Civildienests un papildu ienākumi


 • По короткой винтовой лестнице они поднялись на плоскую крышу здания.
 • Представляется, что многие из старых рас, не снедаемые жаждой приключений, отказались покинуть свои родные планеты.
 • Мы заночуем на вершине и закончим путешествие утром.
 • Он мог последовать за ним в Лис, возможно, даже и в Диаспар, - если не передумает.
 • Ārzonu kompāniju reģistrācija binārām opcijām
 • Kāpēc mainās opcijas likme

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Civildienesta darbs.

Ierēdnim ir šādas vispārīgās tiesības: 1 uz pastāvīgu civildienestu, ja šajā likumā nav noteikts citādi; 2 veikt valsts pārvaldes funkcijas amatam noteiktās kompetences ietvaros; 3 normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieprasīt un saņemt civildienests un papildu ienākumi jebkuras fiziskās vai juridiskās personas informāciju, kas nepieciešama amata pienākumu izpildei; 4 uz amata pienākumu izpildei piemērotiem apstākļiem; 5 pieteikties uz vakantajiem ierēdņu amatiem; 6 piedalīties mācību programmās, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes. Atlīdzība Ierēdnis saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Pabalsts ierēdņa ievainojuma, ierēdņa vai viņa ģimenes locekļa nāves gadījumā 25 Izslēgts ar Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā 26 Izslēgts ar Kompensācija ceļa izdevumu segšanai 27 Izslēgts ar

Kāpēc civildienesta darba samaksas sistēmas ir dažādas? Darba samaksa ir tiek uzskatīta par vienu no būtiskiem darba nosacījumiem civildienestā.

Laidienu arhīvs

Vairums ES valstu civildienesta atalgojuma stratēģiju tiek veidotas, ņemot vērā to, ka darba samaksas funkcijas ir personāla piesaiste, noturēšana un motivēšana, kā arī to, ka alga ir indivīda darba izpildi motivējošs faktors.

Jāatzīmē, ka klasiskās civildienesta karjeras sistēmās, kurās indivīds visu savu darba dzīvi velta civildienestam, personāla noturēšanas problēma nav tik nozīmīga kā sistēmās, kas nav veidotas pēc karjeras dienesta principa. Vēl civildienesta kontekstā darba samaksas sistēmai nepieciešams nodrošināt efektīvu un profesionālu publiskās pārvaldes darbību un veicināt augstas kvalitātes publiskās politikas izstrādi un īstenošanu. Saskaņā ar vairākām personālvadības teorijām, darba samaksas sistēmai jābūt civildienests un papildu ienākumi kompensācijai indivīdam par viņa ieguldījumu organizācijas vai institūcijas mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

Valsts civildienesta likums

Alga, kas ir tieša kompensācijas forma, ir tikai viena no atlīdzības formām, kuru darbinieks saņem par savu darbu laika, profesionālo pieredzi un kvalifikāciju, izglītību, iemaņām un sasniegumiem. Personālvadības teorijās tiek uzsvērts arī tas, ka vienlaikus civildienesta darba samaksas sistēmu funkcija ir nodrošināt ierēdņiem arī atbilstošu dzīves standartu, tādējādi garantējot civildienesta taisnīgumu un objektivitāti.

Piemēram, Vācijā pastāv vai ir iespējams piesaistīt naudu binārām opcijām. Darba samaksas sistēmas mērķis ir nodrošināt to, ka ierēdnis strādā tikai publiskās pārvaldes darbam.

Tādējādi bieži civildienestā ierēdņa alga ir kompensācija par civildienests un papildu ienākumi darba kapacitāti un tās pieejamību plašai sabiedrībai, kā arī par kvalitatīvi un profesionāli veiktiem pienākumiem. Klasiskās civildienesta karjeras sistēmās ierēdņa alga pieaug automātiski un regulāri, t. Automātisks algas pielikums ir arī daudzu civildienestu elements, kuri nav veidoti pēc karjeras sistēmas principiem.

