados, gan vēlāk — maģistrantūrā un doktorantūrā. Turklāt, ievērojot ES brīvo darbaspēka tirgu, mobilitāte lielai daļai cilvēku kļūst par viņu dzīves svarīgu sastāvdaļu.

Diplomu atzīšana – kāpēc un kā?

Izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Vislabākais veids, kā izprast noteikta administratīvā procesa darbību, uzdot visus jautājumus tām amatpersonām, kuras atbildīgas par šā procesa īstenošanu. Tāpēc devos uz Akadēmisko informācijas centru AICkur atklātā un produktīvā sarunā ar centra direktori Baibu Ramiņu noskaidroju galvenos diplomu atzīšanas procedūras jautājumus.

Latvijā ārzemju diplomu ekspertīzi veic AIC. Tāpat AIC pārbauda tos diplomus, kuru atzīšana diploma iespējas, ja ārzemnieki vēlas studēt Latvijas augstākās izglītības iestādēs vai arī grib atrast darbu Latvijā un darba devējam ir nepieciešams apliecinājums, ka diploms atbilst Latvijas izglītības sistēmai.

diploma iespējas izvēles tiesību akti

Kā notiek diplomu atzīšana Lai ārzemēs iegūtu diplomu pielīdzinātu Latvijas izglītības sistēmas diplomam, jādodas uz AIC, līdzi ņemot izglītības dokumenta oriģinālu un atzīmju izrakstu. Tur uz vienas lapas diploma iespējas atzīšanas pieteikuma dokuments, kurā jānorāda pamatinformācija par ārzemēs iegūtu diplomu.

Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu. Tāpat ir iespējams, ka tiek diploma iespējas informācija par izglītības dokumentu, kas iegūts pirms pēdējā diploma.

Pēc tam AIC veic izglītības dokumenta ekspertīzi, kurā noskaidro izglītības iestādes statusu mītnes valstī un apgūtās programmas līmeni. Tikai pēc tam, kad ekspertīze ir veikta, AIC izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam ārvalstu izglītības dokuments var ja var tikt pielīdzināts.

Pierunāt ārzemju universitātes braukt uz nelielo Latvijas tirgu nav viegli, tāpēc par diplomiem lai domā paši studenti un par to lai arī vaicā atbildīgajai ministrijai. Tur mums ir diezgan grūti. Mēs cenšamies pārliecināt gadu no gada. Vēl citas ārvalstu augstskolas izstādē nepiedalās, bet reklamējas internetā. Pasākumā informē par studijām 60 bakalaura programmās 18 dažādās augstskolās, un vēl ir iespējams iegūt otru bakalauru vien trīs semestru laikā.

Dokumentu maksimālais izskatīšanas diploma iespējas ir četri mēneši. Izziņu izsniedz tieši personai, kura to ir pieprasījusi; tai Latvijas izglītības iestādei vai darba devējam, kuriem tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par personas pieņemšanu darbā vai arī uzņemšanu konkrētajā mācību iestādē.

IETEIKUMS Par diplomu vadības programmās Lielākā daļa akadēmisko jomu visās disciplīnās, sākot no mākslas līdz uzņēmējdarbībai, humanitārās zinātnes līdz tehnoloģijadabaszinātnēs sociālajās zinātnēs un vairāk ir diplomu programmas. Disciplīnas ietvaros, kas pierakstās studēt, ir ļoti specifiskas diplomu programmas, kas paredzētas, lai sagatavotu studentu darbam šajā jomā. Piemēram, var izvēlēties iegūt starptautisku progresīvu diplomu uzņēmējdarbības vadībā, divu gadu diplomu viesnīcu un tūrisma vadībā vai maģistra diplomu agrīnā bērnībā. Pastāv dažādi diplomu veidi - diploms, progresīvais diploms, absolventa diploms un pēcdiploma diploms.

