Darījumu centra darbības princips, Top custom links


darījumu centra darbības princips

Darījuma konts sniedz drošības garantiju kā pircējam, tā pārdevējam, jo banka izmaksā naudu tikai tad, kad darījums ir reāli noticis un īpašuma dokumenti ir bināro opciju video. Pārdevējs vai pircējs līguma darbības laikā nevar vienpersoniski izņemt Darījuma kontā iemaksāto naudas summu: ja līguma darbības laikā darījums nav noticis SEB bankai nav iesniegti līgumā paredzētie darījuma izpildi apstiprinošie dokumentitad pēc termiņa beigām nauda tiek atmaksāta pircējam; ja līguma darbības laikā pārdevējs ir iesniedzis SEB bankā darījuma darījumu centra darbības princips apstiprinošos dokumentus, tad pēc līguma termiņa beigām pircējs nevar vienpersoniski izņemt naudu no Darījuma konta.

Darījuma kontā var ieskaitīt gan bezskaidru, gan skaidru naudu eiro vai konvertējamā ārvalstu valūtā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Banka atver Darījuma kontu, un pircējs ieskaita tajā nolīgto darījuma summu. Pārdevējs noformē un iesniedz bankai nepieciešamos dokumentus.

darījumu centra darbības princips

Banka informē pircēju, ka pārdevējs ir iesniedzis dokumentus bankā, un iepazīstina ar tiem pircēju. Ja dokumenti ir kārtībā, darījums tiek pabeigts — banka pārskaita naudu pārdevējam, bet pircējam nodod īpašuma dokumentus. Tie būs priekšnosacījums pircēja Darījuma kontā iemaksātās naudas summas izmaksai pārdevējam; par to, vai komisijas maksu maksāsiet Jūs, darījumā iesaistītā otra puse vai komisijas maksa tiks segta uz pusēm.

Darījuma konts paredzēts konkrēta darījuma veikšanai. Pircējs norēķināsies tikai tad, kad SEB bankā būs iesniegti minētie darījuma izpildes dokumenti.

darījumu centra darbības princips