Derību metode


Risto Santala Kāds ir pareizais Mesijas noslēpuma attēlošanas veids? Formāli mēs gaidām īstu erudīciju, kas ievērotu iepriekš pieņemtas metodes.

Un, ja tā, tad mūsdienu kritiķim ir jāatrod metodes, kuras tieši tāpat, kā bija redzams tās izcelšanās laikā, skaidri izteiks pētāmā jautājuma pilnu nozīmi un iekšējo konsekvenci.

Ja šai jomā pagaidām nav gūti panākumi, tad tas ir labs iemesls meklēt attiecīgajam jautājumam vairāk piemērotu metodi. Mēs varētu definēt atšķirību starp sludināšanu un teoloģiskajiem pētījumiem tā, derību metode teoloģija cenšas izskaidrot, ko katrs Bībeles vārds nozīmēja tai laikā, kad tas tika uzrakstīts, un sludināšana pirmkārt nozīmē to, ko mūsdienu cilvēks no tā var iegūt.

Varētu teikt, ka vēsturiski kritiskie derību metode nav spējuši vai nav gribējuši saprast Jaunās Derības kristoloģiju un tās pamatus. Tāpēc ir nepieciešams derību metode darba rīkus, ar ko ierakties dziļāk pie mesiāniskās idejas saknēm.

LBC tālmācība: Akadēmiskā programma latviešu valodā

Ir grūti pacelt Filozofu akmeni, kurš atrisinātu visas šīs problēmas, bet pastāv trīs faktori, kuri mums palīdzēs pietuvoties problēmas kodolam. Mums ir jānosaka, kādi domāšanas un pasniegšanas modeļi valdīja laikā starp Veco un Jauno Derību, tīģelis, kurā tika veidota kristietība. Turklāt, izvēloties pētīšanas metodi, mums vienmēr ir jānosaka, kuri avoti visvairāk spēj izgaismot apskatāmajam laikmetam raksturīgos domāšanas veidus.

Grieķu pasaule centās atrast kārtīgus likumus, metodi, kas tika lietota no Aristoteļa līdz Hēgelim: detaļas pēc tam tika pielāgotas lielākam kopumam un iespiestas iepriekš izveidotās struktūrās. Savukārt ebreju domāšana pāriet no detaļām uz likumiem, no konkrētiem novērojumiem uz ideāliem. Līdz ar to Bībele nepazīst ne dogmas, ne sistēmu kā tādu.

bezdarbnieku tirgotāju bināro iespēju pārskati ikdienas izvēles stratēģija

Tā drīzāk atklāj divus tipiskus pamatmērķus: stāstījumu un likumu, kas ir iecerēts kā dzīves vadonis. Līdz ar to vēsturiskie fakti tiek saglabāti derību metode, kaut arī interpretācija iegūst jaunu nokrāsu atbilstoši katra attiecīgā laikmeta prasībām. Tāpat arī svētā bauslība, kāda tā ir atklāta baušļos, nemainās līdzi modes izmaiņām.

Grieķu mīlestības pret sistēmu vietā Bībele izveido asociatīvu domāšanu, kurā katra detaļa nekavējoties tiek saistīta ar kopumu un visas daļas ir savstarpēji atkarīgas. Šis pats asociatīvais princips ir atrodams visā rabīnu literatūrā līdz pat mūsdienām. Nesen arī Vecā Derība gan jūdu, gan kristiešu aprindās tika studēta kā Midrash paveids, kā gara darbs, kas līdzīgs sludinošai sinagogas ekseģēzei, ievērojot jūdu Bībeles interpretācijas likumus.

Turklāt katru derību metode vajadzētu atbalstīt ar Rakstu vārdiem, jo cilvēku viedokļiem pašiem par sevi nav nekādas vērtības.

finansiālā brīvība ir cik daudz līderi bināro opciju tirdzniecībā

Tad tiek doti ne vairāk kā daži pirmie Bībeles citāta vārdi, un lasītājs, kas zina Rakstus no galvas, atlikušo daļu klusām norunā pie sevis. Pat īss Midrash var ietvert simtiem Vecās Derības citātu un kā es varu nopelnīt naudu, derību metode ir 25 gadi rabīnu vārdu.

Līdz ar to viss sniegums tiek noenkurots vēsturē un sinagogas tradīcijā. To pašu principu darbībā mēs varam redzēt Jaunajā Derībā, kurā, pēc Nestles grieķu teksta, atrodas atsevišķas Vecās Derības norādes. Tas viss ir radies no jūdu domāšanas paraugiem.

Nevienu Jaunās Derības vai Vecās Derības pētījumu nevar izstrādāt, nepazīstot ebreju domāšanas īpašo raksturu un Jaunā Derības un Vecās Derības izcelšanās augsni. Piemēram, reliģijas, ētikas un estētikas pētījumiem bieži vien ir jāapmierinās ar stāstījuma un hermeneitisko interpretāciju. Metodes pētīšana izšķir nomothetic jeb vispārējo likumu meklēšanu grieķu val.

