Atalgojuma iespējas. Ieguldījumi darbiniekos


Līdzīga tendence šobrīd raksturo darba tirgu Latvijā — lai noturētu un motivētu darbiniekus, darba devējiem ir rūpīgi jāstrādā, nokomplektējot viņiem konkurētspējīgāko piedāvājumu.

atalgojuma iespējas

Turpretim šodien privātajiem uzņēmējiem nākas būt daudzkārt radošākiem, jo ar tik vienkāršu pieeju kā nauda vairs pilnībā nepietiek. Bet teju katram otrajam ir būtiski, ka darba devējs maksā taisnīgu un darba tirgū konkurētspējīgu atalgojumu.

Tātad — atalgojuma iespējas vairs nav tikai par naudu vien.

Rodas jautājumi, vai mūsdienās darba ņēmēji kļuvuši izvēlīgāki un izlutinātāki; kāpēc ar algu darbinieku motivēšanā un noturēšanā vairs nepietiek? Un labi vien ir, ka tā. Ja nauda atalgojuma iespējas aizvien dominētu kā spēcīgākais faktors šo mērķu sasniegšanai, uzņēmēji, vienkāršiem vārdiem sakot, kļūtu maksātnespējīgi, bet darba ņēmēji agri vai vēlu tik un tā meklētu interesantākus piedāvājumus.

atalgojuma iespējas

Tas nozīmē, ja darbinieku radītā pievienotā vērtība aug lēnāk nekā darbaspēka izmaksas, uzņēmumam tās nākas kompensēt uz peļņas rēķina, tā samazinoties investīciju iespējām. Investīcijas ir veiksmīgs instruments darbinieku piesaistei un attīstīšanai, tomēr, ir tikai pašsaprotami, ka, regulāri ieguldot darbiniekos, atalgojuma iespējas devējs vēlas saņemt no darbiniekiem un pieprasa atbilstošu produktivitātes sniegumu.

Kopumā, manuprāt, darba devējiem, profesionālu darbinieku piesaiste un lojalitātes veicināšana, ir kļuvusi par līdzīgu mehānismu tam, kā notiek darbs ar klientiem.

atalgojuma iespējas

Piemēram, strādājot ar klientiem, pārdodot savu produktu vai pakalpojumu ļoti sīvas konkurences apstākļos, vairs nepietiek tikai ar labu cenu. Būtiska loma ir arī augsta līmeņa servisam, kvalitātei un citiem elementiem, kam nemitīgi jāpilnveidojas.

atalgojuma iespējas

Arī Latvijas darba tirgū notiek nemitīga cīkstēšanās par profesionāliem meistariem, tāpēc viņu piesaistei un pārvilināšanai, kā arī ilgtermiņa lojalitātes atalgojuma iespējas, nepieciešama daudz komplicētāka formula, regulāri to atsvaidzinot. Papildus tam, ja darbinieks konkrētajā amatā nejūtas tam piemērots, mēģinām rast iespējas rotēt uz citām, viņa interesēm, spējām, pieredzei un zināšanām atbilstošākām pozīcijām.

Tas primāri garantē uzticēšanos darba devējam, kam ir ilgtermiņa nozīme profesionāla darbaspēka biržā.

atalgojuma iespējas

Veselības apdrošināšana nav ekstra Papildus tam, mana pieredze liecina, ka modernam darba devējam ir jāpiemīt sava veida briedumam, atbildībai un spējai preventīvi domāt par Gribu atalgojuma iespējas uzsvērt, ka darbiniekiem nevajadzētu baidīties uzdot jautājumu darba devējam par veselības apdrošināšanas pieejamību, bet kompānijai — uztvert to kā darba ņēmēja iedomību.

Savukārt ja iepriekš minētās iespējas ir saistošas visu vecumposmu darbiniekiem, tad darba devēja veidotas iemaksas viņu 3.

atalgojuma iespējas

Profesionālās izaugsmes iespējas Jāteic, ka neviens darba ņēmējs atalgojuma iespējas darba ņēmēju, konstanti nepiedāvājot viņam profesionālās izaugsmes iespējas — līdzfinansētas apmācības, kursus, semināru apmeklējumus u.

Turklāt šī priekšrocība būs vitāli svarīga tai darbaspēka grupai, kurā šobrīd balstās lielākā daļa darba tirgus un par kuru norit visagresīvākā darba devēju sacensība.

Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām darbiniekiem piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā. Latvijas Banka, ņemot vērā valsts ekonomiskās attīstības ciklu, ievēro arī solidaritātes principu un ekonomiskās izaugsmes laikā atlīdzību var pārskatīt, to paaugstinot, bet recesijas laikā atlīdzību samazina atalgojuma iespējas ar citām valsts institūcijām.

Saistītie raksti.