Aktīvu mijmaiņas iespēja ir


Kāda ir atšķirība starp fizisko aktīvu tirgu un finanšu aktīvu tirgu?

aktīvu mijmaiņas iespēja ir

Atbilde 1: Fizisko aktīvu tirgus ir uzskatāmi par taustāmiem aktīviem, un tos var redzēt un pieskarties, un saistību neizpildes gadījumā tos var likvidēt, lai samaksātu parādus no grāmatvedības viedokļa. Fizisko aktīvu piemēri ir transportlīdzekļi, nekustamais īpašums, mašīnas, zelts un citi materiālo līdzekļu veidi. Fiziskajam aktīvam tiek piemērots nolietojums, citiem vārdiem sakot, tiem parasti ir vērtības samazināšanās, kas rodas aktīva nepārtrauktas lietošanas dēļ.

aktīvu mijmaiņas iespēja ir

Daži arī ātri bojājas, piemēram, pārtika un augi. Finanšu aktīvu tirgus ir nemateriāli, tos nevar ne aktīvu mijmaiņas iespēja ir, ne sajust, izņemot dokumentus, kas apzīmē īpašuma tiesības uz aktīvu.

Finanšu aktīvs ir prasība par īpašumtiesībām uz uzņēmumu vai likumīgas tiesības uz turpmākiem maksājumiem.

aktīvu mijmaiņas iespēja ir

Daži finanšu aktīvu piemēri ir akcijas, obligācijas, uzkrājumi, ieguldījumi, debitoru parādi, iespējas un daudz kas cits. Finanšu aktīviem nenovērtē nolietojuma aktīvu mijmaiņas iespēja ir zaudējumu vērtība nolietojuma un nolietojuma dēļ, piemēram, fiziskiem aktīviem, galvenokārt zaudējumu vērtībai atkarībā no tirgus apstākļiem.

aktīvu mijmaiņas iespēja ir

Visbeidzot, arī fiziskiem aktīviem nepieciešama apkope, jaunināšana un remonts, turpretim finanšu aktīvi nerada šādus izdevumus. Es ceru, ka tas bija noderīgi.

Lūdzu, neaizmirstiet sekot man, lai redzētu manas atbildes uz jautājumiem, kas jūs varētu interesēt! Atbilde 2: Fiziskie aktīvi ir aktīvi, kuriem varat pieskarties: Nekustamais īpašums bet ne atvasinātus produktus, piemēram, nākotnes līgumus, nākotnes līgumus, mijmaiņas darījumus utt.

I sadaļa Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi ir saistoši ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, aprēķinot to pārvaldē esošajiem Latvijā reģistrētajiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem vai apakšfondiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma AFI — atvasinātais finanšu instruments; 3. Komisija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija; 3.