Navigācija

Šā iemesla dēļ humanitārajām zinātnēm derību metode jāaplūko visu cilvēku domāšanas joma un galvenie aspekti jānoliek savā vietā. Tā, piemēram, nav iespējams domāt par Israēla reliģiju kā attīstījušos no kānaāniešu kulta, kuru Israēls iznīcināja, jo tajos apgabalos, kur šim kultam atļāva saglabāties, neattīstījās nekāda atbilstoša atklāsmes reliģija.

Humanitārajās zinātnēs reizēm notiek tā, ka kādai tēzei vai doktrīnai, kas sākotnēji bija balstīta uz noteiktām, vispārpieņemtām aksiomām, tiek uzturēta mākslīga eksistence pat pēc šo aksiomu diskreditēšanas.

Mūsdienās tā ir noticis arī ar Bībeles pētījumiem. Bet viņi joprojām neatteiksies no saviem slēdzieniem, it īpaši no tiem, kas attiecas uz literatūrkritiku. Derību metode vienam no viņiem prasīja ceļu uz kādu ciemu.

interneta ieņēmumu reālas atsauksmes kur paliek nauda no binārām opcijām

Derību metode tā ceļš, kas pirmajā acu uzmetienā izskatās garš, var izrādīties visīsākais. Tādējādi iepriekšējs ievads ar informāciju par metodi derību metode kā atslēga turpinājumam. Mēģinot atrast savas kristīgās ticības saknes, rīkojoties ar Veco Derību un Jauno Derību, būs svarīgi izvēlēties avotus, kuri attēlos iespējami senu Bībeles izpratni un to cilvēku domāšanas veidu, kuru mēs pētīsim.

Pie šiem pētījumiem vienmēr pieder atbilstoša izejas materiāla izvēle. Galvenais jūdu likumdošanas darbs Talmud, kas 13 biezos sējumos ietvēra 60 atsevišķus traktātus, apkopots vairāk nekā triju gadsimtu laikā kopš apmēram Savā veidošanās laikā Talmuds izturēja iekšējo cenzūru. Tā zinātnieki apzināti izvairījās runāt par kristīgo ticību un zināmiem mesiāniskiem pravietojumiem, kas aizskāra vārīgus jautājumus.

Turklāt viduslaikos katoļu baznīca izdarīja spiedienu uz jūdiem, lai tie izņemtu no Talmuda daļas, kuras no kristīgā viedokļa tika uzskatītas par aizvainojošām — patiesībā tās tika saglabātas atsevišķā brošūrā, kura ir arī man. Grāmatas centrālajā daļā aplūkosim dažādu avotu tekstus, to datus un nozīmi.

Kļūdas ziņojums "bez derīga palaižams koda [Method name]" ir parādīts Microsoft Axapta MorphX Korporācijas Microsoft nodrošināts saturs Mēs vēlamies sniegt jums jaunāko palīdzības saturu jūsu valodā tik ātri, cik iespējams. Šī lapa tika automātiski tulkota un var saturēt gramatikas kļūdas vai neprecizitātes. Mēs vēlamies, lai šis saturs būtu jums lietderīgs. Vai jūs varat šīs lapas apakšdaļā pateikt mums, vai šī informācija jums bija noderīga? Cēlonis Šo problēmu var izraisīt šādas problēmas: Nosauktajai metodei ir sintakses kļūdas kodā.

Tomēr pat šajā derību metode ir vērts atzīmēt divus sākotnējos avotus — Midrash un Targum —, kuri nav cietuši no tādas stingras cenzūras, kāda veidoja Talmudu. Sešas visvecākās Midrash daļas tiek datētas ar II gadsimtu p. Tur nevar redzēt sinagogai raksturīgo cenzūru, un tradīcija šeit bieži vien ir izsekojama līdz pat laikam pirms Kristus.

Turklāt ir vēl apmēram trīsdesmit derību metode, vēlāku Midrash darbu, kuri arī vietām ir apgaismojuši mesiānisko jēdzienu. Savā būtībā tie atbalsta arī Toras izskaidrotājus jūdus.

bināro opciju stratēģijas par iq opciju nopelnīt naudu par akcijām

Tas ietver skaidrojošu materiālu par visām piecām Mozus grāmatām un tiek datēts ar II gadsimtu pirms Kristus dzimšanas. Targumi ar Jonatāna Ben Ụzziela vārdu tika uzrakstīti vēlāk, balstoties uz kādu tradīciju, ko viena paaudze nodeva nākamajai, kaut arī pats Jonatāns dzīvoja ļoti tuvu Jēzus laikam.

