Atvasinājumu tirgus, Eiropas Finanšu tirgu direktīva MIFID II


Sūtīt e-pastā Pagaidu aizliegums tiek noteikts uz laika periodu līdz 12 mēnešiem, un tas attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai atvasinājumu tirgus minēto vielu vai tās saturošus izstrādājumus.

atvasinājumu tirgus

Pēc Arājas sniegtās informācijas, 4-hidroksibutirfentanils ir fentanila atvasinājums un tās saturošu atvasinājumu tirgus lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Tāpat, izņemot zinātniskos pētījumus, nav norāžu par vielas 4-hidroksibutirfentanils izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielas ārstnieciskās vērtības vai pielietojums.

Agrīnās brīdināšanas sistēmā SPKC atgādina, ka no aizlieguma spēkā stāšanās dienas 4-hidroksibutirfentanils un to saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

atvasinājumu tirgus

Par jauno psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību - brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu un policijas kontroli. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods, kas paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

Atvasinājumu tirgus aizliegumu vielai 4-hidroksibutirfentanils, kopš Papildu informāciju par jaunu psihoaktīvu vielu atvasinājumu tirgus kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama SPKC mājaslapā.

atvasinājumu tirgus

Citi šobrīd lasa.