Dažādas iespējas,


Veicināt izglītotas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstību; 2.

Sazināties Dažādas iespējas piedalīties Svētās Mises tiešraidēs Tā kā dalība Svētajās Misēs klātienē valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā nav iespējama, arvien vairāk draudžu piedāvā video translācijas.

Veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību un sociālo integrāciju, sekmējot intelektuālās un radošās pašizpausmes spējas; 3. Veicināt neformālās un profesionālās izglītības programmu īstenošanu, sekmēt interešu izglītību, tālākizglītību un mūžizglītību visās iedzīvotāju vecuma un sociālās grupās; 4.

kādi ir pāri binārajās opcijās

Plānot un organizēt izglītojošus seminārus, lekcijas, apmācības u. Piedalīties ES un citu finansētāju izsludinātajos projektos, izsludinājumos, kā arī citās aktivitātēs izglītības, kultūras, veselības, sociālās integrācijas u.

kā sākt nopelnīt bitcoin

Sniegt informāciju par pieejamajām profesionālās pilnveides iespējām ikvienam Latvijas iedzīvotājam; 7. Rīkot labdarības pasākamus, iesaistot un palīdzot sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām; 8. Piedāvāt iespēju bērniem, jauniešiem, senioriem iesaistīties apmācībās un pasākumos kultūras, sporta, veselības u.

kā nopelnīt naudu, izmantojot elektroniskās naudas apmaiņu

Dažādas iespējas un stiprināt Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, organizējiet dažāda veida pasākumus un aktivitātes; Veicināt vecāku pieejamību izglītības pasākumiem un nodrošināt bērnu pieskatīšanas pakalpojumus; Veikt citas ar likumu atļautās darbības, kas vērstas uz augstākminēto mērķu sasniegšanu.

Darbības veidi Darbības veidi: Citur neklasificētu organizāciju darbība