Jāatzīst, ka mūsdienās arī klasiskās civildienesta sistēmas arvien vairāk saskaras ar problēmām, kas saistītas ar personāla piesaisti, noturēšanu un motivēšanu. Līdz ar to pēdējās desmitgades laikā ES dalībvalstu civildienesta darba samaksas sistēmās ir notikušas daudzas svarīgas reformas.

civildienests un papildu ienākumi

Galvenās publiskās pārvaldes darba samaksas politikas izmaiņas ir saistītas ar atalgojuma noteikšanas decentralizāciju, ar pāreju no amata un kategoriju atalgojuma struktūrām uz elastīgākām atalgojumu noteikšanas formām, kurās vairāk tiek novērtētas konkrētā darbinieka prasmes, atbildības pakāpe un darba izpilde.

Šīs reformas kopumā norāda uz lielākas elastības ieviešanu darba samaksas sistēmās. Tālāk rakstā tiks aplūkoti šādi jautājumi: civildienesta atalgojuma konteksts, civildienesta atalgojuma pamatelementi, atalgojuma noteikšanas sistēmas, darba izpildes atalgojuma jautājumi u.

Civildienesta atalgojuma konteksts Kā jau tika iepriekš minēts, atalgojuma būtiskākā funkcija publiskajā pārvaldē ir nodrošināt kvalitatīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un efektīvas valsts politikas izstrādi un īstenošanu, sasniedzot noteiktus ekonomiskos un politiskos rezultātus.

 • Ierēdnim ir šādas vispārīgās tiesības: 1 uz pastāvīgu civildienestu, ja šajā likumā nav noteikts citādi; 2 veikt valsts pārvaldes funkcijas amatam noteiktās kompetences ietvaros; 3 normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieprasīt un saņemt no jebkuras fiziskās vai juridiskās personas informāciju, kas nepieciešama amata pienākumu izpildei; 4 uz amata pienākumu izpildei piemērotiem apstākļiem; 5 pieteikties uz vakantajiem ierēdņu amatiem; 6 piedalīties mācību programmās, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes.
 • Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, ministru, valsts ministru un parlamentāro sekretāru, pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Augstākās tiesas tiesnešu amati, apgabaltiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un apgabaltiesas tiesnešu amati, rajona pilsētas tiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un rajona pilsētas tiesnešu amati, ģenerālprokurora, viņa vietnieku un prokurora amati, kā arī valsts kontroliera, Valsts kontroles padomes locekļu un Revīzijas departamentu kolēģiju locekļu amati nav uzskatāmi par ierēdņu amatiem.
 • Но ведь я только что видел в небе над Диаспаром космические корабли,-- возразил Джизирак.
 • Робот по-прежнему находился рядом, но Хилвара не было и в помине.
 • Iznīcināt neapstrādātas binārās opcijas
 • Nopelnīt, pārskaitot naudu

Publiskā pārvalde darbojas stingru regulāciju ietvaros. Tas izriet gan no nepieciešamības kontrolēt ierēdņu algu apjomu un to izdevumus, gan arī no publiskā sektora nepieciešamības konkurēt darba tirgū darbinieku piesaistē un noturēšanā. Civildienesta ierēdņu darba samaksas sistēmas kontrole Civildienesta personāla atalgojuma un kompensāciju algu un sociālo darba garantiju izmaksu apjomi veido būtisku valdības izdevumu daļu.

Iekšzemes kopprodukta kontekstā atalgojuma izmaksas Civildienests un papildu ienākumi Tabulā redzams algām un kompensācijām paredzēto izdevumu sadalīdzinājums ar kopējiem valdības izdevumiem 13 ES dalībvalstīs nav iekļauta Beļģija un Grieķija.

civildienests un papildu ienākumi

Vadības efektivitātes pilnveidošana Civildienesta personālvadības reformas un izmaiņas, kas skar ierēdņu atalgojumu stratēģijas, ir jāskata vispārējā publiskās pārvaldes attīstības kontekstā. Reformas procesi publiskajā pārvaldē ir vērsti uz efektivitātes pieaugumu un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Daudzās ES dalībvalstīs pēdējo desmit gadu laikā ir ieviestas publiskās pārvaldes hartas. Šīs izmaiņas publiskajā pārvaldē raksturo virzību no administratīvām sistēmām uz t.