Continue Reading

Jonatāna Targums ietver arī materiālus, kuri, pēc dažu uzskatiem, tiek datēti ar tik senu laiku kā II gadsimtu pirms Kristus dzimšanas. Tieši tāpat kā Midrash literatūrā, Targumos nav redzama cenzora roka.

To tālāk ilustrē fakts, ka, pēc izdarītajiem aprēķiniem, 72 Vecās Derības rakstu vietas Targumos tiek izskaidrotas kā norādes uz Mesiju. Ar Jonatāna vārdu saistītā tradīcija vairāk nekā citi Targumi apgaismo mesiānisko koncepciju, un šā iemesla dēļ derību metode to aprakstīsim Talmuda gaismā. Jonatāns bija derību metode vecaja Hillela skolnieks pirms Tempļa sagraušanas. Viņa darbs, protams, izraisīja opozīciju no tā laika zinātnieku puses, jo viņi juta, ka līdz ar to tiks aizmirsts ebreju oriģināls.

Bet, pēc viņa paša vārdiem, Jonatāns virzījās uz priekšu tā, lai Israēlā nevairotos doktrinālās diskusijas. Iezīmīgi ir tas, ka sinagoga akceptēja Onkelosa darbu, kaut arī viņš bija ger jeb derību metode.

Jonatāna īpašais mesiāniskais uzsvars bija viens no iemesliem, kāpēc viņa tulkojums netika akceptēts. Senā jūdu Mesijas gaidīšana ir skaidri izteikta arī literatūrā, kas ir pazīstama kā Zohar mirdzums, spožums un parasti tiek saistīta ar II gadsimta Šimeona Ben Johai vārdu. Šis ezotēriskais, tūkstošiem lappušu garais aramiešu darbs balstās uz Mozus grāmatām un aplūko Dieva esamību, un gan austrumu, gan rietumu akadēmijās tas tika derību metode atzīts līdzās Talmudam. Tas, piemēram, ietver Mesijas ciešanu, Trīsvienības un Mesijas kā Dieva Dēla attēlojumu, kura izcelšanās ir grūti izsekojama.

Preču katalogs

Tik, cik tas attiecas uz mūsu izejas materiālu, ir vērts pievērsties arī Bībeles izskaidrojumam, pelnīt naudu sēžot i veica viduslaiku jūdi, jo daži rabīni, kā, piemēram, visievērojamākais jūdaisma ekseģēts RaSHI Shalomin Jarchi, m. Mūsdienās arvien vairāk un vairāk tiek uzsvērts fakts, ka šie avoti ir nepieciešami gan Vecās Derības, gan Jaunās Derības pētījumos.

demonstrācijas konta centu konts kur nopelnīt naudu elektroniskās naudas apmaiņā

To ir apstiprinājuši tādi mūsdienu zinātnieki kā Džons Bovkers, S. Levijs, Deivids Dobs un V. Deiviss, kā arī tie, kas darbojās agrāk — H. Štraks un B. Meklējot kristīgās ticības saknes, mēs atklāsim, ka esam nonākuši svešā, nepazīstamā kontinentā. Tomēr mēs atrodamies uz pareizā ceļa.

Ja kāds vēlas iepazīt ķīniešu domāšanu, viņš labi darītu, ja šķēršļi opcijās ceļojumā uz Tālajiem Austrumiem.

Reizēm ir vajadzīgas gandrīz vai slepenā aģenta spējas, lai nonāktu līdz problēmas kodolam. Tomēr visu laiku tiks izdarīti daudzi aizraujoši un gluži valdzinoši novērojumi, kas var kalpot tikai mūsu ticības pamatu stiprināšanai. Viens no vislabākajiem sakņu meklējumu ilustrācijas piemēriem atrodas manā grāmatplauktā. Reiz Izraēlā man radās izdevība kāda jūdu kristieša muižā nopirkt grāmatu, kas bija derību metode Tās autors Kristianums Gersons, kāds jūdu zinātnieks, atstāsta, kā viņš par astoņiem šiliņiem no vecas, nabadzības satriektas kristietes nopirka Jauno Derību metode Lutera tulkojumā.

Evaņģēlija vēsts viņu tā satricināja, ka viņam bija jāturpina lasīt vienatnē, slepus. Sākumā ģimene un draugi viņu atstūma. Lai pierādītu sava lēmuma pamatus draugiem, viņš uzrakstīja šo lappušu garo apcerējumu par kristīgo ticību, kurā savstarpēji salīdzina Jaunās Derības un Talmuda mācības.

Kaut arī Gersons kristietības saknes pirmkārt salīdzina ar Veco Derību, simtiem citātu no Talmuda un desmitiem norāžu uz Midrash rada sajūtu par atrašanos pie kristīgās ticības saknēm.