Apturēt rīkojumu par opcijām. Pārvaldiet savus riskus ar mūsu vienkāršiem bet spēcīgiem tirdzniecības instrumentiem


Tiesa lēmusi atzīt ministra rīkojumu par neatbilstošu Satversmes 1. Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājas spēkā tā publicēšanas dienā. Vienlaikus ST arī vērsa pieteikuma iesniedzējas — Ikšķiles novada domes — uzmanību uz to, ka tā, organizējot Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauju saskaņā ar aptaujas nolikumu, kura darbību ministrs bija apturējis, pirms vēršanās Satversmes tiesā un sprieduma spēkā stāšanās, ir rīkojusies pretēji demokrātiskā tiesiskā valstī pieņemtajai kārtībai un nav ievērojusi likuma "Par pašvaldībām" Ministru prezidents Krišjānis Kariņš JV pirmdienas vakarā pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem atzina, ka vēl iepazīsies ar ST lēmumu, bet jebkurā gadījumā runās arī ar ministru Pūci.

Runāšu ar ministru, kā mēs to varam dzīvē labāk ieviest," teica Kariņš. Viņš atzīmējis, ka "augstu vērtē" ST spriedumu, piebilstot, ka tajā ir sniegts detalizēts vērtējums par to, kādas ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pilnvaras, pieņemot lēmumus par pašvaldību iekšējo normatīvo aktu apturēšanu.

Kā skaidroja Pūce, spriedumā konstatēts, ka ministram bijušas juridiskas tiesības apturēt iekšējo normatīvo nolikumu, bet pašvaldībām ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli. Ministrs atzīmēja, ka, atbilstoši spriedumam, viņam bijis pienākums izmantot citas pārraudzības formas.

Biržas opciju tirdzniecības organizēšana. Apmaiņas iespējas

Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Satversme 1. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.

Mīlgrāvī aizturēts kravas automašīnas vadītājs 3,41 promiles reibumā

Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.

  1. Simboliska likme
  2. Sākt tirdzniecības iespējas

Uzsāktās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Ikšķiles novada administratīvo teritoriju bija plānots apvienot ar citiem novadiem. Pieteikuma iesniedzēja izdeva aptaujas nolikumu, lai organizētu Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauju par šo novadu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju.

Ar apstrīdēto rīkojumu ministrs apturēja aptaujas nolikuma darbību. Ikšķiles novada dome vērsās Satversmes tiesā, norādot, ka apstrīdētais rīkojums liedz tai noskaidrot iedzīvotāju viedokli, tāpēc tas neatbilst Satversmes 1. Tagad ST secinājusi, ka ka Satversmes 1.

Aptaujas nolikums ir pašvaldības izdots iekšējais normatīvais akts, kura darbību ministram, pamatojot šā akta prettiesiskumu, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" Pašvaldībai ir rīcības brīvība savas autonomās kompetences īstenošanā, ņemot vērā Satversmē un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto ietvaru un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju likumiskās intereses.

Tā kā pašvaldība ir izveidota tieši iedzīvotāju interešu nodrošināšanai, iedzīvotāju viedokļa uzklausīšana ir viens no pašvaldības ikdienas darba elementiem, apturēt rīkojumu par opcijām tā var izmantot dažādos savā kompetencē esošos jautājumos, norāda ST. Pašvaldības autonomās kompetences ietvaros attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju viedokli iespējams noskaidrot ne tikai publiskajā apspriešanā likumā noteiktajos gadījumos, bet arī citā kārtībā, piemēram, rīkojot dažāda veida aptaujas, intervijas, viedokļu paušanu brīvā formā.

Šādi iegūts iedzīvotāju viedoklis nerada juridiskas sekas pašvaldībai un citām valsts institūcijām lēmumu pieņemšanas procesā.

apturēt rīkojumu par opcijām

Turklāt pašvaldībai, noskaidrojot tās iedzīvotāju viedokli, vienmēr ir jārīkojas atbilstoši Satversmei un jāievēro normatīvo aktu prasības, vēsta ST. Administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietvaros plānotas līdzšinējo administratīvo teritoriju robežu izmaiņas, ir tieši saistīta ar attiecīgo administratīvo teritoriju iedzīvotāju tiesībām un likumiskajām interesēm un pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu.

Investīciju ienākumu atvēršana internetā pašvaldībai ir tiesības noskaidrot tās iedzīvotāju viedokli, lai reformas gaitā to savlaicīgi sniegtu valsts institūcijām.