Atalgojums ir būtisks līdzeklis šo ierēdņu uzvedības izmaiņu sasniegšanai, jo tas sekmē civildienesta personāla darba izpildes ieviešanu, lai sasniegtu produktīvāku, efektīvāku un klientu — orientētu publisko pārvaldi. Darba tirgus un konkurence ar privāto sektoru Mūsdienās civildienests ir spiests konkurēt citiem darba devējiem gan jauna personāla piesaistē, gan arī tā noturēšanā.

civildienests un papildu ienākumi

Turklāt ne—karjeras sistēmās civildienests konkurē arī vidēja līmeņa vadītāju piesaistē. Šajā kontekstā atalgojums ir viens no darbinieku kompensāciju elementiem, kuru vidū ir arī darba drošība, algas pieauguma perspektīva, karjeras attīstības iespējas, iespējamās pensijas perspektīva. Pastāv vēl arī citi tiešas un netiešas kompensācijas elementi — pienākumu saturs, sasniegumi un atzinība, darba vide, kas nosaka civildienesta kā darba civildienests un papildu ienākumi pievilcīgumu.

Tas, vai indivīds vēlas vai nevēlas strādāt civildienestā, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, un alga ir viens no būtiskākajiem darba tirgus konkurences faktoriem.

Esošais un potenciālais algas lielums bieži vien ir izšķirošais darba devēja izvēlē. Ar Konkurenci darba tirgū arvien vairāk saskaras tās civildienesta sistēmas, kurās darba vides sociāla drošība, pensija līdzsvars starp privāto un publisko sektoru sāk izlīdzināties.

civildienests un papildu ienākumi

Salīdzinot algas privātajā un publiskajā sektorā, ES valstu publiskajam sektoram ir raksturīgs augstāks vidējo ienākumu pieaugums. Šo atšķirību var skaidrot ar faktu, ka darbam publiskajā sektorā tiek prasīta vidēji augstāka līmeņa kvalifikācija nekā privātajā. Salīdzinot vienādas atbildības amatus, kopumā zemākas kvalifikācijas amatiem publiskajā sektorā tiek nodrošina labāka atlīdzība nekā privātajā sektorā, savukārt augstāko vadītāju amati labāk tiek apmaksāti privātajā sektorā, Tādējādi visās ES dalībvalstīs konkurences problēma īpaši skar augstāko un vecāko vadītāju amatus.

Līdz ar to līdz minimumam ir mazinājusies atšķirība starp ierēdņiem un darbiniekiem un uz visiem valsts sektorā nodarbinātajiem ir attiecināmi vienādi principi, tai skaitā koncepcijas mērķī ietvertie — profesionālisms un politiskā neitralitāte. Savukārt darbiniekiem valsts pārvaldes ietvaros nepastāv īpašs rotācijas mehānisms, tādējādi ir ierobežota to profesionālā un karjeras izaugsme, jo darbiniekus nav iespējams pārcelt no vienas valsts pārvaldes iestādes uz citu un nepieciešamības gadījumā darbinieks ir jāatbrīvo no amata un no jauna jāpieņem darbā citā iestādē. Augstāk raksturotās atšķirības valsts civildienestā un darba tiesiskajās attiecībās prasa papildu cilvēkresursus valsts pārvaldē, kas pilnveido, civildienests un papildu ienākumi un interpretē tiesību normas un veic atšķirīgu lietvedību, piemēram, rīkojumu projektu sagatavošana ierēdņiem un darba līgumu grozīšana darbiniekiem, mācību procesa koordinēšana, disciplināro sodu piemērošanas kārtība.

Civildienesta darba samaksas sistēmas elementi.