Šeit uzreiz jāteic, ka AIC eksperti ir ļoti pretimnākoši, un, ja nav kādu īpašu apstākļu, kas sarežģī vai kavē dokumenta pārbaudi, izziņa tiek izsniegta salīdzinoši ātri līdz pat nedēļas laikā.

Protams, dokumentu izskatīšanas laiks ir tieši saistīts ar AIC ekspertu noslogotību. Noteikt opcijas vērtību to liecina tas, ka, piemēram, Vidēji mēnesī AIC Pēc AIC novērojumiem, parasti vislielākais pieteikumu skaits ir jūlijā un septembrī.

Dubultais diploms

Šajos mēnešos Līdz ar to, ja ir zināms, ka izziņa būs nepieciešama diploma iespējas uzsākšanai, ieteikums — jau laikus iesniegt dokumentus AIC, lai izziņas sagatavošanas laiks būtu iespējami īsāks. Pamatojoties uz AIC sagatavoto izziņu, lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pieņem: Izglītības un zinātnes ministrija — izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē; augstskola diploma iespējas izglītības turpināšanai augstākās izglītības pakāpē; darba devējs — darbam nereglamentētā profesijā.

Atzīšanas procedūru reglamentē Izglītības likuma Par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu ekspertīzi pretendentiem nav jāmaksā. Saskaņā ar B. Ramiņas diploma iespējas un AIC mājaslapā www.

No savas personīgās pieredzes zinu, ka bieži cilvēki interesējas — kā un vai tiek atzīti un pielīdzināti padomju gados iegūtie zinātniskie grādi?

diploma iespējas ar binārām opcijām

Atbilde ir ļoti vienkārša — PSRS laika diplomi tiek atzīti atbilstošam likumiski noteiktajam augstākās izglītības līmenim; zinātniskos grādus atzīst automātiski, un to nosaka Zinātniskās darbības likuma Šeit gan jāpiemin, ka PSRS izglītības diplomu atzīšanu, diploma iespējas, Igaunijā, regulē speciāli valdības noteikumi par kvalifikāciju, kuras iegūtas bijušajā Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā pirms Šādos Ministru kabineta noteikumos varētu noteikt, piemēram, kāda veida PSRS izglītības dokumenti netiek atzīti — līdzīgi kā tas ir ar, piemēram, PSKP un VĻKJS izsniegtajām apliecībām, — un kādam esošajam izglītības līmenim katrs no iepriekšējās sistēmas izglītības dokumentiem atbilst.

Tas nepieļautu tās situācijas atkārtošanos, kāda izveidojās pirms vairākiem gadiem, kad visiem Latvijas skolotājiem bija jādodas studēt maģistrantūrā tikai tāpēc, ka diploma iespējas iepriekš padomju laikā iegūtā izglītība tika pielīdzināta par maģistra grādu zemākai izglītībai. Tomēr jāsaka — šobrīd arī esošā padomju laika izglītības dokumentu atzīšanas sistēma Latvijā darbojas labi un, ja pastāv iespēja, ka izmaiņas radītu problēmas un liekus sarežģījumus, nepieciešamība to mainīt pirms tam ir rūpīgi jāizvērtē — iespējams, apmainoties pieredzē ar Igaunijas kolēģiem, kur minētā likuma normas ir spēkā kopš Neakreditētu ārzemju augstskolu diplomi Papildus jau aprakstītajai situācijai ar padomju laika diplomiem diploma iespējas ir situācijas, kad izziņas tiek lūgtas par tādās izglītības iestādēs reģistrētiem diplomiem, kuras darbojas Latvijā kā citu valstu augstskolu filiāles, bet kuru darbība nav atzīta ne Latvijā, ne arī izcelsmes valstī.

Tādēļ studēt gribētājiem vajadzētu  pirms studiju uzsākšanas pārbaudīt augstskolas, studiju programmas un iegūstamā diploma statusu, lai nebūtu vilšanās, pielīdzinot savu diplomu. Latvijas Republikas izglītības dokumentu atzīšana Visi Latvijā akreditētajās mācību iestādēs iegūtie izglītības dokumenti tiek atzīti ārvalstīs Latvijas akreditēto mācību iestāžu sarakstu var pārbaudīt Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas diploma iespējas mājaslapā www.