Turklāt pašvaldība to var darīt jebkurā administratīvi teritoriālās reformas stadijā, tajā skaitā arī reformas sākumā, tiklīdz ir saņemta informācija par to, ka reforma varētu skart apturēt rīkojumu par opcijām pašvaldības administratīvo teritoriju, uzsver ST un secina, ka Ikšķiles novada iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana par šo novadu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju ietilpst pašvaldības kompetencē.

apturēt rīkojumu par opcijām

ST atzina, ka aptaujas nolikumā apturēt rīkojumu par opcijām terminoloģija drīzāk raksturīga vēlēšanām vai referendumam. Tomēr nevienā no Ikšķiles novada domes lēmumiem, ne aptaujas nolikumā, nedz arī pašvaldības sniegtajā informācijā par plānoto iedzīvotāju aptauju nav norādīts, ka aptaujas rezultāti varētu būt saistoši pašvaldībai vai citām valsts institūcijām, kas pieņem lēmumus attiecībā uz administratīvi teritoriālo reformu.

Pieteikuma iesniedzēja ir konsekventi norādījusi, ka aptauju rīko vienīgi tādēļ, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par Ikšķiles novadu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju. Tādējādi aptaujas nolikumā lietotā terminoloģija pati par sevi nepadara Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauju par referendumu un tātad nepadara to arī prettiesisku, norāda tiesa.

Riska pārvaldības rīki

Tā kā attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana ietilpst pašvaldības kompetencē, tad konkrētajā situācijā aptaujas nolikumā lietotie termini un reglamentētā aptaujas organizēšanas kārtība nav iemesls, kura dēļ aptaujas nolikums būtu atzīstams par prettiesisku.

ST secināja, ka Ikšķiles novada dome ir rīkojusies savas kompetences ietvaros, noskaidrojot iedzīvotāju viedokli sptaujas nolikumā noregulētajā aptaujas organizēšanas kārtībā.

Ministram, ja viņš saskatīja nepieciešamību pilnveidot aptaujas nolikumu, bija iespējas izmantot citus, mazāk ierobežojošus pašvaldību kontroles līdzekļus, kas paredzēti likumā "Par pašvaldībām", apturēt rīkojumu par opcijām tiesa.

ST uzsver, ka valdības un pašvaldību attiecības ir veidojamas dialoga formā, ievērojot labas ticības principu un savstarpējo cieņu, lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldību un resursu izmantošanu. Līdz ar to apstrīdētais rīkojums neatbilst Satversmes 1. ST norāda, ka jau vairākkārt uzsvērusi, ka valsts pārvaldei demokrātiskā tiesiskā valstī sabiedrības uzticētās funkcijas jāpilda godīgi, efektīvi un taisnīgi, tās rīcībai jāatbilst likumam un tiesībām.

Turklāt demokrātiskas tiesiskas valsts institūcijām savstarpējās attiecībās ir jāievēro labas ticības princips un starpinstitucionālās lojalitātes princips. Tāpēc tiesa vērsa pieteikuma iesniedzējas uzmanību uz to, ka tā, organizējot Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauju saskaņā ar aptaujas nolikumu, kura darbību ministrs bija apturējis, pirms vēršanās Satversmes tiesā un sprieduma spēkā stāšanās, ir rīkojusies pretēji demokrātiskā tiesiskā valstī pieņemtajai kārtībai apturēt rīkojumu par opcijām nav ievērojusi likuma "Par pašvaldībām" Jau ziņots, ka Ikšķiles novadā tomēr tika sarīkota iedzīvotāju aptauja Tajā piedalījās Ikšķiles novadā deklarētie iedzīvotāji, tajā skaitā 88 jaunieši no 15 līdz 18 gadu vecumam.

Ikšķiles novadā irtātad arī šajā novadā aktivitāte bijusi ievērojama.

apturēt rīkojumu par opcijām

Savukārt oktobra sākumā Ikšķiles novada pašvaldība ārkārtas domes sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu atzīt valdības piedāvāto reformas modeli par neatbilstošu novada iedzīvotāju interesēm un lūgt Saeimas deputātus un prezidentu neatbalstīt likumprojektu esošajā formā. Pērn To savukārt apstrīdēja ministrs.

Biržas opciju tirdzniecības organizēšana. Apmaiņas iespējas

Jūlija beigās novada dome vērsās Satversmes tiesā, apstrīdot ministra rīkojumu. Pūce iepriekš portālam "Delfi" par Ikšķiles novada domes vēršanos ST sacīja, ka " dzīvoju tiesiskā valstī un no tiesas nebaidos.

Ja tiesa spriedīs, ka mums taisnība, tad labi.

apturēt rīkojumu par opcijām

Ja mums nebūs taisnība, tad neesam kvalitatīvi strādājuši. Tāpēc jau ir tiesu kontrole pār izpildvaru. Esmu pārliecināts, ka juridiski mums bija taisnība.

apturēt rīkojumu par opcijām

Nosūtītajā vēstulē Ikšķiles novada pašvaldība gan domes deputātu, gan iedzīvotāju vārdā lūdz Ministru prezidentu kā valdības vadītāju uzdot VARAM atbildēt pašvaldībai uz