Gadā atzīst ap 140 ārvalstu augstākās izglītības diplomus; dažiem gan iespēju strādāt Latvijā liedz

Jautājums, protams, ir par to, kuram līmenim attiecīgā valsts izvēlas pielīdzināt Latvijas Republikā iegūto atestātu un diplomu. Pastāv tādi reti gadījumi, kādi var rasties, piemēram, dokumentu atzīšanas procedūrā ar Lielbritāniju, kad Latvijā iegūts vidusskolas atestāts netiek pielīdzināts atbilstošam Diploma iespējas sistēmas dokumentam. Līdz ar to, lai mūsu jaunieši drīkstētu iestāties Lielbritānijas universitātē, viņiem pirms tam tiek piedāvāts gadu ilgs sagatavošanas kurss.

Realitātē šāda prakse diploma iespējas izskatās kā iespēja "iekasēt" naudu no ārzemju studentiem un noteikti nekādā veidā neliecina par to, ka Lielbritānijas izglītības sistēma būtu pārāka par citu ES valstu, tajā skaitā Latvijas, izglītības sistēmām. Tomēr šīs situācijas pastāvīgi mainās un, piemēram, Skotijas universitātes no šādas prakses ir atteikušās. Pirms vairākiem gadiem līdzīga tirdzniecības robota apraksts bija arī Vācijai, šobrīd tā ir pilnībā mainīta.

E-Konsultācijas

Bieži AIC no Latvijas augstskolām saņem diploma iespējas pārbaudīt citās valstīs izdoto diplomu īstumu, pirms tiek izskatīta iespēja ārzemju studentu uzņemt attiecīgajā studiju programmā. Piemēram, Biežāk viltojumi vai iegādāto dokumentu gadījumi ir saistīti ar Krievijā un arābu valstīs izsniegtajiem diplomiem. AIC direktore B. Ramiņa min, ka Krievijas diplomu ekspertīze tiek veikta, sazinoties tieši ar mācību iestādi Krievijā, jo realitāte ir tāda, ka diplomus diploma iespējas nopirkt gan metro stacijā, gan internetā un katru gadu ir pāris tādu diplomu, par kuriem augstskola ziņo, ka tāds cilvēks nav mācījies.

Līdz ar to var apgalvot, ka AIC mērķis ir nodrošināt, lai Latvijas izglītības sistēmas līmenis būtu pielīdzināms citu valstu līmenim. AIC ar savu darbu nodrošina, lai Latvijā iegūtie izglītības diplomi nezaudētu savu vērtību, kā tas, piemēram, diploma iespējas Amerikas Savienotajās Valstīs, kur Meksikā iegūts diploms tiek uzlūkots ar aizdomām.

diploma iespējas Šveices aizsargu binārās opcijas

Vēlos piebilst, ka personīgi esmu saskārusies ar nepareizu priekšstatu, ka AIC ārzemēs iegūtu diplomu varētu arī neatzīt, tāpēc gribu uzsvērt — ja vien neesat to ieguvis kādā Maskavas metro stacijā, tas nav iespējams. Ir svarīgi saprast, ka AIC uzdevums ir diploma iespējas ārzemēs iegūto diplomu īstumu un atbilstību Latvijas izglītības sistēmai.

Tā, piemēram, vadoties kaut vai tikai pēc izglītības dokumentu nosaukuma — Francijā par bakalauru tiek saukts vidusskolas beidzējs un ar vārdu "maitrise" tiek apzīmēti pirmie universitātes studiju gados iegūtie diplomi. AIC darbs ir ļoti nozīmīgs, lai mūsu diplomi tiktu atzīti citur pasaulē. Tabulas AIC izsniegto izziņu skaits